Święto Niepodległości

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Corocznie w naszej szkole uroczyście upamiętnialiśmy rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku.

   W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zachęcamy wszystkich do zapoznania się z genezą Święta Niepodległości.

  Ojczyzna nasza Polska rodziła się w krwawych potyczkach, powstaniach, wojnach, najmocniej jednak odradzała się w marzeniach Polaków, którzy długie lata zostali jej pozbawieni.

      ,,… śnił żołnierz, śnił Polak,

        a we śnie widział ją,

        wolną Ojczyznę..”

Rok 1795 to tragiczny rok w naszej historii. To trzeci ostatni rozbiór Polski, którego dokonali nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy, Austria. Polska została skreślona z mapy Europy. Nie zdołano jej jednak wymazać z serc Polaków. Naród polski intensywnie wynarodowiany nie dał się złamać. Zachował swą jedność i tożsamość narodową. Polaków łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz wielkie pragnienie utrzymania tradycji .

Droga powrotu do wolnej Polski była niezmiennie trudna. Prowadziła przez walki Insurekcji Kościuszkowskiej, Księstwo Warszawskie, Powstanie Listopadowe zakończone klęską. Smutne wydarzenia bardzo zabolały Polaków. Represje ze strony zwycięskich Rosjan sprawiły, że wielu zdecydowało się na emigrację.

   ,,Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

     Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

      dla darów Nieba …

     Tęskno mi Panie…’’

W 1863 roku Polacy jeszcze raz zerwali się do boju. Powstanie Styczniowe było największym zrywem niepodległościowym. I tym razem historia poprzednich przewrotów  się powtórzyła. Kolejne pół wieku trzeba było czekać na możliwość podjęcia walki o wolność. W roku 1914 wybuchła I wojna światowa. Państwa zaborcze stanęły po dwóch stronach barykady. Polacy walczyli w całej Europie, pod wieloma sztandarami i wieloma rozkazami. Łączy ich mundur, orzeł, wiara w wolną Polskę. Pod koniec wojny okupacyjne wojska zostały rozbrojone. Józef Piłsudski, człowiek o ogromnym autorytecie, zasłużony w walkach o niepodległość, komendant Legionów Polskich  obejmuje władzę w odradzającym się państwie.

Po latach zaborów, morzu łez i krwi, milionie ofiar, tysiącu potyczkach zerwano kajdany niewoli.

,,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą.!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, 

Na którym z lochu, co był twą stolicą

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,

Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!  

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być można: SOBĄ!”

 

Niech ten wyjątkowy dzień, dzień 11 Listopada skłoni nas wszystkich do chwili refleksji, zadumy nad naszą Ojczyzną. Obejmijmy pamięcią tych, którzy z wielką determinacją walczyli i ginęli za niepodległą Polskę.

                                                                                                         Nauczyciele historii: Katarzyna Chuda, Jolanta Grzegorczyk