RADA SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

 

Przewodnicząca:   Julia Skwarek

Zastępca przew.:            Julia Kubka

Skarbnik:                      Mateusz Mazur

Sekretarz:                     Marta Ostrowska       

 

Członkowie:  Aleksandra Orzeł, Gabriela Sobczyk, Otylia Orman

OpiekunowieIwona Błońska, Katarzyna Chuda

 

W RAMACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄ SEKCJE:

Dekoracyjna-informacyjno-kulturalna

Przewodnicząca:               Marta  Ostrowska                                                           

Członkowie:                      Magdalena Jurek, Aleksandra Orzeł

Wolontariatu

Przewodnicząca:                Dominika Pluta

Członkowie:                       Julia Skwarek, Otylia Orman   

Sąd koleżeński 

Przewodniczący:                Julia Kubka

Członkowie:                       Dominika Pluta, Gabriela Sobczyk

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Cykliczne spotkania z Dyrektorem szkoły – bieżące propozycje Rady  Samorządu Szkolnego dotyczące działań na rzecz szkoły.

 1. Nawiązanie współpracy z uczniami, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Działania służące motywowaniu uczniów do nauki
 3. konkursy ;

– na klasę  z najwyższą średnią ocen (styczeń, czerwiec)

– najlepszy uczeń w szkole

– klasa z najwyższą frekwencją

-uczeń z najwyższą frekwencją 

 1. Organizacja pomocy uczniom najsłabszym w nauce
 2. propozycje  ciekawych metod, sposobów, form szybkiego uczenia się
 3. Skrzynka z wyzwaniami- realizacja wylosowanych zadań.
 4. Wykorzystanie MEMÓW, DEMOTYWATORÓW  w celu przestrzegania zasad i norm zachowania obowiązujących w szkole.
 5. Udział w akcjach charytatywnych, wolontariat – działania na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, udział w akcjach ogólnopolskich.
 6. Prowadzenie gazetki ściennej – cały rok szkolny.
 7. Przygotowanie akademii oraz okolicznościowych apeli.
 8. Zbiórka zniczy na Święto Zmarłych – październik.
 9. Święto Zmarłych – oddanie hołdu poległym – 1-2 listopada.
 10. Udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych, narodowych.
 11. Zorganizowanie Mikołajek – grudzień.
 12. Organizowanie konkursów międzyklasowych.
 13. Organizowanie dyskotek szkolnych.
 14. Prowadzenie  kroniki – cały rok szkolny.