Lapbook z impetem

„Lapbook z imPETem”

    Z powodu pandemii oraz wprowadzenia nauczania na odległość , zadania konkursowe w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem” realizowali uczniowie klasy III z dużym wsparciem ze strony rodziców. Przygotowali bardzo ciekawą pracę która pokazuje jaką drogę musi pokonać  butelka PET od momentu segregacji w domu, poprzez sortownię, zakład przetwarzania, aby mogła otrzymać „drugie życie”

Oto ich praca!……………..

Praca została przesłana do organizatora konkursu, możemy ją znaleźć na stronie

https://dzialajzimpetem.pl   w zakładce : Dla szkół – Konkurs – Galeria prac konkursowych!

Głosowanie na Pracę Konkursową odbędzie się:   od 14 maja godz.12:00  do 30 maja godz.15:00

    Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, znajomych do głosowania na naszą pracę.

Głosujemy również z telefonów komórkowych! Aby wszyscy domownicy oddali po jednym głosie, należy wyłączyć w telefonie Wi-Fi i skorzystać z danych komórkowych własnego telefonu! W przeciwnym przypadku- oddajemy tylko jeden ważny głos!( Internet domowy)

Zasady Głosowania:

  1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.

  2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.

  3. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.

  4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w szczególności:

4.1. zmienianie adresów IP;

4.2. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail;

4.3. stosowanie programów do automatycznego głosowania.

Majowe Święta

MAJOWE ŚWIĘTA

 

      1, 2, 3 Maja to ważne dni w historii naszego kraju. Rokrocznie święta majowe celebrowaliśmy w szkole. Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczne święta będą inne. Nie możemy jednak o nich zapomnieć. Warto więc przypomnieć sobie historię tych świąt – dlaczego je obchodzimy i komu je zawdzięczamy? Zachęcamy również do wywieszenia flagi w celu upamiętnienia tych wielkich wydarzeń.

1 Maja

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, zwany potocznie Świętem Pracy. Celem niniejszego święta  jest podkreślenie wartości pracy. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.      Na świecie obchodzi się je już od roku 1890, a w Polsce od 1950.

Święto Pracy zostało ustanowione w 1889 roku w Paryżu przez Drugą Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń, mających miejsce w Chicago w USA, podczas pierwszych dni maja 1886r. Doszło tam do licznych protestów przeciwko niegodziwym warunkom pracy, niskim wynagrodzeniom oraz 12-godzinnemu dniowi pracy. Manifestacje zostały stłumione przez policję w wyniku czego wiele osób straciło życie.

Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt PRL-u. Organizowano obowiązkowe pochody pierwszomajowe, które miały ogromne znaczenie dla środowiska robotniczego.

2 Maja

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Został on wprowadzony w roku 2004 na mocy ustawy z dnia 20 lutego. Głównym celem tego święta jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości, symbolach narodowych, oddanie szacunku fladze. Dzień ten ma też swoje znaczenie symboliczne. 2 maja 1945r. polscy żołnierze zdobywając stolicę Niemiec zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie.

Flaga RP  ma barwę biało-czerwoną. Kolory mają następujące znaczenie: biały symbolizuje czystość, niepokalanie, natomiast czerwony oznacza odwagę, waleczność. Jest ona prostokątem     o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony.

Symbol ten należy otaczać szacunkiem i dbać, aby został umieszczony w godnym miejscu.

 W dzisiejszych czasach popularne stało się noszenie kokardy narodowej podczas obchodów Dnia Flagi. Zwyczaj ten wywiódł się od prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

2 Maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą.

3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja. Tego dnia 1791r. Sejm Czteroletni zwany Sejmem Wielkim uchwalił  Ustawę Rządową.  Była ona pierwszą w Europie , drugą na świecie (po amerykańskiej)  konstytucją – najważniejszy dokument w państwie zawierający prawa i obowiązki obywateli.

Obchody święta zostały zakazane podczas rozbiorów Polski, a ponowne wznowione dopiero w  1919 r.   Podczas II wojny światowej święto to po raz kolejny zostało zdelegalizowane.

 W roku 1981 władze zezwoliły na jego obchody, jednak świętem narodowym stało się ono dopiero od 1989 r. Twórcy Konstytucji: Król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki określali tę ustawę zasadniczą jako „ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą  i sądowniczą, dziedziczność tronu,  natomiast zniosła liberum veto oraz wolną elekcję. Ustrojem RP miała być odtąd monarchia konstytucyjna.

Konstytucja była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, który pragnął zachować niezależność państwową.

Rocznica uchwalenia Konstytucji III Maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych.

Ustawą Sejmu RP z 27 listopada 2020 r. zdecydowano o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja (230 rocznica jej uchwalenia).