Betlejemskie Światło Pokoju

Tegoroczne Hasło 2020 r.  „Światło służby”

 

Droga młodego zucha czy druha rozpoczyna się od poznawania historii, bohaterów, zwyczajów  a przede wszystkim ideałów , które przyświecają harcerzom. Są to wartości według, których powinien żyć każdy młody człowiek:

– Światło służby Bogu – Aby Dzieło Boże rozwijało się …Często jest to codzienna
 i niewidoczna służba, której nie da się bezpośrednio opisać. Może przybierać ona formę zmagania się ze słabościami, czy skłonnościami do złego i grzechu. To także służba Kościołowi i jego członkom. To również praca nad sobą tak, aby własnym przykładem działania zainteresować i pokazać drugiemu, kto jest dla mnie źródłem wszelkiego działania.

-Światło służby Polsce -Na kształt współczesnego harcerstwa mają wpływ dzieje naszej Ojczyzny w XX wieku, w które nierozerwalnie wpisało się harcerstwo. Przez całą swoją, ponad stuletnią, historię polscy harcerze służyli Ojczyźnie tam, gdzie ich potrzebowała. Bieg wydarzeń spowodował, że młodzi harcerze, z ledwo co założonych drużyn, z bronią w ręku stanęli walczyć za Ojczyznę podczas wojny polsko-bolszewickiej. W roku stulecia Bitwy Warszawskiej z szacunkiem i dumą patrzymy na te pokolenia harcerzy. Później w odrodzonej Polsce przez pracę nad sobą i kształtowanie charakterów tworzyli elitę naszego narodu. Zawsze kiedy nastawał czas próby byli gotowi całym życiem pełnić służbę. 

Światło służby bliźniemu – Historia Polski jest pisana każdego dnia. Przez małe gesty, lokalną harcerską pomoc, która pomnożona przez 110 tysięcy harcerzy zapisuje się
na nowych kartach dziejów narodu. Możliwe, że przyszłe pokolenia patrząc na naszą służbę
 w 2020 roku też będą z niej czerpać wzorce. To my, jako harcerze, zrozumieliśmy potrzebę chwili i stanęliśmy na wysokości zadania „niosąc chętną pomoc bliźnim”. Kiedy nastał odpowiedni czas, wyszliśmy sprzed ekranów komputerów i komórek, dokąd przeniosła się nasza edukacja i praca. Ruszyliśmy do działania. Setki tysięcy uszytych maseczek, zakupy
 i posiłki przynoszone starszym, dystrybucja płynów odkażających to namacalny wyraz naszej służby bliźniemu. Oprócz pandemii rok 2020 przyniósł także kataklizmy naturalne w Polsce. Zarówno podczas pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, jak i powodzi na Podkarpaciu harcerze służyli lokalnej społeczności oraz pomagali strażakom i wojsku. 

 

To jest właśnie służba harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem i bezinteresowną pomocą harcerki i harcerze świecą przykładem i pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

My, jako Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich, pragniemy czerpać powyższe wzorce wartości i wdrażać je małymi krokami w życie naszego lokalnego szkolnego pokolenia.

W związku z zaistniałą sytuacją tegoroczne BŚP pragniemy przekazać słowem pisanym  przesłanie jego hasła na 2020r.

Przesłanie kierujemy do:
-Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor,
-Pana Wójta oraz pracowników gminy,
-pracowników Służby Zdrowia , Poczty Polskiej , Banku Spółdzielczego , restauracji Austeria oraz wszystkich nauczycieli ,uczniów, rodziców  i pracowników naszej szkoły .

 Z harcerskim pozdrowieniem życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!

 

 

                                             Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół  Idei Harcerskich 

                                                                                            Opiekun: Marzena Kuzdak