Konkurs patriotyczny

WYNIKI  KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”

W szkolnym konkursie pieśni patriotycznej on-line wzięło udział 33 uczniów wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez popularyzację pieśni, jak również promowanie talentów w naszym szkolnym oraz rodzinnym środowisku. Przesłuchania nie były łatwe, ponieważ „gro” uczestników przesyłało nagrania w różnorodnej formie oraz w różnorodnych miejscach. Wszyscy włożyli sporo wysiłku i warto to docenić, niemniej jednak trzeba było wyłonić zwycięzców. Największą popularnością cieszyły się pieśni „Rota” oraz „Przybyli ułani pod okienko” ale były również wykonywane inne utwory takie jak: „ Piechota”, „Jest takie miejsce”. „Pałacyk Michla”, „Mazurek Dąbrowskiego”; „Ojczyzno ma” czy „Dnia pierwszego września”.  A oto wygrani w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: nagranie – film.

 1. Amelia Maciejczyk kl. 4 – „Rota”
 2. Maja Mucha kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko”
 3. Ex aequo : Małgorzata Skawińska kl. 6 a oraz Adam Skawiński – oboje wykonali „Rotę”.

Kategoria : śpiew z rodziną.

 1. Zuzanna kl. 4 oraz siostra Zofia Zub kl. 7 a – „Mazurek Dąbrowskiego”
 2. Zuzanna Chojnacka kl. 6 a wraz z mamą p. Joanną – „Piechota”
 3. Wiktoria kl. 6 a oraz siostra Michalina z kl. 1 – „Rota”

Wyróżnienie otrzymali : Wiktor Stolarski z kl. 4 wraz z mamą p. Edytą – „Rota”

Kategoria:  śpiew – nagranie (bez obrazu)

 1. Anna Fijołek kl. 6 a – „Rota”
 2. Zuzanna Czechowska kl. 6 b – „Jest takie miejsce”
 3. Oliwier Stefanek kl. 6 a – „Mazurek Dąbrowskiego”

W tej najliczniejszej kategorii wyróżnienia otrzymali :

Marta Ruś kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko” , Amelia Białecka kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko” ; Wiktoria Orman kl. 6 b – „Rota”; Milena Sobczyk kl. 6 b „ Rota” ; Wiktoria Ścisłowicz kl. 7 b – „Rota” ; Otylia Orman kl. 7 b – „Rota”; Aleksandra Orzeł kl. 8 a – „ Jest takie miejsce” ; Natalia Jach kl. 8 a – „ Piechota”.

Ponadto w konkursie udział wzięli uczniowie :

 1. 4 : Konrad Brudny, Michał Doniecki, Wojciech Doniecki, Aleksander Gawroński ; kl. 6 a : Oskar Jaruga, Joanna Pawlik, Zuzanna Jaborowska, Alan Pluta; kl. 7 a : Krzysztof Wijaczka; kl. 7 b : Damian Marchewka; kl. 8 a : Adrian Jaborowski.

Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i otrzymają pamiątkowe nagrody.

Ponadto oceny celujące i pozytywne wpisy do zeszytów uwag. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody po powrocie do szkoły. W razie przedłużającej się nauki zdalnej będą one dostarczone wcześniej.

GRATULACJE !!!

Betlejemskie Światło Pokoju 2020

Tegoroczne   Hasło 2020 r.     „Światło służby”

Droga młodego zucha czy druha rozpoczyna się od poznawania historii, bohaterów, zwyczajów  a przede wszystkim ideałów , które przyświecają harcerzom.Są to wartości według, których powinien żyć każdy młody człowiek:

– Światło służby Bogu-Aby Dzieło Boże rozwijało się …Często jest to codzienna  i niewidoczna służba, której nie da się bezpośrednio opisać. Może przybierać ona formę zmagania się ze słabościami, czy skłonnościami do złego i grzechu. To także służba Kościołowi i jego członkom. To również praca nad sobą tak, aby własnym przykładem działania zainteresować i pokazać drugiemu, kto jest dla mnie źródłem wszelkiego działania.

