Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w  tzw. systemie hybrydowym.

Harmonogram zajęć lekcyjnych  odbywanych w szkole od 17.05 do 28.05.2021r.

Dni Tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

17.05-21.05

VIII A

VIII B

VIII A

VIII B

VIII A

VII A

VII B

VII A

VII B

VII A

VI A

VI B

VI A

VI B

VI A

V

IV

V

IV

V

 

24.05-28.05

VIII B

 

               Egzamin  ósmoklasisty

VIII B

VII B

VII B

VI B

VI B

IV

IV

Zajęcia odbywać się będą w budynku A – wejście główne.

Klasa VIII A i VIII B – sala 17

Klasa VII A – sala 19

 Klasa VII B – sala  27

Klasa VI A i VI B – sala  26

Klasa V – sala 27

 Klasa IV – sala 19

Poszczególne klasy pozostające w określone dni tygodnia w domu  realizują zajęcia lekcyjne zdalnie.

Autobusy szkolne dowożą uczniów w/g dotychczasowego planu. –  Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Działa stołówka szkolna i świetlica.

Oddziały przedszkolne i  klasy I – III pozostają w budynku B( bez zmiany).

Dni  25.05 – 27.05.21 ( egzamin ósmoklasisty ) dla uczniów  klas I – VII oraz oddziałów przedszkolnych  01 i 0są dniami wolnymi od zajęć ,

 uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 Zajęcia w szkole będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie zalecaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.


„Lapbook z imPETem”

    Z powodu pandemii oraz wprowadzenia nauczania na odległość , zadania konkursowe w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem” realizowali uczniowie klasy III z dużym wsparciem ze strony rodziców. Przygotowali bardzo ciekawą pracę która pokazuje jaką drogę musi pokonać  butelka PET od momentu segregacji w domu, poprzez sortownię, zakład przetwarzania, aby mogła otrzymać „drugie życie”

Oto ich praca!    https://dzialajzimpetem.pl/konkurs-dla-szkol/praca/?praca=45 

 

Czytaj dalej ….


Wniosek rekrutacji do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  w  roku  szkolnym  2021/2022.

Wniosek edytowalny – M. Word

Wniosek w formie PDF

MAJOWE ŚWIĘTA

 

      1, 2, 3 Maja to ważne dni w historii naszego kraju. Rokrocznie święta majowe celebrowaliśmy w szkole. Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczne święta będą inne. Nie możemy jednak o nich zapomnieć. Warto więc przypomnieć sobie historię tych świąt – dlaczego je obchodzimy i komu je zawdzięczamy? Zachęcamy również do wywieszenia flagi w celu upamiętnienia tych wielkich wydarzeń.

Czytaj dalej …

Program profilaktyki palenia „Znajdź właściwe rozwiązanie”

– realizacja: marzec-kwiecień-maj

 – klasy IV-VIII – zespoły klasowe – [biblioteka] w Microsoft Teams

Cel główny programu:

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Założenia i sposób realizacji programu

Adresaci programu:

 • Uczniowie klas IV – VIII

Czytaj więcej …


KONSULTACJE dla uczniów klas ósmych

(język polski, matematyka, język angielski)

od  15.02.2021r.

 KLASA VIII A

Poniedziałek   –  w godz. 1500 – 1700–   Budynek B

Grupa I – sala 101 – wejście od dziedzińca szkoły

Grupa II – sala 6 – wejście główne

Grupa III – świetlica parter – wejście główne

 

KLASA VIII B

Środa   –  w godz. 1500 – 1700–  Budynek B

Grupa I – sala 101 –  wejście od dziedzińca szkoły

Grupa II – sala 6 –  wejście główne

Grupa III – świetlica parter – wejście główne

 

Zajęcia odbywać się będą w grupach 5 – osobowych ( rotacyjnie), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS.


 

Drodzy uczniowie klas I – III

 W poniedziałek tj. 18 stycznia 2021 roku przychodzimy do szkoły  według planu lekcji,  który obowiązywał przed zdalnym nauczaniem ( zajęcia rozpoczynają się o godz. 800 ) Będziemy uczyć się stacjonarnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z wytycznymi GIS i MEN dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.

Nauka odbywać się będzie w budynku B.

Klasa I – sala 102 – piętro, wejście przez halę sportową od strony parku.

Klasa II – sala  6 – parter , wejście od dziedzińca na wprost szatni.

Klasa III – sala 103 – piętro, wejście przez halę sportową od strony boiska szkolnego.

 

Oddziały przedszkolne 5-cio i 6-cio latki realizują zajęcia jak dotychczas w budynku B – wejście główne. Dowóz uczniów autobusem szkolnym według dotychczasowego harmonogramu.

                                                                                                             Dyrektor szkoły.


 

Nowy okres świadczeniowy – nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

1 lutego 2021 r., rusza nabór wniosków drogą elektroniczną na nowy okres świadczeniowy

Do wyboru są trzy opcje:

 • bankowość elektroniczna,
 • portal Empatia,
 • oraz PUE ZUS.

Czytaj więcej …


Betlejemskie Światło Pokoju

Tegoroczne hasło 2020 r.  „Światło służby”

Droga młodego zucha czy druha rozpoczyna się od poznawania historii, bohaterów, zwyczajów  a przede wszystkim ideałów , które przyświecają harcerzom. Są to wartości według, których powinien żyć każdy młody człowiek:

– Światło służby Bogu – Aby Dzieło Boże rozwijało się …Często jest to codzienna  i niewidoczna służba, której nie da się bezpośrednio opisać.

