Drodzy uczniowie klas I – III

W poniedziałek tj. 18 stycznia 2021 roku przychodzimy do szkoły według planu lekcji, który obowiązywał przed zdalnym nauczaniem ( zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 )

Będziemy uczyć się stacjonarnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z wytycznymi GIS i MEN dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.

Nauka odbywać się będzie w budynku B.

Klasa I – sala 102 – piętro, wejście przez halę sportową od strony parku.

Klasa II – sala 6 – parter , wejście od dziedzińca na wprost szatni.

Klasa III – sala 103 – piętro, wejście przez halę sportową od strony boiska szkolnego.

 

Oddziały przedszkolne 5-cio i 6-cio latki realizują zajęcia jak dotychczas w budynku B – wejście główne.

Dowóz uczniów autobusem szkolnym według dotychczasowego harmonogramu.

 

                                                                                                          Dyrektor Szkoły


 

WYNIKI  KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”

W szkolnym konkursie pieśni patriotycznej on-line wzięło udział 33 uczniów wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez popularyzację pieśni, jak również promowanie talentów w naszym szkolnym oraz rodzinnym środowisku. Przesłuchania nie były łatwe, ponieważ „gro” uczestników przesyłało nagrania w różnorodnej formie oraz w różnorodnych miejscach. Wszyscy włożyli sporo wysiłku i warto to docenić, niemniej jednak trzeba było wyłonić zwycięzców. Największą popularnością cieszyły się pieśni „Rota” oraz „Przybyli ułani pod okienko” ale były również wykonywane inne utwory takie jak: „ Piechota”, „Jest takie miejsce”. „Pałacyk Michla”, „Mazurek Dąbrowskiego”; „Ojczyzno ma” czy „Dnia pierwszego września”.  A oto wygrani w poszczególnych kategoriach:   

Czytaj więcej …

Drodzy Rodzice, uczniowie.

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia to okres pełen obaw, lęków, niepewności. W ten szczególny czas niech każdy z nas dozna pokoju, radości w swoim sercu, dobroci, życzliwości od innych. Oby zdrowie pozwoliło nam pokonać lęk przed pandemią, odczuć radość i magię Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły. 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia,  pragniemy złożyć Dyrekcji naszej szkoły Pani Mirosławie Palus, Pani Annie Barańskiej, całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia –   zdrowia, spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów z podjętych wyzwań.

 Niech ten wyjątkowy, a zarazem trudny czas upłynie w rodzinnym gronie i chwilach roziskrzonych kolędą, a na nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie pokój,  miłość i szczęście.

                                           Samorząd Szkolny

       

Drogie Koleżanki i Koledzy

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości, oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.

Niech Nowy Rok przyniesie Wam wszelką pomyślność I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Życzy Rada Samorządu  Szkolnego


 

Tegoroczne   Hasło 2020 r.     „Światło służby”

Droga młodego zucha czy druha rozpoczyna się od poznawania historii, bohaterów, zwyczajów  a przede wszystkim ideałów , które przyświecają harcerzom.Są to wartości według, których powinien żyć każdy młody człowiek:

– Światło służby Bogu-Aby Dzieło Boże rozwijało się …Często jest to codzienna  i niewidoczna służba, której nie da się bezpośrednio opisać. Może przybierać ona formę zmagania się ze słabościami, czy skłonnościami do złego i grzechu. To także służba Kościołowi i jego członkom. To również praca nad sobą tak, aby własnym przykładem działania zainteresować i pokazać drugiemu, kto jest dla mnie źródłem wszelkiego działania.

Czytaj dalej …

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

    10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka. Ma on na celu uczczenie wydarzenia z 10 grudnia 1948 r, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło  Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Deklaracja stała się podstawą uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka.

Z tej okazji Rada Samorządu Szkolnego zachęca do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praw człowieka, dziecka.

Wszyscy powinniśmy znać, rozumieć i świadomie korzystać ze swoich praw.

Prawa człowieka to zespół praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi ……

Czytaj dalej …


 

Wirtualny Mikołajkowy Marszobieg w dniu 06-12-2020 roku.

Dzień dobry. 47 osób wzięło udział w naszym Wirtualnym Mikołajkowym Marszobiegu, który odbył się 06-12-2020 roku. Celem marszobiegu było:
Wspólne rodzinne aktywne spędzanie czasu wolnego od nałogów;
Promocja aktywnego wypoczynku;
Promowanie turystyki pieszej wśród dzieci i dorosłych;
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do monitorowania aktywności fizycznej;
Poznawanie walorów turystycznych ziemi fałkowskiej.                                                                                                                                   Czytaj dalej …

Konkurs Pieśni Patriotycznej online pod hasłem:

„MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”

CELE KONKURSU:

  • kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez aktywność artystyczną
  • popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych w szkole, w domu rodzinnym
  • promocja talentów

Czytaj więcej ….


