RADA SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Naszej Szkoły życzymy:

– takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić;

– pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce;

– cierpliwości i wytrwałości, aby praca z nami zrodziła wiele szlachetnych owoców;

– pasji i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Samorząd Uczniowski

 


Przewodnicząca:   

Zastępca przew.:            

Skarbnik:                      

Sekretarz:                           

 

Członkowie:  

OpiekunowieIwona Błońska, Katarzyna Chuda

 

W RAMACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄ SEKCJE:

Dekoracyjna-informacyjno-kulturalna

Przewodnicząca:                                                                          

Członkowie:                     

Wolontariatu

Przewodnicząca:               

Członkowie:                     

Sąd koleżeński 

Przewodniczący:                

Członkowie:                       

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Cykliczne spotkania z Dyrektorem szkoły – bieżące propozycje Rady  Samorządu Szkolnego dotyczące działań na rzecz szkoły.

 1. Nawiązanie współpracy z uczniami, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Działania służące motywowaniu uczniów do nauki
 3. konkursy ;

– na klasę  z najwyższą średnią ocen (styczeń, czerwiec)

– najlepszy uczeń w szkole

– klasa z najwyższą frekwencją

-uczeń z najwyższą frekwencją 

 1. Organizacja pomocy uczniom najsłabszym w nauce
 2. propozycje  ciekawych metod, sposobów, form szybkiego uczenia się
 3. Skrzynka z wyzwaniami- realizacja wylosowanych zadań.
 4. Wykorzystanie MEMÓW, DEMOTYWATORÓW  w celu przestrzegania zasad i norm zachowania obowiązujących w szkole.
 5. Udział w akcjach charytatywnych, wolontariat – działania na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, udział w akcjach ogólnopolskich.
 6. Prowadzenie gazetki ściennej – cały rok szkolny.
 7. Przygotowanie akademii oraz okolicznościowych apeli.
 8. Zbiórka zniczy na Święto Zmarłych – październik.
 9. Święto Zmarłych – oddanie hołdu poległym – 1-2 listopada.
 10. Udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych, narodowych.
 11. Zorganizowanie Mikołajek – grudzień.
 12. Organizowanie konkursów międzyklasowych.
 13. Organizowanie dyskotek szkolnych.
 14. Prowadzenie  kroniki – cały rok szkolny.