Drogi Rodzicu !

Jeśli trafiłeś na tą stronę jesteśmy przekonani, że interesujesz się życiem szkoły i dobrem własnego dziecka,

dlatego też zapoznaj się z materiałami umieszczonymi na tej stronie.

                                                                               „…dogmatów  nie  rozumiałem

rano w południe w nocy

ufam że wytłumaczysz…”

Jan Twardowski, fragment wiersza   „Prośba”

Drodzy  Nauczyciele,

w  dniu Święta  Edukacji  Narodowej pragniemy złożyć  Wam najserdeczniejsze życzenia   nieustającego zdrowia, osobistej i wspólnej satysfakcji z wypełnianej swą pracą misji, wielu sukcesów oraz uśmiechu i radości  każdego dnia. 

Nie możemy uścisnąć dziś Waszych dłoni, więc tą drogą przekazujemy szczere podziękowania za trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych dzieci oraz za wielką cierpliwość i wyrozumiałość wykazywaną codziennie.

Życzenia i podziękowania kierujemy również  do pracowników obsługi administracyjnej, gospodarczej  oraz kulinarnej Szkoły.

Niech w tym trudnym dla wszystkich czasie towarzyszy Wam zdrowie i wytrwałość, a  w dniu Waszego święta niech uda się choć na chwilę zapomnieć o wszelkich troskach.  

Rodzice i uczniowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym konsultacje nauczycieli odbywają się telefonicznie.

Rodzice, którzy chcą się skontaktować z nauczycielami proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy. Wychowawca klasy umówi Państwa na konkretną godzinę z nauczycielem.

W przypadku, gdy rodzic będzie chciał mieć wgląd do sprawdzianu swojego dziecka, również zgłasza wychowawcy, a wychowawca poinformuje Państwa gdzie i kiedy możne być dostępny nauczyciel.

– Harmonogram wycieczek w roku szkolnym 2020-2021

– Harmonogram apeli i uroczystości szkolnych 2020-20201

– Dyżury nauczycieli

– Wychowawcy klas

Rozkład jazdy autobusu szkolnego

– Zajęcia dodatkowe – dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające zainteresowania

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

 – Zajęcia sportowe pozalekcyjne