Drogi Rodzicu !

Jeśli trafiłeś na tą stronę jesteśmy przekonani, że interesujesz się życiem szkoły i dobrem własnego dziecka,

dlatego też zapoznaj się z materiałami umieszczonymi na tej stronie.

Zadania Rady Rodziców

Rodzice wraz z Uczniami i Nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest Rada Rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Agnieszka Zenka – Zganiacz

Z-ca Przewodniczącego: Anna Mucha

Skarbnik: Ilona Białecka

Sekretarz: Dorota Jaruga – Bernacka

Konsultacje Nauczycieli dla Uczniów i Rodziców

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy udzielają konsultacji w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Apelujemy więc do Rodziców w kwestii  zasięgania informacji o bieżących wynikach w nauce dziecka z poszczególnych przedmiotów lub nauczania początkowego. Zachęcamy do korzystania z konsultacji, które odbywają się w każdym tygodniu w wyznaczonych godzinach. 

Wycieczki i wyjazdy szkolne

Szkoła to nie tylko nauka i mozolne zdobywanie wiedzy, ale też wiele atrakcji i rozrywek dla uczniów. Jedną z nich (i chyba ulubioną przez uczniów), są wycieczki szkolne organizowane przez wychowawców. Aby jednodniowe oraz dłuższe wyjazdy mogły się odbyć, niezbędny jest odpowiedni środek transportu. Nauczyciele organizujący wycieczki wynajmują stosowny autokar.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW!!!

Rada Rodziców gorąco dziękuje Rodzicom za wpłaty dokonane na fundusz Rady Rodziców (komitet rodzicielski) w bieżącym roku szkolnym. Zebrane przez skarbników poszczególnych klas wpłaty pozwoliły zgromadzić sumę środków na pokrycie wydatków związanych z inicjatywami służącymi wsparciu funkcji wychowawczych szkoły, zgodnych z przyjętym Regulaminem Rady Rodziców. Dzięki nim mogliśmy dofinansować działania związane z obchodami uroczystości w naszej szkole, w szczególności Dnia Dziecka, umilając wszystkim dzieciom ich święto zabawą i poczęstunkiem. Mieliśmy również możliwość przekazać naszą wspólną cegiełkę na zbiórkę publiczną ogłoszoną w tym dniu w naszej szkole na rzecz leczenia ciężko chorej mamy. Zbiórka nr 2023/2484/KS, zarejestrowana pod nazwą: Rodzice i Nauczyciele Pomagają Mamie Uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie trwa nadal, w związku z tym zachęcamy do okazania serc i dalszego indywidualnego wsparcia. Puszki przeznaczone do zbiórki są dostępne w szkole w sekretariacie i w pokoju nauczycielskim.

U progu zbliżających się wakacji pragniemy również złożyć całej społeczności szkolnej życzenia udanego, bezpiecznego i beztroskiego letniego wypoczynku.
Prezydium Rady Rodziców