Wizyta uczniów kl. IV w PGK

27 marca 2023 roku uczniowie klasy IV  udali się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich  w ramach akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów.

 Uczniowie dowiedzieli się jakie odpady powinny trafiać do worków i pojemników w poszczególnych kolorach, poszerzyli swoje wiadomości o procesie recyklingu i jego efektach. Wzięli udział w zajęciach praktycznych – ich zadaniem było właściwe posegregowanie przygotowanych przez pracowników przedsiębiorstwa odpadów oraz  mogli zobaczyć  linię przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej,  obserwować jak segregowane są odpady, a także poznać cały proces technologiczny zakładu .

Pracownikom PGK dziękujemy  za możliwość  udziału w zajęciach dotyczących poszanowania środowiska, zorganizowania dla nas transportu oraz otrzymane upominki.

Uczniowie kl. IV z wychowawcą

Pierwszy Dzień Wiosny z ekologią i poezją

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY Z EKOLOGIĄ I POEZJĄ”

Obchody powitania wiosny rozpoczęliśmy już dzień wcześniej. Uczniowie naszej szkoły w dniu 20 marca odbyli zajęcia edukacyjne w mobilnym Planetarium. Przenieśliśmy się w wirtualną podróż po północnym niebie, nauczyliśmy się rozpoznawać gwiazdozbiory i zobaczyliśmy jak były widziane przez naszych przodków. Zobaczyliśmy również co tajemniczego kryją w swoim sąsiedztwie.

Obejrzeliśmy zjawiska astronomiczne związane z równonocą wiosenną.

Nadejście wiosny kojarzy się z nową energią, chęcią wprowadzania zmian, miłością. Tworząc krąg całej społeczności szkolnej i Gości z Urzędu Gminy w intencji właśnie miłości, pokoju wysłaliśmy wspaniałą wzruszającą moc dla całego świata.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele UG p. Anna Wajnberger, p. Krzysztof Bajor oraz p. Tomasz Pluta, którzy razem z przedszkolakami czynnie uczestniczyli w pożegnaniu zimy. Dbając o czystość naszej planety nasza „zima” , czyli MARZANNA nie popłynęła nurtem rzeki zaśmiecając ją lecz została rozebrana. Poszczególne materiały zostały posegregowane do odpowiednich pojemników, przypominając o codziennym ekologicznym zachowaniu.

Przedszkolaki bardzo aktywnie witały wiosnę. Przygotowały występ „Tulipan śpi”- teatrzyk Doroty Gellner.

Następnie witając wiosnę uczciliśmy przypadający także w tym dniu Światowy Dzień Poezji. Każda klasa wykonała wiosenny plakat, ubrała się w kolorach, symbolach wiosny. Podczas prezentacji uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce wiosennej. Wśród wierszy znalazły się wiersze własnego autorstwa.

Biorąc pod uwagę barwy wiosenne obchody Dnia Wiosny wzbogaciliśmy ubierając się w kolorowe, nie do pary skarpetki, które są symbolem obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa. Daliśmy w ten sposób wyraz jedności z osobami z Zespołem Downa.

Po zakończeniu obchodów udaliśmy się na wiosenny przemarsz do Urzędu Gminy gdzie wspólnie z pracownikami gminy świętowaliśmy powitanie wiosny. Na zakończenie dzięki uprzejmości Pana Wójta i Pani Skarbnik zwiedziliśmy budynek Urzędu Gminy.

Koordynator Krystyna Waszczyk

Zajęcia edukacyjne klas VII i VIII w MDK w Opocznie

Zajęcia edukacyjne klas VII i VIII  w MDK w Opocznie

16.03. 2023 r. 33 uczniów z klas VII  – VIII wraz z nauczycielami języka polskiego i biblioteki  wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Opoczna na musical „Mały Książę”. Przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru BOOKING z Wrocławia jest adaptacją słynnego dzieła Antoine’a de Saint- Exupery’ego.

Mały Książę jest książką opowiadającą o dorastaniu do wiernej miłości,do prawdziwej przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Stawia pytania o hierarchię wartości czy sens więzi między ludźmi. Musical ukazuje odwieczną prawdę: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Uczniowie z zainteresowaniem śledzili losy małego chłopca, pochodzącego z asteroidu B-12, który chciał mieć przyjaciół.  

