Drogi Rodzicu !

Jeśli trafiłeś na tą stronę jesteśmy przekonani, że interesujesz się życiem szkoły i dobrem własnego dziecka,

dlatego też zapoznaj się z materiałami umieszczonymi na tej stronie.

Drodzy Rodzice!!!

Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców (tzw. komitet rodzicielski) na bieżący rok szkolny w formie ustalonych kwot składek. Dzięki nim będziemy mogli zgromadzić środki finansowe na wydatki związane z uroczystościami szkolnymi czy słodkimi upominkami dla wszystkich uczniów i przedszkolaków.
Prosimy o dokonywanie stosownych wpłat podczas zebrań klasowych w bieżącym miesiącu. Wpłaty przyjmują upoważnione osoby w trójkach klasowych. Kwoty składek zostały ustalone na pierwszym w tym roku szkolnym zebraniu Rady. Informacje o nich zostały  przekazane przez trójki klasowe jako przedstawicieli wyłonionych w wyborach klasowych. Miło nam podkreślić, iż kwota składki nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku szkolnego!
Jesteśmy przekonani, że wszystkim Rodzicom zależy na spełnieniu wspólnego poczucia zbiorowego obowiązku wobec wsparcia Szkoły i jak najlepszej realizacji naszej działalności. Liczymy na Państwa wpłaty.

Prezydium Rady Rodziców