„Umarłych wieczność dotąd trwa …

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”

     Koniec października i pierwsze dni listopada od wielu lat kojarzą nam się ze sprzątaniem grobów, odwiedzaniem cmentarzy, zapalaniem zniczy. Przede wszystkim jest to czas wspominania tych, którzy odeszli.

31 października, tuż przed dniem Wszystkich Świętych przedstawiciele samorządu szkolnego pod opieką nauczycieli historii p. Katarzyny Chudej, p. Jolanty Grzegorczyk udali się do Bulianowa by upamiętnić ofiary zbrodni hitlerowskiej z okresu II wojny światowej. Uczennice uporządkowały teren wokół obeliska oraz udekorowały go kwiatami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Fałkowie. W hołdzie dla zamordowanych rodzin: Olszewskich i żydowskich zapalono znicze.

Pamięcią objęto również partyzantów oraz poległych w okresie I wojny światowej spoczywających na cmentarzu wojskowym.

Nasza pamięć jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.