Drogi Rodzicu !

Jeśli trafiłeś na tą stronę jesteśmy przekonani, że interesujesz się życiem szkoły i dobrem własnego dziecka,

dlatego też zapoznaj się z materiałami umieszczonymi na tej stronie.

Drodzy Rodzice

Mamy nadzieję, że wszyscy mamy się dobrze, jesteśmy  zdrowi oraz solidarnie przestrzegamy zaleceń stosownych służb w związku z istniejącą sytuacją. 

Jesteśmy przekonani, że codziennie śledzicie komunikaty i materiały zamieszczone na stronie szkoły. A treści z wykazu zajęć przygotowane przez nauczycieli dla każdej z klas są na bieżąco realizowane przez uczniów pod okiem rodziców.

Ten trudny dla wszystkich czas paradoksalnie może być okazją, aby lepiej  zaobserwować pracę naszych dzieci. Może lepiej docenimy codzienny trud pracy nauczycieli. Pamiętajmy, że systematyczność pozwoli uniknąć znaczącego zachwiania procesu edukacyjnego bieżącym roku szkolnym. Skontaktujmy się z wychowawcami w razie potrzeby. 

Poza tym, po prostu bądźmy razem z naszymi dziećmi, rozmawiajmy, zadbajmy o zdrowie i odporność, np.  poprzez spacer z dzieckiem na świeżym powietrzu i odpowiednią dietę. Unikajmy paniki, zachowajmy spokój, a przede wszystkim stosujmy środki ostrożności. Nie narażajmy zdrowia własnego i naszych dzieci, nie zabierajmy dzieci do sklepów i innych skupisk ludzi.

Wypełnijmy ankietę dostępną od jutra na stronie szkoły. Jej wyniki posłużą organom szkoły do oceny realizacji podjętych działań. Dzięki rozwadze, odpowiedzialności i wzajemnemu zrozumieniu przetrwamy ten trudny czas.

Prezydium Rady Rodziców 

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW!!!

Rada Rodziców gorąco dziękuje Rodzicom za wpłaty dokonane na fundusz Rady Rodziców w formie ustalonych na bieżący rok szkolny składek, dzięki którym mogliśmy zgromadzić środki finansowe przedstawione w poniższym zestawieniu. Jesteśmy przekonani, że świadczy to o zainteresowaniu jak najlepszym zaspokojeniem potrzeb dzieci podczas pobytu w szkole oraz o poczuciu naszego zbiorowego obowiązku.

Dzięki solidarnym wpłatom składek możemy coraz lepiej realizować statutowe cele działalności Rady Rodziców i rozszerzać jej zakres, wypracowując nowe rozwiązania.

Miło nam również poinformować, że dzięki przychylności organu prowadzącego szkołę, decyzją Wójta Gminy Fałków, zakup papieru ksero na potrzeby zajęć edukacyjnych w bieżącym roku szkolnym, został sfinansowany ze środków budżetu gminy. Dzięki temu pomogliśmy organom szkoły zorganizować udany bal choinkowy dla uczniów wszystkich klas w naszej szkole, kierując na ten cel stosowne środki

Rada Rodziców 2019/2020

Dochody i wydatki w okresie 01.09.2019-18.02.2020

Opis

Dochody

Wydatki

Dokument

Saldo na dzień 01.09.2019

1352,56

 

Wpłaty na Fundusz RR

7840,00     J

Dowód wpłaty

 

Kwiaty okolicznościowe

478,00

Fa 38/19,
Fa 53/19

Mikołajki

904,79

Paragon

Wpłaty na papier ksero

1115,00

Dowód wpłaty

 

Ozdoby na Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy

509,33

Paragon

Animator i DJ na bal karnawałowy

1600,00

Rachunek 3/2020

Opłata konkurs „Kangur Matematyczny”

180

Polecenie przelewu

Wpłata Komitetu Społecznego
 z balu charytatywnego(fundusz celowy)

8433,00     J

Dowód wpłaty

 

Zestawienie dochodów i wydatków

 

Opis

Dochody

Wydatki

Dokument

Zakup kotylionów

1516,99

Fa 378/2020

Razem

18740,56

5189,11

SALDO NA DZIEŃ 18.02.2020               13 551,45

Wpłaty poszczególnych klas

Klasa

Kwota wpłaty

Liczba uczniów

4,5 latki

490

23

„0”

660

23

I

730

24

II

770

23

III

770

22

IV

240

7

VA

500

18

VB

420

14

VIA

320

16

VIB

470

15

VIIA

620

16

VIIB

610

17

VIIIA

600

15

VIIIB

640

16

RAZEM

7840,00

 

 

Bezpieczny wypoczynek – serwisy internetowe

Strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

  • Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  • System powiadamiania ratunkowego. Serwis Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. To numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.
  • Informacje dla podróżujących. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/. W serwisie znajdują się informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ. W profilach krajów można znaleźć informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
  • Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

RADA RODZICÓW    

Zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców do skarbników klasowych na najbliższym zebraniu z rodzicami tj. 18.11.2019 r.

Wszystkim rodzicom , którzy już dokonali wpłat dziękujemy!