Drodzy Rodzice i Uczniowie.
Bardzo proszę o wypełnienie ankiet dotyczących czytelnictwa. W oparciu o wyniki ankiet zostaną zakupione książki w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ankiety są dostępne na Teamsach w zespołach klasowych pod nazwą np. Biblioteka kl. 3- 2022 -23. Do wypełnienia jest ankieta dla ucznia i ankieta dla rodzica. Termin wypełnienia – 30.09.2022 r.

Krystyna Waszczyk – koordynator Programu

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2022

Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej(1882-1971), autorki książek dla dzieci i młodzieży, współzałożycielki „Płomyka”.  Jej utwory: Kichuś majstra Lepigliny, W Wojtusiowej izbie, Wesoła gromadka, Legendy, Maciuś Skowronek, Smyku, smyku na patyku (wiersze), Kto mi dał skrzydła (o Janie Kochanowskim) czy Szewczyk Dratewka..

Święto to zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, jego patronką jest Joanna Porazińska. W tym dniu w naszej szkole zostanie przeprowadzona akcja głośnego czytania. Was Rodziców, Dziadków zachęcamy do kontynuowania głośnego czytania w domach. Starsi uczniowie mogliby poczytać młodszym dzieciom, np. przy okazji spotkań..

Jakie korzyści płyną z głośnego czytania dziecku? – czytaj e-dziennik

Koordynator-Krystyna Waszczyk


 

OGNISKO INTEGRACYJNE KLASY CZWARTEJ

Korzystając z pięknej pogody, uczniowie klasy czwartej 23 września 2022 roku wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Doniecką  uczestniczyli w klasowym spotkaniu przy ognisku. Uczniowie mieli okazję pobyć na świeżym powietrzu, zjeść smaczną kiełbaskę, pieczony chleb oraz pianki.  Atrakcją były gry i zabawy,  które dostarczyły mnóstwo radości.  Był to też czas sprzyjający kształtowaniu pozytywnych relacji w grupie i z wychowawcą.


ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do XI Edycji Ogólnopolskiego Programu „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!” .

Zużyte baterie i telefony komórkowe zbieramy do 20 maja 2023 roku.

Koordynatorzy programu: Iwona Błońska i Krystyna Waszczyk

II BIEG FAIR PLAY

W dniu 14 września 2022 roku w PSP Fałków w ramach lekcji wychowania fizycznego ponad 70 uczniów  z klas IV-VIII wzięło udział w II Biegu Fair Play organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski w ramach obchodów Światowego Dnia Fair Play, który obchodzony jest 7 września.

To inicjatywa,  mająca  na celu promocję fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu.


Wycieczka do szkółki leśnej w Rudzie Malenieckiej.

Dnia 20 września 2022 odbyła się wycieczka do szkółki leśnej w Rudzie Malenieckiej. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy IV i V wraz z opiekunami. Wycieczka miała następujące cele: zwiedzenie szkółki leśnej w Rudzie Malenieckiej, zapoznanie z etapami uprawy sadzonek drzew, poznanie zawodu leśnika oraz kształtowanie postaw proekologicznych.


2.09.2022 uczniowie klas II i III pod kierunkiem strażaków p. Wiesława Zganiacza i Kacpra Zganiacza  uczyli się jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Najpierw wysłuchali teorii, później utrwalili zdobytą wiedzę w praktyce.
 
 

Z przyjemnością informujemy, że PSP w Fałkowie realizuje program: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025” Priorytet 3. Szkoła  uzyskała rządowe wsparcie finansowe w wysokości 14 400,00 złotych (11 520 złotych z dotacji oraz 2 880,00 złotych z Urzędu Gminy Fałków) przeznaczone na zakup:

1) kwota 7 900 zł  – zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b) kwota 3500 zł – zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) kwota 3 000 zł – realizacja działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

            Realizacja programu przebiegać będzie zgodnie z programem i projektami koordynatora tegoż Programu Krystynę Waszczyk we współpracy z Dyrekcją, Nauczycielami, Uczniami oraz Rodzicami.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

W dniu 1 września w naszej szkole miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23. Tradycyjnie uczniowie i nauczyciele o godz. ósmej spotkali się na Mszy  Św. w Kościele w Fałkowie, którą w intencji uczniów i nauczycieli sprawował ks. Proboszcz Dariusz Krok.

O godz. 9.00 cała społeczność szkolna zebrała się na dziedzińcu szkolnym. Rozpoczęliśmy odśpiewaniem Hymnu Polski, następnie minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych w czasie II wojny światowej.

Dyrektor Szkoły Mirosława Palus przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli i gości którzy uświetnili swą obecnością naszą uroczystość: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Prusia, Wójta Gminy Fałków p. Henryka Koniecznego, Przewodniczącego Rady Gminy p. Piotra Gonerkę, z-cę Wójta Gminy p. Krzysztofa Bajora, p. Annę Wajnberger – skarbnik Gminy Fałków.

Uczniowie na rozpoczęcie roku szkolnego zostali dowiezieni nowym autokarem, który zakupiła Gmina w celu dowozu uczniów do szkół jak również na wycieczki szkolne.

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego p. Andrzej Pruś gratulując władzom gminy i dyrekcji szkoły nowych inwestycji i zakupów służących społeczności szkolnej, podziękował za zaproszenie i życzył wszystkim wysokich wyników w nauce, realizowania swoich pasji i wielu sukcesów.

Wójt Gminy podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia i życzył wszystkim aby rok szkolny był owocny w wiedzę i sprawił wiele radości uczniom i ich rodzicom.

Następnie ks. Proboszcz poświęcił nowy autokar, życzył aby zawsze bezpiecznie dowoził dzieci, a uczniom i nauczycielom udanego i dobrego roku szkolnego.                           Kliknij w zdjęcie aby otworzyć galerię

Podręczniki do zakupienia przez uczniów na rok szkolny 2022/2023

Język niemiecki    Religia

Wyprawka dla dziecka do przedszkola