Organizator wyjazdu: Krystyna Waszczyk

Konkurs przedmiotowy z geografii

Sukcesy naszych uczniów w IV Wojewódzkim Konkursie  z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Antoni Zganiacz – tytuł Laureata

Wiktoria Orman – tytuł Finalisty

8 marca 2023r. odbył się  etap finałowy Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Uczeń klasy VIIIA Antoni Zganiacz uzyskał tytuł laureata  konkursu, znajdując się w grupie 16 najlepszych uczniów województwa świętokrzyskiego. Uczennica Wiktoria Orman z klasy VIIIb uzyskała tytuł finalistki.  Od najwyższych laurów oddzieliły ją tylko 2 punkty. Wyniki te świadczą o zaprezentowaniu przez uczniów wysokiego poziomu wiedzy geograficznej i o znakomitym przygotowaniu do edukacyjnych zmagań. Antek i Wiktoria jako jedyni z powiatu koneckiego brali udział w etapie finałowym (ogólnie 54 uczniów z całego województwa).

W drugim etapie (24 stycznia 2023 r.) wzięło udział czworo uczniów – Wiktoria Orman, Zuzanna Czechowska, Antoni Zganiacz i Oliwier Stefanek. Niestety, Zuzi zabrakło 1 punktu a Oliwierowi 2 punktów aby dostać się do etapu finałowego (ogólnie 198 uczniów z całego województwa). 

W pierwszym etapie (22 listopada 2022 r.) wzięło udział siedmioro uczniów – wymienieni wyżej Wiktoria, Zuzanna, Antek, Oliwier oraz Lena Rydz, Oliwia Zuchmańska, Oliwia Cieślik.

Uczniowie  zmagali się z zadaniami dotyczącymi:  mapy Polski, ruchów Ziemi, krajobrazów świata, współrzędnych geograficznych, geografii Europy i mapy województwa świętokrzyskiego  (w I  etapie konkursu), geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski oraz turystyki naszego województwa ( w II etapie), geografii Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Oceanii oraz obszarów okołobiegunowych (w III etapie).

Udział w konkursie poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania podczas wielogodzinnych spotkań pod okiem nauczyciela geografii – Agnieszki Lipskiej.

Wszyscy uczniowie biorący udział w poszczególnych etapach konkursu włożyli wiele trudu i poświęcili dużo czasu na opanowanie wskazanego materiału. Opis tego doniosłego wydarzenia jest realizacją  zapisów regulaminu wojewódzkiego konkursu z geografii, w którym za cel Kuratorium Oświaty postawiło m.in. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. To wielkie osiągnięcie uczniów, nauczyciela oraz powód do dumy dla szkoły.

Jest to trzeci rok z kolei, w którym uczniowie naszej szkoły zdobywają tytuły laureata lub finalisty w Wojewódzkim Konkursie z Geografii:

2020/21 – Anna Auguścik i Dominik Doniecki – tytuły laureata,

2021/22 – Zofia Zub -laureat, Otylia Orman – finalistka,

2022/23 – Antoni Zganiacz – laureat,  Wiktoria Orman – finalistka.

                               Serdeczne gratulacje i wielkie brawa !!!

Rajd Bab 2023

W dniu 04-03-2023 roku odbył  się 48 Rajd Bab organizowany przez PTTK Końskie. W rajdzie udział wzięło 24  uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  w Fałkowie  oraz 4 rodziców. Najliczniejszą grupę bo aż 12 osób liczyli uczniowie klasy 3. Po weryfikacji w biurze zawodów wszyscy uczestnicy wyruszyli  na 13 km trasę, na której rywalizowali drużynowo w różnych konkurencjach sprawnościowych oraz umysłowych gdzie zdobywali punkty. Meta Rajdu zlokalizowana była w Wiejskim Domu Kultury w Rogowie, gdzie było podsumowanie Rajdu.  Najlepiej z drużyn z Fałkowa  spisała się ekipa ,,Sprytne  Lisy’’ w składzie Marta Ruś, Ewa Ruś , Kornelia Bała, Alicja Gunerka, Roksana Siemko, Jakub Konieczny  która zajęła 6 m-ce. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekunami byli Renata Michalska i Piotr Koń. Wyjazd na Rajd odbył się po raz kolejny dzięki pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fałkowie.

KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2023

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2023 dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefena Żeromskiego w Fałkowie 

 Organizator

Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego (E. Szymczyk, H. Szymczyk). Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkoły z podziałem na kategorie wiekowe:

Klasy 1-3

Klasy 4-6

Klasy 7-8

 1. Cele konkursu:
 2. Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i jego popularyzacja wśród młodzieży.
 3. Poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki.
 4. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych ( UK, the USA, Australia) – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
 5. Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.
 6. Rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie powinni zgłosić się do nauczycieli języka angielskiego w terminie do 10 marca 2023 r. Planowany termin konkursu to 28 marca 2023 r.

 1. Zakres tematyczny

Uczestnicy powinni wykazać się umiejętnościami językowymi, które zawarte są w podstawie programowej z języka angielskiego dla szkoły podstawowej.

 1. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się jednoetapowo i ma formę testu gramatyczno-leksykalnego oraz znajomości kultury krajów anglojęzycznych ( UK, the USA, Australia). Trwać będzie 45 minut. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczniów w okresie jednego tygodnia od jego przeprowadzenia.

 1. Nagrody

Dla trójki najlepszych uczniów z poszczególnych kategorii wiekowych przewidziane zostały nagrody.

 

ZAGADNIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

1) Klasy 1-3

 • Umiejętności językowe zawarte w podstawie podstawowej dla I etapu kształcenia;-
 • Kraje wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa UK ( Flagi, kolory, symbole, stolice, patroni)
 • Flaga, waluta, języki, hymn, symbole, stolica UK
 • ŚWIĘTA:

 Thanksgiving

 Christmas,

 Easter

Valentine’s Day

2) Klasy 4-6

 • Umiejętności językowe zawarte w podstawie podstawowej dla II etapu kształcenia;
 • UK (zagadnienia wymienione w zakresie dla klas 1-3);
 • SŁAWNE MIEJSCA, SŁAWNI LUDZIE, LEGENDY

 Loch Ness, (Nessie)

 Robin Hood

 Stonehenge

 The Tower of London

 Heathrow

 Big Ben

 Tower Bridge

 The Houses of Parliment

 Westminster Abbey

 Hyde Park

 Oxford/ Cambridge

 1. Paul’s Cathedral

 Lake Windermere- Lake District

 British Museum

 London Eye

 Harrods

 The Beatles

 The Rolling Stones

 James Bond

 Rowam Atkinson/ Mr. Bean

 Queen/King

 Elton John

 U2

USA

 • GEOGRAFIA
 1. Położenie
 2. Krainy geograficzne i stany, największe, najsłynniejsze miasta
 3. Najdłuższe rzeki, największe jeziora, pasma górskie, parki narodowe
 4. Flaga, waluta, języki, hymn, symbole, stolica
 • POLITYKA
 1. Prezydent
 • NAZWY

Nowy Jork

Manhatan

 Central Park

 Empire State Building

 Statue of Liberty

 Biały dom ( White House)

 San Fransisco

 Golden Gate Bridge

 Hollywood

 Disneyland

 Las Vegas

 Niagara Falls

 Yellowstone National Park

 Big Apple

 Grand Canyon

 Mount Rushmore

 • ŚWIĘTA

 Thanksgiving Day (Święto Dziękczynienia)

  Independence Day (Dzień Niepodległości)

 Christmas

 Halloween

 Valentine’s Day

3) Klasy 7-8

 • Zakres zagadnień dla klas 1-3, 4-6. ( UK, the USA)

AUSTRALIA

 • GEOGRAFIA

 Położenie kraju

 Podział administracyjny ( 6 stanów i 3 terytoria federalne)

 Stolica, języki urzędowe, waluta, flaga, hymn

 Ustrój polityczny ( Król Karol III, gubernator generalny)