-Światło służby Polsce -Na kształt współczesnego harcerstwa mają wpływ dzieje naszej Ojczyzny w XX wieku, w które nierozerwalnie wpisało się harcerstwo. Przez całą swoją, ponad stuletnią, historię polscy harcerze służyli Ojczyźnie tam, gdzie ich potrzebowała. Bieg wydarzeń spowodował, że młodzi harcerze, z ledwo co założonych drużyn, z bronią w ręku stanęli walczyć za Ojczyznę podczas wojny polsko-bolszewickiej. W roku stulecia Bitwy Warszawskiej z szacunkiem i dumą patrzymy na te pokolenia harcerzy. Później w odrodzonej Polsce przez pracę nad sobą i kształtowanie charakterów tworzyli elitę naszego narodu. Zawsze kiedy nastawał czas próby byli gotowi całym życiem pełnić służbę. 

Światło służby bliźniemu – Historia Polski jest pisana każdego dnia. Przez małe gesty, lokalną harcerską pomoc, która pomnożona przez 110 tysięcy harcerzy zapisuje się na nowych kartach dziejów narodu. Możliwe, że przyszłe pokolenia patrząc na naszą służbę w 2020 roku też będą z niej czerpać wzorce. To my, jako harcerze, zrozumieliśmy potrzebę chwili i stanęliśmy na wysokości zadania „niosąc chętną pomoc bliźnim”. Kiedy nastał odpowiedni czas, wyszliśmy sprzed ekranów komputerów i komórek, dokąd przeniosła się nasza edukacja i praca. Ruszyliśmy do działania. Setki tysięcy uszytych maseczek, zakupy i posiłki przynoszone starszym, dystrybucja płynów odkażających to namacalny wyraz naszej służby bliźniemu. Oprócz pandemii rok 2020 przyniósł także kataklizmy naturalne w Polsce. Zarówno podczas pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, jak i powodzi na Podkarpaciu harcerze służyli lokalnej społeczności oraz pomagali strażakom i wojsku. 

To jest właśnie służba harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem i bezinteresowną pomocą harcerki i harcerze świecą przykładem i pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

My, jako Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich, pragniemy czerpać powyższe wzorce wartości i wdrażacje małymi krokami wżycie naszego lokalnego szkolnego pokolenia.

W związku z zaistniałą sytuacją tegoroczne BŚP pragniemy przekazać słowem pisanym przesłanie jego hasła na 2020 r.

Przesłanie kierujemy do:
-Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor,
-Pana Wójta oraz pracowników gminy,
-pracowników Służby Zdrowia , Poczty Polskiej , Banku Spółdzielczego , restauracji Austeria oraz wszystkich nauczycieli ,uczniów, rodziców  i pracowników naszej szkoły .

 Z harcerskim pozdrowieniem życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!

Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół  Idei Harcerskich 

Opiekun: Marzena Kuzdak

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

   10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka. Ma on na celu uczczenie wydarzenia z 10 grudnia 1948 r, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło  Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Deklaracja stała się podstawą uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka.

Z tej okazji Rada Samorządu Szkolnego zachęca do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praw człowieka, dziecka.

Wszyscy powinniśmy znać, rozumieć i świadomie korzystać ze swoich praw.

Prawa człowieka to zespół praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi niezależnie od rasy, języka, wyznania, narodowości, przekonań, pochodzenia społecznego.

 

Cechy praw człowieka:

Naturalne-   posiadamy je dlatego, bo jesteśmy ludźmi.

Niezbywalne –  nie możemy się ich zrzec.

Niepodzielne-  wszystkie prawa posiadamy jednocześnie.

Nienaruszalne- nie zależą od władzy.

Powszechne-  wszyscy ludzie posiadają takie same prawa.

 

Generacje Praw Człowieka

PRAWA POLITYCZNE I OBYWATELSKIE

*PRAWO DO ŻYCIA

*WOLNOŚĆ OSOBISTA

*WOLNOŚĆ OD TORTUR

*WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA

*WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI

*PRAWO DO INFORMACJI

*RÓWNOŚC WOBEC PRAWA

*SWOBODA PRZEMIESZCZANIA SIĘ

*TAJEMNICA KORESPONDENCJI

*PRAWO WYBORCZE

*WOLNOŚC ZRZESZANIA SIĘ

PRAWA SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, KULTURALNE

* PRAWO DO WŁASNOŚCI

* PRAWO DO PRACY I WYNAGRODZENIA

* PRAWO DO NAUKI, WYPOCZYNKU, OCHRONY ZDROWIA

* PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

*PRAWO DO UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM

*PRAWO DO KORZYSTANIA Z OSIĄGNIĘĆ CYWILIZACYJNYCH

PRAWA SOLIDARNOŚCIOWE

*PRAWO DO POKOJU

*PRAWO DO DEMOKRACJI

*PRAWO DO ROZWOJU

*PRAWO DO ZDROWEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO

*PRAWO DO POMOCY HUMANITARNEJ

*PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŹRÓDEŁ ŚWIATOWEGO PRZEKAZU INFORMACJI     

