ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH

SZANOWNI  RODZICE

DRODZY UCZNIOWIE

Zbliża się zakończenie kolejnego etapu Waszej edukacji szkolnej. Stoicie
przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Każdy z Was rozważa wybór szkoły, która zaprocentuje zdobyciem wykształcenia i zawodu.

W związku z powyższym dyrektor, nauczyciele, uczniowie  i Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich pragną przedstawić Wam propozycję i zachęcić do podjęcia nauki w naszej szkole.

Dlaczego warto u nas kontynuować naukę?   

  • Jesteśmy szkołą publiczną i nauka w niej jest bezpłatna,
    tzn. nie pobieramy opłaty czesnego.
  • Uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.
  • W trakcie kształcenia pobierasz wynagrodzenie, a okres nauki w szkole wlicza się do lat pracy.
  • W zakresie zajęć praktycznych szkoła współpracuje z zakładami pracy
    i tworzy możliwości zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.
  • Masz możliwość udziału w Projektach Unijnych.
  • Uczysz się języka angielskiego i niemieckiego.

W naszej szkole uczą doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele, którzy stwarzają warunki do podmiotowego postrzegania ucznia, indywidualizują i aktywizują proces nauczania.

Drodzy Rodzice i Uczniowie wszelkich dodatkowych informacji
o naborze uczniów do naszej szkoły udziela dyrektor pan Jan Rybiński, wicedyrektor Marcin Pluta i sekretariat szkoły tel. 41 3726557 lub 41 260 49 41 lub 41 260 49 43 lub 41260 4940 , informacje o rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej http://www.zsp2konskie.eu/. Tu można pobrać podanie- kwestionariusz.

Życzymy przemyślanej i słusznej decyzji.

Z  pozdrowieniami

                          Jan Rybiński – Dyrektor szkoły