Nauczanie hybrydowe

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w  tzw. systemie hybrydowym.

Harmonogram zajęć lekcyjnych  odbywanych w szkole od  17.05  do  28.05.2021 r.

Dni Tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

17.05-21.05

VIII A

VIII B

VIII A

VIII B

VIII A

VII A

VII B

VII A

VII B

VII A

VI A

VI B

VI A

VI B

VI A

V

IV

V

IV

V

 

24.05-28.05

VIII B

 

Egzamin  ósmoklasisty

VIII B

VII B

VII B

VI B

VI B

IV

IV

 

Zajęcia odbywać się będą w budynku A – wejście główne.

Klasa VIII A i VIII B – sala 17

Klasa VII A – sala 19

 Klasa VII B – sala  27

Klasa VI A i VI B – sala  26

Klasa V – sala 27

 Klasa IV – sala 19

Poszczególne klasy pozostające w określone dni tygodnia w domu  realizują zajęcia lekcyjne zdalnie.

Autobusy szkolne dowożą uczniów w/g dotychczasowego planu.

Działa stołówka szkolna i świetlica.

Oddziały przedszkolne i  klasy I – III pozostają w budynku B( bez zmiany).

 

Dni  25.05 – 27.05.21 ( egzamin ósmoklasisty ) dla uczniów  klas I – VII oraz oddziałów przedszkolnych  01 i 0są dniami wolnymi od zajęć ,

 uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

Zajęcia w szkole będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie zalecaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Lapbook z impetem

„Lapbook z imPETem”

    Z powodu pandemii oraz wprowadzenia nauczania na odległość , zadania konkursowe w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem” realizowali uczniowie klasy III z dużym wsparciem ze strony rodziców. Przygotowali bardzo ciekawą pracę która pokazuje jaką drogę musi pokonać  butelka PET od momentu segregacji w domu, poprzez sortownię, zakład przetwarzania, aby mogła otrzymać „drugie życie”

Oto ich praca!……………..

Praca została przesłana do organizatora konkursu, możemy ją znaleźć na stronie

https://dzialajzimpetem.pl   w zakładce : Dla szkół – Konkurs – Galeria prac konkursowych!

Głosowanie na Pracę Konkursową odbędzie się:   od 14 maja godz.12:00  do 30 maja godz.15:00

    Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, znajomych do głosowania na naszą pracę.

Głosujemy również z telefonów komórkowych! Aby wszyscy domownicy oddali po jednym głosie, należy wyłączyć w telefonie Wi-Fi i skorzystać z danych komórkowych własnego telefonu! W przeciwnym przypadku- oddajemy tylko jeden ważny głos!( Internet domowy)

Zasady Głosowania:

 1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.

 2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.

 3. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.

 4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w szczególności:

4.1. zmienianie adresów IP;

4.2. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail;

4.3. stosowanie programów do automatycznego głosowania.

Majowe Święta

MAJOWE ŚWIĘTA

 

      1, 2, 3 Maja to ważne dni w historii naszego kraju. Rokrocznie święta majowe celebrowaliśmy w szkole. Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczne święta będą inne. Nie możemy jednak o nich zapomnieć. Warto więc przypomnieć sobie historię tych świąt – dlaczego je obchodzimy i komu je zawdzięczamy? Zachęcamy również do wywieszenia flagi w celu upamiętnienia tych wielkich wydarzeń.

1 Maja

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, zwany potocznie Świętem Pracy. Celem niniejszego święta  jest podkreślenie wartości pracy. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.      Na świecie obchodzi się je już od roku 1890, a w Polsce od 1950.

Święto Pracy zostało ustanowione w 1889 roku w Paryżu przez Drugą Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń, mających miejsce w Chicago w USA, podczas pierwszych dni maja 1886r. Doszło tam do licznych protestów przeciwko niegodziwym warunkom pracy, niskim wynagrodzeniom oraz 12-godzinnemu dniowi pracy. Manifestacje zostały stłumione przez policję w wyniku czego wiele osób straciło życie.

Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt PRL-u. Organizowano obowiązkowe pochody pierwszomajowe, które miały ogromne znaczenie dla środowiska robotniczego.

2 Maja

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Został on wprowadzony w roku 2004 na mocy ustawy z dnia 20 lutego. Głównym celem tego święta jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości, symbolach narodowych, oddanie szacunku fladze. Dzień ten ma też swoje znaczenie symboliczne. 2 maja 1945r. polscy żołnierze zdobywając stolicę Niemiec zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie.

Flaga RP  ma barwę biało-czerwoną. Kolory mają następujące znaczenie: biały symbolizuje czystość, niepokalanie, natomiast czerwony oznacza odwagę, waleczność. Jest ona prostokątem     o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony.

Symbol ten należy otaczać szacunkiem i dbać, aby został umieszczony w godnym miejscu.

 W dzisiejszych czasach popularne stało się noszenie kokardy narodowej podczas obchodów Dnia Flagi. Zwyczaj ten wywiódł się od prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

2 Maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą.

3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja. Tego dnia 1791r. Sejm Czteroletni zwany Sejmem Wielkim uchwalił  Ustawę Rządową.  Była ona pierwszą w Europie , drugą na świecie (po amerykańskiej)  konstytucją – najważniejszy dokument w państwie zawierający prawa i obowiązki obywateli.

Obchody święta zostały zakazane podczas rozbiorów Polski, a ponowne wznowione dopiero w  1919 r.   Podczas II wojny światowej święto to po raz kolejny zostało zdelegalizowane.

 W roku 1981 władze zezwoliły na jego obchody, jednak świętem narodowym stało się ono dopiero od 1989 r. Twórcy Konstytucji: Król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki określali tę ustawę zasadniczą jako „ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą  i sądowniczą, dziedziczność tronu,  natomiast zniosła liberum veto oraz wolną elekcję. Ustrojem RP miała być odtąd monarchia konstytucyjna.

Konstytucja była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, który pragnął zachować niezależność państwową.

Rocznica uchwalenia Konstytucji III Maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych.

Ustawą Sejmu RP z 27 listopada 2020 r. zdecydowano o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja (230 rocznica jej uchwalenia).

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH

SZANOWNI  RODZICE

DRODZY UCZNIOWIE

Zbliża się zakończenie kolejnego etapu Waszej edukacji szkolnej. Stoicie
przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Każdy z Was rozważa wybór szkoły, która zaprocentuje zdobyciem wykształcenia i zawodu.

W związku z powyższym dyrektor, nauczyciele, uczniowie  i Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich pragną przedstawić Wam propozycję i zachęcić do podjęcia nauki w naszej szkole.

Dlaczego warto u nas kontynuować naukę?   

 • Jesteśmy szkołą publiczną i nauka w niej jest bezpłatna,
  tzn. nie pobieramy opłaty czesnego.
 • Uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.
 • W trakcie kształcenia pobierasz wynagrodzenie, a okres nauki w szkole wlicza się do lat pracy.
 • W zakresie zajęć praktycznych szkoła współpracuje z zakładami pracy
  i tworzy możliwości zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.
 • Masz możliwość udziału w Projektach Unijnych.
 • Uczysz się języka angielskiego i niemieckiego.

W naszej szkole uczą doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele, którzy stwarzają warunki do podmiotowego postrzegania ucznia, indywidualizują i aktywizują proces nauczania.

Drodzy Rodzice i Uczniowie wszelkich dodatkowych informacji
o naborze uczniów do naszej szkoły udziela dyrektor pan Jan Rybiński, wicedyrektor Marcin Pluta i sekretariat szkoły tel. 41 3726557 lub 41 260 49 41 lub 41 260 49 43 lub 41260 4940 , informacje o rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej http://www.zsp2konskie.eu/. Tu można pobrać podanie- kwestionariusz.

Życzymy przemyślanej i słusznej decyzji.