Najważniejsze indywidualne prawa człowieka

*PRAWO DO ŻYCIA

*PRAWO DO WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

*PRAWO DO WŁASNOŚCI

*WOLNOŚĆ MYŚLI, PRZEKONAŃ, SUMIANIA I RELIGII

*WOLNOŚĆ ZRZESZENIA SIĘ

*PRAWO DOPRACY I WYNAGRODZENIA ZA NIĄ

*PRAWO DO SŁUSZNEGO I SPRAWIEDLIWEGO PROCESU

*PRAWO DO NAUKI

Konwencja o Prawach Dziecka

Kluczowym dokumentem gwarantującym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka, która została uchwalona przez ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

Podstawowe prawa gwarantowane w konwencji to:

*prawo do życia i rozwoju;

*prawo do nazwiska i obywatelstwa;

*ochrona więzów rodzinnych i prawo do kontaktów z rodzicami;                    

*ochrona przed nielegalnym wywozem za granicę;

*prawo do wypowiedzi, informacji, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń;

*swoboda myśli, sumienia i wyznania;

*ochrona przed różnymi formami przemocy;

*dostęp do różnych źródeł informacji i ochrona przed informacjami szkodliwymi

*prawo do ochrony zdrowia, opieki medycznej, nauki i pomocy socjalnej;

*ochrona przed wszelkimi formami wyzysku i okrutnym traktowaniu;

*ochrona przed aktywnym udziałem w konfliktach zbrojnych.

 

 Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych  w Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych  przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

Mikołajkowy marszobieg

 Wirtualny Mikołajkowy Marszobieg uczniów klas I-VIII oraz rodziców

w dniu 06-12-2020 roku.

Dzień dobry. 47 osób wzięło udział w naszym Wirtualnym Mikołajkowym Marszobiegu, który odbył się 06-12-2020 roku. Celem marszobiegu było:
Wspólne rodzinne aktywne spędzanie czasu wolnego od nałogów;
Promocja aktywnego wypoczynku;
Promowanie turystyki pieszej wśród dzieci i dorosłych;
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do monitorowania aktywności fizycznej;
Poznawanie walorów turystycznych ziemi fałkowskiej.
Potwierdzenie swojej aktywności przesłało 35 uczniów oraz 12 rodziców. Sklasyfikowanych zostało 7 rodzin w klasyfikacji drużynowej. Najważniejszy w tych zmaganiach był sam udział natomiast poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Zwycięzcy w każdej kategorii zrobili ponad 30 km, a żeby stanąć na najniższym stopniu podium trzeba było pokonać dużo ponad 23 km. W kat. uczniów klas IV-VIII pokonany dystans (19,8 km) wystarczył do zajęcia dopiero 8 m-ca więc świadczy to o naprawdę wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy pokonali łącznie 706 km, 230 m co daje średnią 15,02 km na osobę.
Klasyfikacja końcowa:
Kat uczniów klas I-III
1.Kuba Sowiński 31,00 km ( 35149 kroków)
2. Ewa Ruś 22,93 km ( 35679)
3. Igor Stolarski 20,46 km (300920)
4. Ziemowit Zub 19,71 km (29715)
5. Marcel Michalski 16,36 km ( 24714)
6. Lena Bajor 13.3 km (24622)
 
KAT uczniów klas IV- VIII
1. Bartek Marchewka 34,24 km (46,264 kroki)
2. Anna Doniecka 32,13 km ( 40041)
3. Marta Ruś 23,09 km (36006)
4. Konrad Ruś 22,99 km (35,828)
5. Wiktor Stolarski 22,89 km (33659)
6. Zuzanna Zub 22,80 km (33556)
 
KAT. RODZICE
 1. Stanisław Michalski 28,55 km (37414 kroki)
 2. Dorota Czechowska 26,19 km ( 30305)
 3. Dagmara Ruś 23,16 km (36134)
KAT RODZINNA-DRUŻYNOWA( Zgodnie z regulaminem do klasyfikacji końcowej liczone były 3 najlepsze wyniki z rodziny)
 
