Jasełka Bożonarodzeniowe

19 grudnia o godzinie 10.00 uczniów naszej szkoły oraz nauczycieli i pracowników  w magię Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły szkolne jasełka przygotowane przez uczniów klas: VIII A, VIII B, VI A oraz VI B pod opieką Pani Alekasandry Leśniewicz oraz ks. Prefekta Rafała Kosowskiego, który również wystąpił w przedstawieniu w roli Lucyfera. Oprawę muzyczną przygotowała pani Katarzyna Krzysztoporska. 

Przedstawienie odbyło się ponownie tego samego dnia o godzinie 12.00 dla osób samotnych z naszej gminy. Występ młodych aktorów wprowadził wszystkich zebranych w świąteczny nastrój. Ze sceny zabrzmiały również kolędy wykonane przez chór szkolny. Na sam koniec Pani dyrektor Mirosława Palus podziękowała młodym artystom i ich opiekunom za przygotowanie inscenizacji oraz złożyła wszystkim  życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, po czym nastąpiło wspólne dzielenie się opłatkiem.

Razem na święta

Od serca

,,Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”

Jan Paweł II

         Nasza szkoła przystąpiła do akcji  ,,Razem na święta” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy się dzielić dobrocią, życzliwością. Święta Bożego Narodzenia to znakomity powód do okazania bliskości, serca, solidarności.

       18 grudnia grupa wolontariuszy wraz z opiekunami p. Iwoną Błońską, p. Katarzyną Chudą, p. Katarzyną Krzysztoporską, ks. Rafałem Kosowskim odwiedziła pacjentów hospicjum w Rudzie Białaczowskiej. Podczas spotkania nasi uczniowie złożyli życzenia podopiecznym i personelowi, przekazali ozdoby bożonarodzeniowe oraz wspólnie śpiewali kolędy. Na twarzach odwiedzanych gościł uśmiech i blask w oku. Spędzony czas był pełen różnych emocji, od smutku po radość, zarówno dla mieszkańców hospicjum jak i dla nas.

Dziękujemy za życzliwe przyjęcie.

Betlejemskie Światło Pokoju

Tegoroczne hasło 2019 r  ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC…. Wspaniale nawiązuje do słów Jana Pawła II przekazanych podczas wizyty w Polsce, w Krakowie w dniu 10 czerwca 1979 r.

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol Chrystusa i Jego zbawczej myśli. Pokazuje, ile możemy uczynić, jeżeli zjednoczymy się z Jezusem. To światło pokazuje też olbrzymią mobilizację wielu różnych osób. Ten symboliczny płomień powinien być inspiracją do podejmowania cennych inicjatyw na rzecz braterstwa i jedności, pomagając osobom potrzebującym, niosąc radość i pokój
w środowisku lokalnym. W tym świetle jest moc Jezusa Chrystusa, która zmienia nas samych i cały świat.

Z naszej szkoły delegacja harcerzy w dniu 19 grudnia przekazała światło :

– Pani dyrektor i Pani wicedyrektor naszej szkoły,

– Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy Fałków,

– pracownikom Służby Zdrowia , Poczty Polskiej , Banku Spółdzielczego , restauracji Austeria oraz 20 grudnia przed Mszą Świętą światło zostało przekazane w ręce ks. proboszcza w miejscowym kościele, które trafi do całej społeczności parafialnej.

                                                                    Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół  Idei Harcerskich 

                                                                                                                    Opiekun: Marzena Kuzdak

Konkurs „Eko – kącik z impetem”

Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny „Eko-kącik z impetem”

     W ramach realizacji zadań Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „Działaj z imPETem” nasza szkoła przystąpiła do konkursu edukacyjnego „Eko- kącik z imPETem”, zachęcającego do segregacji butelek PET. W oparciu o comiesięczne wskazówki edukacyjne tworzyliśmy nasz „Eko- kącik”. Zdjęcie naszej pracy konkursowej zostało umieszczone na stronie internetowej organizatora: www.dzialajzimpetem.pl – KONKURS- GŁOSOWANIE. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2020 r.  Otrzymaliśmy mnóstwo materiałów edukacyjnych i przystąpiliśmy do realizacji zajęć edukacyjnych zgodnie ze scenariuszami.

     W zamian za złożenie pierwszego sprawozdania z realizacji zadań programu otrzymaliśmy upominek- ZGNIATARKĘ DO BUTELEK I PUSZEK

 

 

 

Oto jak wyglądały nasze zajęcia:

Konkursy przedmiotowe – kwalifikacja do II i III etapu

Udział uczniów PSP w Fałkowie w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Finały konkursów

Jakub Jeżewski – Laureat

I Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

 

L.p. Data Nazwa konkursu Liczba uczniów  w I – etapie  ( szkolny ) Uczniowie zakwalifikowani  do III – etapu (Finał ) Nauczyciel prowadzący
1.  24.02.2020 I Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 1  1. Jakub Jeżewski – VIII B Piotr Gonerka
2.  28.02.2020 I Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 1  1. Dominik Doniecki – VII B Jolanta Grzegorczyk Katarzyna Chuda
           
           
           
           
           

 

