Wizyta uczniów kl. IV w PGK

27 marca 2023 roku uczniowie klasy IV  udali się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich  w ramach akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów.

 Uczniowie dowiedzieli się jakie odpady powinny trafiać do worków i pojemników w poszczególnych kolorach, poszerzyli swoje wiadomości o procesie recyklingu i jego efektach. Wzięli udział w zajęciach praktycznych – ich zadaniem było właściwe posegregowanie przygotowanych przez pracowników przedsiębiorstwa odpadów oraz  mogli zobaczyć  linię przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej,  obserwować jak segregowane są odpady, a także poznać cały proces technologiczny zakładu .

Pracownikom PGK dziękujemy  za możliwość  udziału w zajęciach dotyczących poszanowania środowiska, zorganizowania dla nas transportu oraz otrzymane upominki.

Uczniowie kl. IV z wychowawcą

Pierwszy Dzień Wiosny z ekologią i poezją

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY Z EKOLOGIĄ I POEZJĄ”

Obchody powitania wiosny rozpoczęliśmy już dzień wcześniej. Uczniowie naszej szkoły w dniu 20 marca odbyli zajęcia edukacyjne w mobilnym Planetarium. Przenieśliśmy się w wirtualną podróż po północnym niebie, nauczyliśmy się rozpoznawać gwiazdozbiory i zobaczyliśmy jak były widziane przez naszych przodków. Zobaczyliśmy również co tajemniczego kryją w swoim sąsiedztwie.

Obejrzeliśmy zjawiska astronomiczne związane z równonocą wiosenną.

Nadejście wiosny kojarzy się z nową energią, chęcią wprowadzania zmian, miłością. Tworząc krąg całej społeczności szkolnej i Gości z Urzędu Gminy w intencji właśnie miłości, pokoju wysłaliśmy wspaniałą wzruszającą moc dla całego świata.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele UG p. Anna Wajnberger, p. Krzysztof Bajor oraz p. Tomasz Pluta, którzy razem z przedszkolakami czynnie uczestniczyli w pożegnaniu zimy. Dbając o czystość naszej planety nasza „zima” , czyli MARZANNA nie popłynęła nurtem rzeki zaśmiecając ją lecz została rozebrana. Poszczególne materiały zostały posegregowane do odpowiednich pojemników, przypominając o codziennym ekologicznym zachowaniu.

Przedszkolaki bardzo aktywnie witały wiosnę. Przygotowały występ „Tulipan śpi”- teatrzyk Doroty Gellner.

Następnie witając wiosnę uczciliśmy przypadający także w tym dniu Światowy Dzień Poezji. Każda klasa wykonała wiosenny plakat, ubrała się w kolorach, symbolach wiosny. Podczas prezentacji uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce wiosennej. Wśród wierszy znalazły się wiersze własnego autorstwa.

Biorąc pod uwagę barwy wiosenne obchody Dnia Wiosny wzbogaciliśmy ubierając się w kolorowe, nie do pary skarpetki, które są symbolem obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa. Daliśmy w ten sposób wyraz jedności z osobami z Zespołem Downa.

Po zakończeniu obchodów udaliśmy się na wiosenny przemarsz do Urzędu Gminy gdzie wspólnie z pracownikami gminy świętowaliśmy powitanie wiosny. Na zakończenie dzięki uprzejmości Pana Wójta i Pani Skarbnik zwiedziliśmy budynek Urzędu Gminy.

Koordynator Krystyna Waszczyk

Zajęcia edukacyjne klas VII i VIII w MDK w Opocznie

Zajęcia edukacyjne klas VII i VIII  w MDK w Opocznie

16.03. 2023 r. 33 uczniów z klas VII  – VIII wraz z nauczycielami języka polskiego i biblioteki  wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Opoczna na musical „Mały Książę”. Przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru BOOKING z Wrocławia jest adaptacją słynnego dzieła Antoine’a de Saint- Exupery’ego.

Mały Książę jest książką opowiadającą o dorastaniu do wiernej miłości,do prawdziwej przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Stawia pytania o hierarchię wartości czy sens więzi między ludźmi. Musical ukazuje odwieczną prawdę: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Uczniowie z zainteresowaniem śledzili losy małego chłopca, pochodzącego z asteroidu B-12, który chciał mieć przyjaciół.  