Z  pozdrowieniami

                          Jan Rybiński – Dyrektor szkoły 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor Młodzieżowego  Ośrodka Socjoterapii  w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną.  W związku z przedłużającym się okresem ograniczenia działalności szkół i innych placówek oświatowych, przesyłamy do Państwa informację o ofercie edukacyjno – terapeutycznej  naszego Ośrodka. Chcielibyśmy w ten sposób zasygnalizować, że w Młodzieżowym  Ośrodku Socjoterapii  jest otwarty nabór na kolejny rok szkolny 2021/2022.

Betlejemskie Światło Pokoju

Tegoroczne Hasło 2020 r.  „Światło służby”

 

Droga młodego zucha czy druha rozpoczyna się od poznawania historii, bohaterów, zwyczajów  a przede wszystkim ideałów , które przyświecają harcerzom. Są to wartości według, których powinien żyć każdy młody człowiek:

– Światło służby Bogu – Aby Dzieło Boże rozwijało się …Często jest to codzienna
 i niewidoczna służba, której nie da się bezpośrednio opisać. Może przybierać ona formę zmagania się ze słabościami, czy skłonnościami do złego i grzechu. To także służba Kościołowi i jego członkom. To również praca nad sobą tak, aby własnym przykładem działania zainteresować i pokazać drugiemu, kto jest dla mnie źródłem wszelkiego działania.

-Światło służby Polsce -Na kształt współczesnego harcerstwa mają wpływ dzieje naszej Ojczyzny w XX wieku, w które nierozerwalnie wpisało się harcerstwo. Przez całą swoją, ponad stuletnią, historię polscy harcerze służyli Ojczyźnie tam, gdzie ich potrzebowała. Bieg wydarzeń spowodował, że młodzi harcerze, z ledwo co założonych drużyn, z bronią w ręku stanęli walczyć za Ojczyznę podczas wojny polsko-bolszewickiej. W roku stulecia Bitwy Warszawskiej z szacunkiem i dumą patrzymy na te pokolenia harcerzy. Później w odrodzonej Polsce przez pracę nad sobą i kształtowanie charakterów tworzyli elitę naszego narodu. Zawsze kiedy nastawał czas próby byli gotowi całym życiem pełnić służbę. 

Światło służby bliźniemu – Historia Polski jest pisana każdego dnia. Przez małe gesty, lokalną harcerską pomoc, która pomnożona przez 110 tysięcy harcerzy zapisuje się
na nowych kartach dziejów narodu. Możliwe, że przyszłe pokolenia patrząc na naszą służbę
 w 2020 roku też będą z niej czerpać wzorce. To my, jako harcerze, zrozumieliśmy potrzebę chwili i stanęliśmy na wysokości zadania „niosąc chętną pomoc bliźnim”. Kiedy nastał odpowiedni czas, wyszliśmy sprzed ekranów komputerów i komórek, dokąd przeniosła się nasza edukacja i praca. Ruszyliśmy do działania. Setki tysięcy uszytych maseczek, zakupy
 i posiłki przynoszone starszym, dystrybucja płynów odkażających to namacalny wyraz naszej służby bliźniemu. Oprócz pandemii rok 2020 przyniósł także kataklizmy naturalne w Polsce. Zarówno podczas pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, jak i powodzi na Podkarpaciu harcerze służyli lokalnej społeczności oraz pomagali strażakom i wojsku. 

 

To jest właśnie służba harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem i bezinteresowną pomocą harcerki i harcerze świecą przykładem i pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

My, jako Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich, pragniemy czerpać powyższe wzorce wartości i wdrażać je małymi krokami w życie naszego lokalnego szkolnego pokolenia.

W związku z zaistniałą sytuacją tegoroczne BŚP pragniemy przekazać słowem pisanym  przesłanie jego hasła na 2020r.

Przesłanie kierujemy do:
-Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor,
-Pana Wójta oraz pracowników gminy,
-pracowników Służby Zdrowia , Poczty Polskiej , Banku Spółdzielczego , restauracji Austeria oraz wszystkich nauczycieli ,uczniów, rodziców  i pracowników naszej szkoły .

 Z harcerskim pozdrowieniem życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!

