Porządki na cmentarzu

                                      Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju,

     dobiwszy wreszcie cichej przystani,

odpoczywają w pokoju.

                                                                                                                Elżbieta Daniszewska „Zaduszki” [fragm.]

               W ostatnich dniach października uczniowie klas siódmych pracowali społecznie. Młodzież wykonywała zadania wymagające dużej aktywności fizycznej, ale w zamian dające dużo satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Uczniowie, wraz ze swoimi wychowawcami p. Małgorzatą Doniecką i p. Katarzyną Krzysztoporską porządkowali zbiorową mogiłę partyzantów na cmentarzu parafialnym w Fałkowie. W działaniach wspierali ich ministranci miejscowego kościoła wraz z księdzem Rafałem Kosowskim . Zadanie wymagało wiele wysiłku, ale za to podczas uroczystości Wszystkich Świętych ta część cmentarza w całości wygląda godnie, a uczniowie z dumą spoglądają w jej stronę wiedząc, że przyczynili się do tego stanu.

               Zawsze pamiętamy o Tych, którzy spoczywają na cmentarzach.

                                                             Uczniowie klas siódmych wraz z wychowawcami