Największe miasta, góra, rzeka, jezioro

 • HISTORIA

pochodzenie nazwy

odkrycie lądu

Aborygeni

 • ŚWIĘTA NARODOWE

 Dzień Australii

Anzac Day (25 kwietnia)

 • FAUNA AUSTRALII

 Emu, kangury, koala, dziobaki

 • SŁAWNE MIEJSCA

 Budynek opery w Sydney

Harbour Bridge

 Park narodowy- Uluru ( Ayers Rock), Kata- Tjuta

POMOCNE LINKI DO ZAGADNIEŃ KULTUROWYCH

 1. http://projectbritain.com/
 2. https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/usa-facts/
 3. https://www.kids-world-travel-guide.com/australia-facts.html
 4. https://www.kids-world-travel-guide.com/uk-facts.html
 5. https://www.kids-world-travel-guide.com/usa-facts.html
 6. https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/australia
 7. https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/united-kingdom
 8. https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/united-states

.

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”

Przedstawienie teatralne w naszej szkole do w.w. baśni przygotowali „młodzi aktorzy” uczniowie klasy V pod kierunkiem p. Krystyny Waszczyk i p. Iwony Błońskiej, które wykonały także dekorację sceny. Stroje zakupiono ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez bibliotekę szkolną. Wystawiono je trzykrotnie: dla młodszych uczniów, ich dziadków, rodziców 20 stycznia, następnie 26 stycznia dla uczniów klas IV -VIII. 27 stycznia do naszego „teatru” przyjechali uczniowie i przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Czermnie. Za każdy występ otrzymywaliśmy wielkie brawa i pochwały. Sami uczniowie byli bardzo zadowoleni ze swojej pracy.

Eliminacje wojewódzkie ogólnopolskich mistrzostw w minisiatkówce

W dniu 24-02-2023 roku w hali sportowej w Skarżysku Kamiennej  odbył się drugi wojewódzki  turniej eliminacyjny Ogólnopolskich  Mistrzostw w Minisiatkówce chłopców o Puchar Kinder Joy Of Moving. W zawodach  udział wzięli również chłopcy PSP  Fałków w kat Single- rocznik 2013- Filip Mirowski oraz Ziemowit Zub.W kategorii  tej udział wzięło 19 zawodników, którzy podzieleni     zostali na 4 grupy. Po rozegraniu  spotkań grupowych Filip Mirowski zajął  1 m-ce w swojej grupie i w fazie finałowej walczył o m-ca 1-4 natomiast Ziemowit Zub zajmując drugie m-ce grał o m-ca 5-8. Ostatecznie Filip Mirowski uplasował się na  3 m-cu podium a Ziemowit na m-cu 8. Następny turniej zaplanowany został na 15-04 również w Skarżysku Kamiennej.

Lekcja WOS na sesji Rady Gminy

UCZNIOWIE NA SESJI RADY GMINY

Dzięki zaproszeniu Przewodniczącego Rady Gminy p. Piotra Gonerki oraz
uprzejmości Wójta Gminy Fałków p. Henryka Koniecznego mogliśmy
uczestniczyć w XLIII Sesji Rady Gminy Fałków w dniu 24.02.2023r. zajmując
miejsca przeznaczone dla publiczności. Poznanie pracy Radnych bezpośrednio
podczas ich obrad, to praktyczna lekcja wychowania obywatelskiego. Rada
gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej
kompetencji. Sesja, w której uczestniczyliśmy, była spotkaniem
podsumowującym – sprawozdawczym za 2022 rok. Zapoznano się również
z procesami przygotowania inwestycji zaplanowanymi na 2023 rok oraz
zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2023-2026.
Uczestnicząc w sesji dowiedzieliśmy się jaki jest porządek obrad, kto udziela
głosu, jak wygląda merytoryczna dyskusja i w jaki sposób podejmuje się
uchwały. To była ciekawa lekcja, która pogłębiła i utrwaliła naszą wiedzę
na temat pracy samorządu. Wiemy już, że rada gminy jest organem
stanowiącym, natomiast wójt – organem wykonawczym.
Dziękujemy !!!

Uczniowie kl. VIII a i VIII b
wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie
Katarzyną Krzysztoporską