Czytaj dalej …

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

    10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka. Ma on na celu uczczenie wydarzenia z 10 grudnia 1948 r, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło  Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Deklaracja stała się podstawą uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka.

Z tej okazji Rada Samorządu Szkolnego zachęca do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praw człowieka, dziecka.

Wszyscy powinniśmy znać, rozumieć i świadomie korzystać ze swoich praw.

Czytaj więcej …


 

Wirtualny Mikołajkowy Marszobieg

Dzień dobry. 47 osób wzięło udział w naszym Wirtualnym Mikołajkowym Marszobiegu, który odbył się 06-12-2020 roku. Celem marszobiegu było:
Wspólne rodzinne aktywne spędzanie czasu wolnego od nałogów;
Promocja aktywnego wypoczynku;
Promowanie turystyki pieszej wśród dzieci i dorosłych;
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do monitorowania aktywności fizycznej;
Poznawanie walorów turystycznych ziemi fałkowskiej.
Potwierdzenie swojej aktywności przesłało 35 uczniów oraz 12 rodziców. Sklasyfikowanych zostało 7 rodzin w klasyfikacji drużynowej. Najważniejszy w tych zmaganiach był sam udział natomiast poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Zwycięzcy w każdej kategorii zrobili ponad 30 km, a żeby stanąć na najniższym stopniu podium trzeba było pokonać dużo ponad 23 km. W kat. uczniów klas IV-VIII pokonany dystans (19,8 km) wystarczył do zajęcia dopiero 8 m-ca więc świadczy to o naprawdę wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy pokonali łącznie 706 km, 230 m co daje średnią 15,02 km na osobę.

WYNIKI  KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”

W szkolnym konkursie pieśni patriotycznej on-line wzięło udział 33 uczniów wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez popularyzację pieśni, jak również promowanie talentów w naszym szkolnym oraz rodzinnym środowisku. Przesłuchania nie były łatwe, ponieważ „gro” uczestników przesyłało nagrania w różnorodnej formie oraz w różnorodnych miejscach. Wszyscy włożyli sporo wysiłku i warto to docenić, niemniej jednak trzeba było wyłonić zwycięzców. Największą popularnością cieszyły się pieśni „Rota” oraz „Przybyli ułani pod okienko” ale były również wykonywane inne utwory takie jak: „ Piechota”, „Jest takie miejsce”. „Pałacyk Michla”, „Mazurek Dąbrowskiego”; „Ojczyzno ma” czy „Dnia pierwszego września”.  A oto wygrani w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: nagranie – film.

 1. Amelia Maciejczyk kl. 4 – „Rota”
 2. Maja Mucha kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko”
 3. Ex aequo : Małgorzata Skawińska kl. 6 a oraz Adam Skawiński – oboje wykonali „Rotę”.

Czytaj więcej …


 

Wirtualny Marszobieg Niepodległości

Biorąc pod uwagę niezbyt sprzyjające okoliczności związane z epidemią oraz niezachęcającą pogodą nasz Wirtualny Marszobieg Niepodległości cieszył się dużym zainteresowaniem. Przysłano ponad 40 wyników potwierdzających udział w aktywności a osób biorących udział w marszobiegu było znacznie więcej ponieważ niektórzy rodzice wspólnie z uczniami pokonywali dystans nie monitorując tego.
Szczególne podziękowania dla wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którzy w sposób aktywny postanowili uczcić Święto Niepodległości uczestnicząc w Marszobiegu.
Najważniejszy wczoraj był nie sam wynik a udział w aktywności. Każdy pokonywał dystans na miarę swoich możliwości natomiast pokonane dystanse osób z czołowych miejsc są bardzo imponujące.
 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Corocznie w naszej szkole uroczyście upamiętnialiśmy rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku.

   W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zachęcamy wszystkich do zapoznania się z genezą Święta Niepodległości.

Czytaj więcej ….


 

DRZEWO W KRAJOBRAZIE  

Któremu  towarzyszą słowa Leopolda Staffa:       

                         „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”

     W ramach programu Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich, w obrębie obszaru ,,Do przodu’’ 20 października odbyły się obchody Dnia Krajobrazu – idea zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19 musieliśmy zrezygnować z wycieczek krajobrazowych (które były dotychczasową formą obchodów Dnia Krajobrazu), a obrać formę plastyczną bądź fotograficzną. 

Swoje prace dostarczyli:
Damian Marchewka, Wiktoria Orman, Oliwia Zuchmańska, Julia Sobczyk, Maria Zawodzińska, Oliwia Cieślik, Natalia Jach, Rafał Szokalski, Aleksandra Orzeł, Konrad Wijaczka, Anna Auguścik.

Opiekun stowarzyszenia PSPIH: Marzena Kuzdak

Czytaj więcej …..


„Szkoła pamięta”

   Podobnie jak w ubiegłym roku nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła Pamięta”. Cele akcji jest upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią  naszej małej ojczyzny. Akcja jest realizowana w czasie, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych oraz tych, którzy zasłużyli się dla historii  Polski i regionu.

Czytaj więcej …


 

„ PRZYSZKOLNE  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  IDEI HARCERSKICH”   

ROK SZKOLNY 2020/21

 SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IDEI HARCERSKICH”

Czytaj więcej …