 1. Sowińscy ( Dorota, Kuba, Ala, Ireneusz) 72,19 km
 2. Ruś ( Dagmara, Marta, Konrad, Ewa) 69,24 km
 3. Michalscy ( Stanisław, Jan, Marcel, Renata) 63,57 km
Ponadto udział brali- rodzice: Aneta Ambroziak, Monika Bajor, Ewelina Gawrońska, Sylwia Wyciszkiewicz, Elżbieta Szymczyk, Hubert Szymczyk, Justyna Mucha.
Uczniowie: Adam Skawiński, Kacper Wyciszkiewicz, Aleksander Gawroński, Paweł Wyciszkiewicz, Amelia Białecka, Wiktoria Bajor ,Małgorzata Skawińska, Maja Mucha, Joanna Pawlik, Zuzanna Czechowska, Anna Fijołek, Maciej Szymczyk, Amelia Zub, Krystian Białecki,Jakub Konieczny, Ala Wedlechowicz, Zofia Zięba, Filip Szpara, Aleksandra Szymczyk, Zub Zofia, Marchewka Damian.
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Uczniowie oceny celujące cząstkowe oraz wpisy na plus do zeszytu uwag. Osoby za m-ca 1-6 w kat uczniów oraz 1-3 kat rodziców oraz kat. rodzinnej- drużynowej nagrody rzeczowe.
Dyplomy oraz nagrody ufundowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Fałkowie.
Nagrody za udział w marszobiegu Mikołajkowym jak również Niepodległości zostaną przekazane po powrocie do szkoły. W razie przedłużającej się nauki zdalnej postaram się przekazać wcześniej.

Dzień krajobrazu

drzewo (1)

DRZEWO W KRAJOBRAZIE  

Któremu  towarzyszą słowa Leopolda Staffa:

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”

     W ramach programu Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich, w obrębie obszaru ,,Do przodu’’ 20 października odbyły się obchody Dnia Krajobrazu – idea zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19 musieliśmy zrezygnować z wycieczek krajobrazowych (które były dotychczasową formą obchodów Dnia Krajobrazu), a obrać formę plastyczną bądź fotograficzną. 

Swoje prace dostarczyli:
Damian Marchewka,Wiktoria Orman, Oliwia Zuchmańska, Julia Sobczyk, Maria Zawodzińska, Oliwia Cieślik, Natalia Jach, Rafał Szokalski, Aleksandra Orzeł, Konrad Wijaczka, Anna Auguścik.

Opiekun stowarzyszenia PSPIH

Marzena Kuzdak

Konkurs pieśni patriotycznej online

Flaga PolskiKonkurs Pieśni Patriotycznej online pod hasłem:

MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”

CELE KONKURSU:

– kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez aktywność artystyczną

– popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych w szkole, w domu rodzinnym

– promocja talentów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w konkursie mogą brać udział soliści, duety, małe zespoły złożone z domowników

– kategoria wiekowa : uczniowie klas IV – VIII ( w konkursie może wziąć udział rodzina )

– uczestnik/uczestnicy wybierają i wykonują jedną ulubioną pieśń lub piosenkę patriotyczną

– sposób prezentacji pieśni : nagranie wykonywanej pieśni lub piosenki za pomocą telefonu komórkowego lub innego dowolnego urządzenia rejestrującego tylko sam dźwięk lub obraz i dźwięk (zachowanie właściwej postawy podczas śpiewania oraz odpowiedni strój)

– każdy wykonawca lub zespół może przesłać tylko jeden utwór o tematyce patriotycznej wykonany a capella lub z podkładem muzycznym (podkłady z nagranym śpiewem są niedopuszczalne)

– nagranie należy wysłać do 4 grudnia na Microsoft Teams w formie załączonego pliku w zespole muzyka dla swojej klasy np. „Muzyka 6A”   lub do p. Katarzyny Krzysztoporskiej  przy pomocy e-malia: katarzyna.krzysztoporska@pspfalkow.onmicrosoft.com 

– wyniki  konkursu ogłoszone będą do 11 grudnia 2020 r.

NIECH WASZE DOMY STANĄ SIĘ WSPANIAŁĄ MUZYCZNĄ SCENĄ !

POWODZENIA !!!

Katarzyna Krzysztoporska

Szkoła do hymnu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie wzięła po raz kolejny udział w tym patriotycznym ogólnopolskim projekcie MEN włączając się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. 10 listopada punktualnie o godzinie 11.11 uczniowie klas I – VIII, rodzice i nauczyciele naszej szkoły odśpiewali uroczyście „Mazurek Dąbrowskiego”w wersji online. Oddziały przedszkolne (5 i 6 – latki)wraz z wychowawcami, dyrekcją oraz pracownikami szkoły wykonali Hymn Państwowy na żywo. Serdecznie dziękujemy !!!

