Informacje dla ósmoklasistów

     Informacje dla uczniów klas VIII

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Harmonogram egzaminów – informacje kuratorium

Zadania powtórzeniowe do egzaminu publikowane przez CKE – otwórz 

     

     Informacje szkół ponadpodstawowych

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich

                Zobacz prezentację: ZSP2 Konskie-Prezentacja 2020-21

                Przeczytaj regulamin naboru:  ZSP2 Konskie-regulamin naboru

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich – Ekonomik

 

 

 

Konkurs Działaj z Impetem

Znamy już wyniki Konkursu dla Szkół!

II miejsce –  projektor multimedialny i pomoce edukacyjne wygrywa Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie 

    

     We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadań Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół „Działaj z impetem”. Było to działanie edukacyjne długofalowe z zakresu edukacji ekologicznej.

     W ramach programu wzięliśmy również udział w konkursie „Eko-kącik z impetem”. Celem programu i konkursu była edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET, a także ich recyklingu.

     Przedmiotem konkursu było przygotowanie przez uczniów oraz koordynatora Eko-kącika, zachęcającego do segregacji butelek PET w oparciu o comiesięczne wskazówki edukacyjne, umieszczane na stronie internetowej. Zdjęcie naszej pracy odesłaliśmy  na stronę internetową organizatora. Następnie odbyło się głosowanie internautów.

     Po zakończeniu głosowania ( od 02 marca do 02 kwietnia), ocenie prac i wyborze przez jury-  okazało się że zdobyliśmy II miejsce.  Informujemy że w konkursie brało udział około 100 szkół z całej Polski .

       Nagroda zostanie przysłana do szkoły w terminie do 15 maja 2020 r.

       Dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom, dzieciom i przyjaciołom  za to, że angażowali się w Program i konkurs przez cały rok.

                                                                        Koordynator programu: Iwona Błońska

Konstytucja 3-go maja

W ROCZNICĘ UCHWALENIA  KONSTYTUCJI

,,Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości’’

 

     3 Maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej konstytucję.

    Corocznie upamiętnialiśmy to wielkie wydarzenie w naszej szkole. W związku z panującą epidemią, tradycyjne świętowanie tego dnia przez naszą społeczność szkolną nie jest możliwe.

    Czas spędzony w domu niech skłoni nas wszystkich do refleksji nad tym, czym jest WOLNOŚĆ, PATRIOTYZM, OJCZYZNA.

W celu podkreślenia wagi Święta 3 Maja, jak również Święta Flagi obchodzonego 2 Maja ozdóbmy nasze domy barwami narodowymi.

 

W  skrócie  przybliżamy  historię Konstytucji 3 Maja.

 

,, Rzucajmy kwiat po drodze,

Kędy przechodzić mają

Szczęścia narodu wodze,

Co nowy rząd składają.

Weźmy weselne szaty,

Dzień to kraju święcony.

Jakże ten król nasz bogaty!…

Skarb jego – serc miliony .”  

 

Ten pełen entuzjazmu i nadziei wiersz Franciszka Karpińskiego został napisany po uchwaleniu konstytucji majowej.

Konstytucja ta bowiem wyrażała nadzieje Polaków na wzmocnienie państwa, władzy królewskiej oraz na nadanie praw mieszczanom i poprawienie sytuacji chłopów. Uchwalając Konstytucję 3 Maja posłowie Sejmu Czteroletniego podjęli próbę ratowania Rzeczypospolitej.

Konstytucja regulowała podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz. Jej postanowienia były rewolucyjne, a jednocześnie ostrożne i wyważone – doniosłe na miarę epoki.

Konstytucja rozpoczynała się preambułą, składała się z 11 rozdziałów: I Religia Panująca. II. Szlachta Ziemianie. III. Miasta i mieszczanie. IV Sejm, czyli Władza Prawodawcza. VII. Król, Władza Wykonawcza. VIII. Władza Sądownicza. IX. Regencja. X. Edukacja Dzieci Królewskich. XI. Siła Zbrojna Narodowa. 

W konstytucji zakreślono ramy nowego państwa- monarchii konstytucyjnej i parlamentarnej. Zniesiono wolną elekcję, a tron polski miał stać się dziedziczny w dynastii Saskiej – Wettinów. Przewidziano powołanie rządu, Straży Praw z królem na czele. Rząd miał być organem władzy wykonawczej. Pełnię praw ustawodawczych miał przejąć Sejm-Parlament. Zniesiono liberum veto i prawo konfederacji, zlikwidowano odrębność Korony i Litwy. Znaczne uprawnienia nadano mieszczanom, a chłopi mieli opiekę w rządzie. Postanowiono     o wzmocnieniu i zwiększeniu liczby wojska, zreformowano sądownictwo.

      Społeczeństwo Warszawy z ogromną radością przyjęło nowy akt prawny, wiwatując od rana na Placu Zamkowym na cześć jej twórców: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja i Stanisława Małachowskiego.

„Zgoda Sejmu to sprawiła,

Że nam wolność przywróciła.

Wiwat, krzyczcie wszystkie stany,

Niechaj żyje król kochany!…”                                                                                                               

  Konstytucja 3 Maja obowiązywała 14 miesięcy. Targowiczanie przy pomocy Rosji doprowadzili do wojny, w wyniku której w 1793r. nastąpił II rozbiór Polski. Po wojnie pozostał Order Virtuti Militari… O swoją wolność i prawa musieli walczyć Polacy przez wiele lat. Konstytucja 3 Maja stała się w tych latach symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia się.

 

                                                      Nauczyciele historii: Katarzyna Chuda, Jolanta Grzegorczyk

Konkurs Eko-Planeta

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY ,,EKO – PLANETA”

     Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie, którego zakres obejmował wiadomości z przyrody, biologii i ochrony środowiska. Test wiedzy przeprowadzony był      w dwóch kategoriach: ,,Młodzik” – klasy V i VI oraz ,,Adept ” – klasy VII i VIII. Za uzyskane wyniki zostali nagrodzeni:

               1.Zofia Zub – kl.VIa – dyplom za bardzo dobry wynik

               2.Jan Konieczny – kl.VIa – dyplom uznania

               3.Adam Skwarek – kl.VIIa – dyplom za bardzo dobry wynik

               4.Anna Auguścik – kl.VIIa – wyróżnienie

                                                                                                               Gratulujemy!