Projekt w ramach EduAkcji „BAKCYL”

Uczniowie naszej szkoły z klas IV – VIII wraz z nauczycielami : Katarzyną Krzysztoporską i Piotrem Gonerką przystąpili do tego ogólnopolskiego programu. Projekt w ramach EduAkcji realizowany jest przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland, Fundację GPW oraz Franklin Templeton. Ma on Na celu popularyzację zasad ekonomii funkcjonowania rynków kapitałowych wśród młodzieży przy wsparciu profesjonalistów na co dzień pracujących w sektorze kapitałowym. Celem projektu jest również podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

Lekcje on-line w ramach projektu BAKCYL odbywały się na platformie webinarowej od kwietnia do czerwca 2023r. według siatki godzin. Uczniowie mieli również możliwość udziału indywidualnie w ankietach, konkursach, quizach, krzyżówkach i testach wiedzy.  Tematyka:

klasy: VIII a i VIII b

  1. „Twoje pieniądze”
  2. „Od oszczędzania do inwestowania”
  3. „Co byk i niedźwiedź powiedzą Ci o inwestycjach ? ”

                                          koordynator szkolny – Katarzyna Krzysztoporska

klasy: IV – VIII

  1. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

                                          koordynator szkolny – Piotr Gonerka

Lekcja w Przedborskim Parku Krajobrazowym

19 czerwca 2023.

Poznanie walorów przyrodniczych Przedborskiego Parku Krajobrazowego (PPK) było głównym celem wyjazdu edukacyjnego uczniów klasy VI naszej szkoły. Oczywiście nie zdołaliśmy poznać wszystkich atrakcyjnych turystycznie miejsc PPK ze względu na ograniczony czas ale …….weszliśmy na Fajną Rybę – 347 m.n.p.m – najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego i najwyższy punkt w Paśmie Przedborsko-Małogoskim. Wcale nie było łatwo zdobyć szczyt tak stromym podejściem (od Gór Suchych) ale jakże warto – przepiękny widok rozciągający się od Rezerwatu Piskorzeniec przez Góry Mokre do Rezerwatu Czarna Rózga.
Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Murawy Dobromierskie, gdzie podziwialiśmy roślinność kserotermiczną na wapieniach jurajskich. Obszar ten inaczej nazywany jest rezerwatem stepowym.
Niestety nie udało się wejść do Rezerwatu Bukowa Góra, który sąsiaduje z Murawami, gdyż obowiązuje tam zakaz zwiedzania. Prowadzona jest wycinka ogromnych suchych buków, które zagrażają bezpieczeństwu turystów.
Naszą lekcję w terenie zakończyliśmy ogniskiem w siedzibie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
Opiekunowie: Agnieszka Lipska, Katarzyna Chuda.

Szkolny Konkurs  z Języka  Niemieckiego „Mein Lesetagebuch-Lapbook”

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku szkolnego uczniowie klas IV-VI przystąpili do szkolnego konkursu Mein Lesetagebuch-Lapbook”. Konkurs polegał na wykonaniu lapbooka  czyli własnoręcznie wykonanej  książki tematycznej pełnej  kieszeni, schowków, prezentującej treści leksykalno-gramatyczne poznane na zajęciach języka niemieckiego w ciągu całego roku szkolnego. Uczniowie wykazali się kreatywnością, inicjatywą twórczą, pomysłowością,  zaprezentowali swoje umiejętności językowe oraz artystyczne. Prace zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu, gdzie wzbudzają zainteresowanie uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

A oto wyniki: 

 I miejsce: Wiktoria Stolecka kl. IV

II miejsce: Wojciech Doniecki kl. VI

III miejsce: Paulina Pluta kl. V

Wyróżnienia: Michalina Pawlik kl. IV, Alicja Wedlechowicz kl. V, Wiktor Stolarki kl. VI

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców, a wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy za zaangażowanie!

Organizator konkursu: Małgorzata Doniecka