Wszystkich, którzy pragną kontynuować tradycję patriotycznego śpiewania zapraszam również do udziału Konkursie Pieśni Patriotycznej online pod hasłem:

MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”

CELE KONKURSU:

– kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez aktywność artystyczną

– popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych w szkole, w domu rodzinnym

– promocja talentów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w konkursie mogą brać udział soliści, duety, małe zespoły złożone z domowników

– kategoria wiekowa : uczniowie klas IV – VIII ( w konkursie może wziąć udział rodzina )

– uczestnik/uczestnicy wybierają i wykonują jedną ulubioną pieśń lub piosenkę patriotyczną

– sposób prezentacji pieśni : nagranie wykonywanej pieśni lub piosenki za pomocą telefonu komórkowego lub innego dowolnego urządzenia rejestrującego tylko sam dźwięk lub obraz i dźwięk (zachowanie właściwej postawy podczas śpiewania oraz odpowiedni strój)

– każdy wykonawca lub zespół może przesłać tylko jeden utwór o tematyce patriotycznej wykonany a capella lub z podkładem muzycznym (podkłady z nagranym śpiewem są niedopuszczalne)

– nagranie należy wysłać do 29 listopada na Microsoft Teams w formie załączonego pliku w zespole muzyka dla swojej klasy np. „Muzyka 6A”   lub do p. Katarzyny Krzysztoporskiej lub przy pomocy e-malia: katarzyna.krzysztoporska@pspfalkow.onmicrosoft.com 

– wyniki  konkursu ogłoszone będą do 10 grudnia 2020 r.

NIECH WASZE DOMY STANĄ SIĘ WSPANIAŁĄ MUZYCZNĄ SCENĄ !

POWODZENIA !!!

Katarzyna Krzysztoporska

Szkoła pamięta

„Szkoła pamięta”

 

                 Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do akcji MEN „Szkoła pamięta”. W okresie poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych, społeczność naszej szkoły upamiętniła ważne rocznice oraz wydarzenia historyczne, a także w godny sposób uczciła pamięć zmarłych i poległych.

         Przygotowano gazetkę ścienną poświęconą rodzinie Olszewskich, która za pomoc rodzinom żydowskim Rosenthalom oraz Wajntraubom w okresie II wojny światowej poniosła śmierć. W klasach IV-VIII na godzinach wychowawczych podjęto tematykę Świąt Zadusznych oraz przybliżono historie zasłużonych dla naszego regionu. Podczas zajęć świetlicowych z uczniami klas I-III recytowano wiersze związane ze świętami listopadowymi i przywoływano pamięć bohaterów naszej małej ojczyzny.

          Uczniowie klas I-III i IV-VI bardzo licznie przystąpili do konkursu plastycznego. W swoich pracach nawiązali do polskich tradycji Świąt Zadusznych, upamiętnili te dni, pełne wspomnień i zadumy.

         Uczniowie klas starszych przygotowali kilka prezentacji multimedialnych na temat miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy. Wyrazili pamięć o bohaterach wolności, szczególnie związanych z historią lokalną.

 

 Nauczyciele historii:  Jolanta Grzegorczyk, Katarzyna Chuda

Święto Niepodległości

Święto niepodległosci 

Święto Niepodległości

 

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Corocznie w naszej szkole uroczyście upamiętnialiśmy rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918roku.

   W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zachęcamy wszystkich do zapoznania się z genezą Święta Niepodległości.

  Ojczyzna nasza Polska rodziła się w krwawych potyczkach, powstaniach, wojnach, najmocniej jednak odradzała się w marzeniach Polaków, którzy długie lata zostali jej pozbawieni.

      ,,… śnił żołnierz, śnił Polak,Flaga Polski

        a we śnie widział ją,

        wolną Ojczyznę..”

Rok 1795 to tragiczny rok w naszej historii. To trzeci ostatni rozbiór Polski, którego dokonali nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy, Austria. Polska została skreślona z mapy Europy. Nie zdołano jej jednak wymazać z serc Polaków. Naród polski intensywnie wynarodowiany nie dał się złamać. Zachował swą jedność i tożsamość narodową. Polaków łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz wielkie pragnienie utrzymania tradycji .