Etap rejonowy

L.p. Data Nazwa konkursu Liczba uczniów  w I – etapie  ( szkolny ) Uczniowie zakwalifikowani  do II – etapu (rejonowy ) Nauczyciel prowadzący
1. 08.11.2019 I Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 1 1. Jakub Jeżewski – VIII B Marzena Kuzdak
2. 13.11.2019 VII  Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 17 ———————————- Hubert Szymczyk Elżbieta Szymczyk
3. 14.11.2019 IV Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 15 1. Bartosz Maciejczyk – VIII B 2. Marta Ostrowska – VIII A Anna Barańska Anna Baran
4. 18.11.2019 I Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 4 1. Jakub Jeżewski – VIII B 2. Bartłomiej Laskowski – VIII A 3. Adam Skwarek – VII A 4. Mateusz Mazur – VIII A Piotr Gonerka
5. 19.11.2019 I Wojewódzki Konkurs z Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 3 ——————————— Ilona Czapelska
6. 21.11.2019 I Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 3 1. Dominik Doniecki – VII B Jolanta Grzegorczyk Katarzyna Chuda
7. 25.11.2019 III Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 17 ——————————— Mirosława Grabowska Halina Kalita

Rajd rowerowy klas V

Rajd rowerowy do „Piekiełka”

24.09.2019 r. klasy V a i V b uczestniczyły w rajdzie rowerowym do Rezerwatu Przyrody ,,Piekiełko” w Szkucinie i w ognisku integracyjnym w Woli Szkuckiej. 

Wyruszyliśmy sprzed szkoły około godziny trzynastej i dotarliśmy do rezerwatu w niecałą godzinę. Na miejscu zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi na terenie rezerwatu, przyjrzeliśmy się roślinności i głazom narzutowym. Następnie udaliśmy się do Woli Szkuckiej, gdzie rodzice uczniów przygotowali ognisko. Po posiłku i małym odpoczynku rozpoczęły się zabawy: ruchowe, towarzyskie; chłopcy rozegrali mecz piłki nożnej. Imprezie klasowej towarzyszyła w tym dniu przepiękna aura. Wracaliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.


Wychowawcy: B. Gonerka, J. Grzegorczyk

Quiz historyczny – gramy dla Niepodległej

,,Gramy dla Niepodległej”

23.09.2019 r. uczniowie naszej szkoły w składzie: Dominik Doniecki kl. VII b, Jakub Jeżewski VIII b i Jakub Świderski kl. VIII a wzięli udział w Wielkim Świętokrzyskim Quizie Historycznym. Quiz miał na celu:

– uczczenie Święta 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

– rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

– pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury,

– poszerzanie wiedzy uczniów,

– ukazanie pozytywnych aspektów członkostwa Polski w UE.

Konkurs był dwuetapowy. Pierwsza część dotyczyła drogi Polaków do odzyskania niepodległości, faktów historycznych oraz ciekawostek tego okresu. Druga część nawiązywała do 15 – lecia członkostwa Polski w UE.

Nasz zespół zajął I miejsce wśród 17 zespołów i zakwalifikował się do finału, który odbędzie się 9.10.2019 r. w Kielcach.

Opiekunowie: K. Chuda,  J. Grzegorczyk

Rajd pieszy

RAJD PIESZY

 W ramach działań wewnątrzszkolnego innowacyjnego programu „Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich”

W dniu 19.10 2019 r. gromada z klas I-III wraz z opiekunami p. J. Chojnacką, p. R. Michalską, p. W. Nowak oraz drużyna z klas VII-VIII pod opieką   p. H. Szymczyka i p. M. Kuzdak brali udział w rajdzie pieszym do Studzieńca. (53 uczestników)

 Celami rajdu było:

  • promowanie aktywności fizycznej,
  • uwrażliwienie na piękno przyrody – walory „złotej” jesieni lasu,
  • integracja grup wiekowych,
  • elementy poznawcze terenoznawstwa oraz poznanie sposobów komunikacji szyfrowej i sygnalizacji chorągiewkowej alfabetem Morsa.

Uczestnicy mieli do przejścia w sumie 8 km. W trakcie marszu młodsi uczestnicy rajdu mieli do wykonania kilka zadań przygotowanych przez starszych kolegów. Zadania i zagadki były ukryte oraz zapisane specjalnym szyfrem co było ogromną atrakcją  i urozmaiceniem dla młodszych uczestników. Drużyna poznała sygnalizację chorągiewkową z alfabetem Morsa – jako sposób komunikacji. Próby odbioru i nadania poleceń ze stacji nadawczej i odbiorczej okazały się ogromnym sukcesem.

Rajd zakończono zabawami w terenie oraz wspólnym ogniskiem.

Niecodzienna lekcja historii

NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII

        30 września 2019 r. naszą szkołę odwiedził Pan Józef Zysk – Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP z Lidzbarka Warmińskiego. Zaproszony gość lekcję historii rozpoczął słowami Odezwy Piłsudskiego do I Kompanii Kadrowej. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, pełnej wspomnień, ciekawostek, anegdot z życia Józefa Piłsudskiego jako Komendanta, Marszałka, kolegi, męża, ojca. Prowadzący tę ciekawą lekcję nie ominął ważnych faktów historycznych. Wzruszającymi wierszami uczcił pamięć Wielkiego Męża Stanu. Trudno było oderwać wzrok od mówcy gdyż swoim wyglądem przypominał omawianą postać.

 Nauczyciele historii: Jolanta GrzegorczykKatarzyna Chuda