 

DRZEWO W KRAJOBRAZIE  

Któremu  towarzyszą słowa Leopolda Staffa:

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”

     W ramach programu Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich, w obrębie obszaru ,,Do przodu’’ 20 października odbyły się obchody Dnia Krajobrazu – idea zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej ….


 

Wirtualny Marszobieg Niepodległosci

 

 Wirtualny Marszobieg Niepodległości.

Biorąc pod uwagę niezbyt sprzyjające okoliczności związane z epidemią oraz niezachęcającą pogodą nasz Wirtualny Marszobieg Niepodległości cieszył się dużym zainteresowaniem. Przysłano ponad 40 wyników potwierdzających udział w aktywności a osób biorących udział w marszobiegu było znacznie więcej ponieważ niektórzy rodzice wspólnie z uczniami pokonywali dystans nie monitorując tego.

Szczególne podziękowania dla wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy w sposób aktywny postanowili uczcić Święto Niepodległości uczestnicząc w Marszobiegu.

Czytaj dalej …


Szkoła do hymnu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie wzięła po raz kolejny udział w tym patriotycznym ogólnopolskim projekcie MEN włączając się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. 10 listopada punktualnie o godzinie 11.11 uczniowie klas I – VIII, rodzice i nauczyciele naszej szkoły odśpiewali uroczyście „Mazurek Dąbrowskiego”w wersji online. Oddziały przedszkolne (5 i 6 – latki)wraz z wychowawcami, dyrekcją oraz pracownikami szkoły wykonali Hymn Państwowy na żywo. Serdecznie dziękujemy !!!

 

Czytaj więcej ….

 

 

Święto niepodległosciŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Corocznie w naszej szkole uroczyście upamiętnialiśmy rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918roku.

   W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zachęcamy wszystkich do zapoznania się z genezą Święta Niepodległości.

  Ojczyzna nasza Polska rodziła się w krwawych potyczkach, powstaniach, wojnach, najmocniej jednak odradzała się w marzeniach Polaków, którzy długie lata zostali jej pozbawieni.

      ,,… śnił żołnierz, śnił Polak,

        a we śnie widział ją,

        wolną Ojczyznę..”

Czytaj dalej …

Szanowni Rodzice

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oddziały przedszkolne uczęszczają do szkoły według planu tj. od 8.00 do 13.00

Uwzględniając warunki uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego (rodziny wielodzietne) uczniowie kl. I – III rozpoczynają zajęcia od godz. 14.00 i uczą się według planu wskazanego przez wychowawcę. 

W przypadku problemów technicznych dyżur telefoniczny pełni p. Piotr Gonerka – administrator platformy office.com w godz. 14.00 do 17.00 – telefon 601 590 660.

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły


W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce środków czystości. 

Celem akcji jest ofiarowanie wszelkich środków czystości, które zostaną przekazane na misje. 

Podziękowania dla darczyńców!

„Szkoła pamięta”

                 Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do akcji MEN „Szkoła pamięta”. W okresie poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych, społeczność naszej szkoły upamiętniła ważne rocznice oraz wydarzenia historyczne, a także w godny sposób uczciła pamięć zmarłych i poległych.

         Przygotowano gazetkę ścienną poświęconą rodzinie Olszewskich, która za pomoc rodzinom żydowskim Rosenthalom oraz Wajntraubom w okresie II wojny światowej poniosła śmierć. W klasach IV-VIII na godzinach wychowawczych podjęto tematykę Świąt Zadusznych oraz przybliżono historie zasłużonych dla naszego regionu.

Czytaj więcej ….

Informacja dotycząca prowadzenia lekcji zdalnych.

  1. Każdy uczeń loguje się na swoje konto przypisane w portalu Office.com

  2. Po zalogowaniu się otwieramy zakładkę Teams i przechodzimy do zespołu zgodnie z planem lekcji np. „Informatyka 4”

  3. Uczniowie automatycznie otrzymają powiadomienia, że nauczyciel rozpoczął spotkanie – lekcję.

  4. Uczniowie powinni dołączyć do spotkania, dalej pracą ucznia kieruje nauczyciel.

  5. Po zakończonej lekcji opuszczamy spotkanie, ale nie wylogowujemy się!

  6. Uczniowie pozostają cały czas zalogowani, nawet jeśli jest dłuższa przerwa, zmieniają tylko zespół przedmiotowy. 

  7. Ewentualne problemy zgłaszamy do wychowawcy klasy.


 

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII. 

Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną od 26 października 2020. Przedszkola, klasy I-III i świetlica dla dzieci młodszych funkcjonują bez zmian.

Nauka zdalna w naszej szkole będzie prowadzona zgodnie z planem lekcji, przerwy zostają zachowane. Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy oprogramowanie Office 365.

Konto na platformie Office.com uczniowie otrzymali na początku roku szkolnego.

Uczniowie logują się przed pierwszą lekcją i dołączają do przedmiotowego zespołu klasowego (np. Informatyka 4)

Uczniowie nie wylogowują się do końca trwania lekcji w danym dniu, a zmieniają tylko zespoły przedmiotowe.

Wszelkie zapytania czy problemy, które wynikną w czasie zdalnego nauczania zgłaszamy do wychowawców klasowych.

                                                                             Dyrektor Szkoły


 

Informujmy, że istnieje możliwość użyczenia komputera przez szkołę, podobnie jak ubiegłym roku szkolnym  w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

Dodatkowo dla rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej) został uruchomiony program „Zdalna Szkoła +”, w ramach, którego szkoła również użyczy komputerów (14 laptopów).

Sprzęt komputerowy zostanie przydzielony uczniom na podstawie informacji zebranych przez wychowawców na początku roku szkolnego, kryteriów stosowanych w zdalnym nauczaniu w roku szkolnym 2019/2020, oraz bieżących informacji zbieranych przez wychowawców.

                                                          Dyrektor Szkoły 


 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie informuje:

Każde dziecko powracające po nieobecności do szkoły  (choroba, wyjazd, wizyta lekarska, sprawy rodzinne itp.) każdorazowo przynosi oświadczenie rodzica, że jest zdrowe .

Oświadczenie o braku objawów chorobowych – pobierz

(druk ze strony internetowej szkoły lub własnoręczne oświadczenie rodzica)  

„ Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………… jest całkowicie zdrowe.”

(Data, podpis rodzica)


10 zasad bezpieczeństwa dla uczniów

10 zasad bezpieczeństwa dla rodziców

Pomoc materialna dla uczniów


Strefy przebywania uczniów w szkole – otwórz


Stowarzyszenie Harcerskie SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IDEI HARCERSKICH”

         Wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oraz uwzględniając kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21 tj. wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, dało inspiracje do zaplanowania i wdrożenia szkolnego programu jako innowacji dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Otwórz program na rok szkolny 2020/2021


 

Wystawa szkolna programu "Działaj z Impetem"Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół „Działaj z imPETem” na rok szkolny 2020/2021.

      Nasza szkoła przystąpiła do III edycji programu „Działaj z imPETem”, którego głównym celem jest edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.

     We wrześniu wszyscy wychowawcy klas I- VIII przeprowadzili pierwsze zajęcia wprowadzające dzieci w tematykę segregacji odpadów oraz recyklingu butelek PET. Głównym celem zajęć było poznanie/utrwalenie podstawowych zasad postępowania z butelkami PET.

Czytaj dalej ….

Gazetka - Międzynarodowy Dzień BibliotekPaździernik / MIĘDZYNARODOWY  MIESIĄC BIBLIOTEK  SZKOLONYCH

Drodzy uczniowie obejrzyjcie, przeczytajcie gazetkę do ww. uroczystości i oczywiście skorzystajcie z zaproszenia. W naszej bibliotece znajdziecie bardzo dużo interesujących książek. 

Krystyna Waszczyk
 

Oddaj książkę! Ruszyła Wielka Zbiórka Książek 2020

 W naszej szkole zorganizowana jest zbiórka książek, do 11 października można oddawać przeczytane przez uczniów, rodziców książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akcję prowadzi Fundacja Zaczytani.org, która zebrane książki przekaże do szpitali oraz placówek opiekuńczych i pomocowych.

Czytaj dalej ….

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Czytaj dalej ….

Akcja #sadziMy

Nasz szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję #sadziMY. , której  inicjatorem jest prezydent Andrzej Duda. W dniu 18 września wszyscy  uczniowie otrzymali sadzonki sosny przekazane przez Nadleśnictwo Przedbórz. Podczas spotkania przedstawiciel nadleśnictwa p. Sławomir Krakowiak przeprowadził krótką prelekcję na temat znaczenia lasów.„Mała sadzonka, którą masz w rękach, to początek wielkiej przygody ….

Czytaj dalej ….