Droga powrotu do wolnej Polski była niezmiennie trudna. Prowadziła przez walki Insurekcji Kościuszkowskiej, Księstwo Warszawskie, Powstanie Listopadowe zakończone klęską. Smutne wydarzenia bardzo zabolały Polaków. Represje ze strony zwycięskich Rosjan sprawiły, że wielu zdecydowało się na emigrację.

   ,,Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

     Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

      dla darów Nieba …

     Tęskno mi Panie…’’

W 1863 roku Polacy jeszcze raz zerwali się do boju. Powstanie Styczniowe było największym zrywem niepodległościowym. I tym razem historia poprzednich przewrotów  się powtórzyła. Kolejne pół wieku trzeba było czekać na możliwość podjęcia walki o wolność. W roku 1914 wybuchła I wojna światowa. Państwa zaborcze stanęły po dwóch stronach barykady. Polacy walczyli w całej Europie, pod wieloma sztandarami i wieloma rozkazami. Łączy ich mundur, orzeł, wiara w wolną Polskę. Pod koniec wojny okupacyjne wojska zostały rozbrojone. Józef Piłsudski, człowiek o ogromnym autorytecie, zasłużony w walkach o niepodległość, komendant Legionów Polskich  obejmuje władzę w odradzającym się państwie.

Po latach zaborów, morzu łez i krwi, milionie ofiar, tysiącu potyczkach zerwano kajdany niewoli.

,,Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą.!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twą stolicą

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,

Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą! 

Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być można: SOBĄ!”

Niech ten wyjątkowy dzień, dzień 11 Listopada skłoni nas wszystkich do chwili refleksji, zadumy nad naszą Ojczyzną. Obejmijmy pamięcią tych, którzy z wielką determinacją walczyli i ginęli za niepodległą Polskę.

                                                                                                         Nauczyciele historii

                                                                                                        Katarzyna Chuda, Jolanta Grzegorczyk

Wirtualny Marszobieg Niepodległości

Wirtualny Marszobieg Niepodległosci

 Wirtualny Marszobieg Niepodległości.

Biorąc pod uwagę niezbyt sprzyjające okoliczności związane z epidemią oraz niezachęcającą pogodą nasz Wirtualny Marszobieg Niepodległości cieszył się dużym zainteresowaniem. Przysłano ponad 40 wyników potwierdzających udział w aktywności a osób biorących udział w marszobiegu było znacznie więcej ponieważ niektórzy rodzice wspólnie z uczniami pokonywali dystans nie monitorując tego.

Szczególne podziękowania dla wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy w sposób aktywny postanowili uczcić Święto Niepodległości uczestnicząc w Marszobiegu.

Najważniejszy wczoraj był nie sam wynik a udział w aktywności. Każdy pokonywał dystans na miarę swoich możliwości natomiast pokonane dystanse osób z czołowych miejsc są bardzo imponujące.
Poniżej m-ca 1-6 w każdej kategorii.
Kat uczniów klas I-III
 1. Kuba Sowiński 25,060 km 30626 kroków

 

 

2. Zofia Zięba 16,800 km 20801

 

 

3. Ziemowit Zub 16,000 km 23532

 

 1. Ewa Ruś 15,820 km 23426 
 2. Hubert Jaruga 11,640 km 17118
 3. Michał Kordowski 10,000 km 15,146
Kat uczniów klas IV-VIII
 1. Wiktor Jaruga 21,630 km 36666 kroków
 2. Zuzanna Zub 19,300 km 30030
 3. Anna Doniecka 18,870 km 26427
 4. Zofia Zub 17,200 km 24984
 5. Marta Ruś 17,050 km 25211
 6. Konrad Ruś 16,450 km 24301
 
Kat: Rodzice
 1. Stanisław Michalski 17,880 km 23525
 2. Aneta Ambroziak 13,580 km 19970
 3. Renata Michalska 13,240 km 19749
Ponadto wyniki przysłali( kolejność wg przysyłania wyników)
Damian Wyciszkiewicz, Amelia Białecka, Wiktor Wijaczka, Otylia Orman,Wiktoria Orman, Kacper Wyciszkiewicz, Małgorzata Skawińska,Anna Fijołek, Wiktor Stolarski, Amelia Maciejczyk, Maja Mucha, Jakub Wedlechowicz, Julia Marczyńska,Paulina Pluta,Jan Zięba,Igor Stolarski, Amelia Zub, Marcel Michalski,Ala Wedlechowicz, Kacper Mucha, Ola Szymczyk, Ewelina Orman, Barbara Zub, Hubert Szymczyk, Piotr Koń. 
 
Dyplomy zostaną rozdane w późniejszym terminie.