Organizator wyjazdu: Krystyna Waszczyk

Konkurs przedmiotowy z geografii

Sukcesy naszych uczniów w IV Wojewódzkim Konkursie  z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Antoni Zganiacz – tytuł Laureata

Wiktoria Orman – tytuł Finalisty

8 marca 2023r. odbył się  etap finałowy Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Uczeń klasy VIIIA Antoni Zganiacz uzyskał tytuł laureata  konkursu, znajdując się w grupie 16 najlepszych uczniów województwa świętokrzyskiego. Uczennica Wiktoria Orman z klasy VIIIb uzyskała tytuł finalistki.  Od najwyższych laurów oddzieliły ją tylko 2 punkty. Wyniki te świadczą o zaprezentowaniu przez uczniów wysokiego poziomu wiedzy geograficznej i o znakomitym przygotowaniu do edukacyjnych zmagań. Antek i Wiktoria jako jedyni z powiatu koneckiego brali udział w etapie finałowym (ogólnie 54 uczniów z całego województwa).

W drugim etapie (24 stycznia 2023 r.) wzięło udział czworo uczniów – Wiktoria Orman, Zuzanna Czechowska, Antoni Zganiacz i Oliwier Stefanek. Niestety, Zuzi zabrakło 1 punktu a Oliwierowi 2 punktów aby dostać się do etapu finałowego (ogólnie 198 uczniów z całego województwa). 

W pierwszym etapie (22 listopada 2022 r.) wzięło udział siedmioro uczniów – wymienieni wyżej Wiktoria, Zuzanna, Antek, Oliwier oraz Lena Rydz, Oliwia Zuchmańska, Oliwia Cieślik.

Uczniowie  zmagali się z zadaniami dotyczącymi:  mapy Polski, ruchów Ziemi, krajobrazów świata, współrzędnych geograficznych, geografii Europy i mapy województwa świętokrzyskiego  (w I  etapie konkursu), geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski oraz turystyki naszego województwa ( w II etapie), geografii Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Oceanii oraz obszarów okołobiegunowych (w III etapie).

Udział w konkursie poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania podczas wielogodzinnych spotkań pod okiem nauczyciela geografii – Agnieszki Lipskiej.

Wszyscy uczniowie biorący udział w poszczególnych etapach konkursu włożyli wiele trudu i poświęcili dużo czasu na opanowanie wskazanego materiału. Opis tego doniosłego wydarzenia jest realizacją  zapisów regulaminu wojewódzkiego konkursu z geografii, w którym za cel Kuratorium Oświaty postawiło m.in. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. To wielkie osiągnięcie uczniów, nauczyciela oraz powód do dumy dla szkoły.

Jest to trzeci rok z kolei, w którym uczniowie naszej szkoły zdobywają tytuły laureata lub finalisty w Wojewódzkim Konkursie z Geografii:

2020/21 – Anna Auguścik i Dominik Doniecki – tytuły laureata,

2021/22 – Zofia Zub -laureat, Otylia Orman – finalistka,

2022/23 – Antoni Zganiacz – laureat,  Wiktoria Orman – finalistka.

                               Serdeczne gratulacje i wielkie brawa !!!

Rajd Bab 2023

W dniu 04-03-2023 roku odbył  się 48 Rajd Bab organizowany przez PTTK Końskie. W rajdzie udział wzięło 24  uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  w Fałkowie  oraz 4 rodziców. Najliczniejszą grupę bo aż 12 osób liczyli uczniowie klasy 3. Po weryfikacji w biurze zawodów wszyscy uczestnicy wyruszyli  na 13 km trasę, na której rywalizowali drużynowo w różnych konkurencjach sprawnościowych oraz umysłowych gdzie zdobywali punkty. Meta Rajdu zlokalizowana była w Wiejskim Domu Kultury w Rogowie, gdzie było podsumowanie Rajdu.  Najlepiej z drużyn z Fałkowa  spisała się ekipa ,,Sprytne  Lisy’’ w składzie Marta Ruś, Ewa Ruś , Kornelia Bała, Alicja Gunerka, Roksana Siemko, Jakub Konieczny  która zajęła 6 m-ce. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekunami byli Renata Michalska i Piotr Koń. Wyjazd na Rajd odbył się po raz kolejny dzięki pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fałkowie.