 

 

                                             Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół  Idei Harcerskich 

                                                                                            Opiekun: Marzena Kuzdak

Przyszkolne Stowarzyszenie Idei Harcerskich

 „ PRZYSZKOLNE  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  IDEI HARCERSKICH”   

ROK SZKOLNY 2020/21

 SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IDEI HARCERSKICH”

 Wstęp

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną, wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, w duchu wartości zawartych w: Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz Zobowiązaniu Instruktorskim. Misją ZHP jest: „wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”.    Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim. Program dostosowany jest do dziecięcej potrzeby poznawania otaczającego świata, nastawiony na stopniowe kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży , pracy nad sobą ,  nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem własnej osobowości.

Wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oraz uwzględniając kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21 tj. wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, dało inspiracje do zaplanowania i wdrożenia szkolnego programu jako innowacji dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

I.Założenia ogólne:

Celem wewnątrzszkolnego programu jest:  edukacja dzieci i młodzieży, mająca na celu wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim (oparta na szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym) oraz wdrożenie działań Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy’’ .  Program jest pilotażowy oraz elastyczny. Czas trwania: od 1 października 2020r. do 31 maja 2021r.

II.Założenia szczegółowe:

Cele szczegółowe:

-wychowanie młodych ludzi w poczuciu o bezpieczeństwo i współodpowiedzialności za siebie i innych , narodu i państwa,

-stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka: intelektualnego, społecznego, duchowego ,emocjonalnego i fizycznego  przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności , w tym wolności od nałogów,

-kształtowanie postawy użytecznej i chętnej pomocy w oparciu o potrzeby innych ludzi oraz potrzeby pomocy ptakom i zwierzętom

-wyzwolenie uczuć patriotycznych

-kształtowanie zaradności i samodzielności,

-rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia oraz promowanie aktywności fizycznej,

-poszanowania dla przyrody (elementy ekologii)

-integracja  grup wiekowych,

-wyjścia na zewnątrz (biwaki,  , ogniska , rajdy , wyjazdy edukacyjne, udział w warsztatach).

III.Uwagi o realizacji programu:

WAŻNE! Z uwagi na trudną sytuację, związaną z utrzymywaniem się stanu epidemii SARS COVID-19  planowane zadania będą realizowane w miarę możliwości  z zachowaniem środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa uczestników programu.

1.Programem objęto  grupy wiekowe:

– I grupa wiekowa  -„ gromada”- klasy I, II , III , 

-II grupa wiekowa  – „drużyna”-klasy VIIa i VIIb

2.Spotkania będą odbywały się na terenie szkoły. Dodatkową formą spotkań będą biwaki , rajdy , ogniska, wyjazdy i zorganizowane warsztaty.

 1. Podstawowe metody pracy : pogadanki, opowiadania, piosenki i pląsy, gry i ćwiczenia, zabawa tematyczna, majsterka, teatrzyk, zwiad, pożyteczne prace, pożyteczne umiejętności, zadania grupowe i indywidualne.

4.Zaangażowanie  i pomoc rodziców (wg potrzeb i możliwości).

IV..Planowane efekty:
Po zakończeniu programu dzieci i młodzież będą znały swoje mocne i wymagające doskonalenia strony. Będą potrafiły określić własne zainteresowania , będą otwarte, chętne do pomocy , pracy i zabawy, zadbają o własne zdrowie i innych oraz  pogłębią szacunek do  Ojczyzny.

V.Planowane zadania /działania .

 

Program ma  na celu wychowanie ku wartościom harcerskim i skautowskim oparty na wzbogacaniu i ukierunkowaniu promowania zaplanowanych obszarów:

1.„Ślepy zaułek”- dotyczy wszelkich  uzależnień ( nikotyna, alkohol, narkotyki , dopalacze), w tym zdobycie umiejętności niezbędnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia    -”Bądź gotów”.

2.„Do przodu” – zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu , promowanie akcji charytatywnych oraz pomoc potrzebującym, elementy ekologii.

3.„Energia życia”- uświadamianie zasad zdrowego odżywiania , warsztaty kulinarne.

4.„Zosia Samosia”- przybliżenie uczniom i zachęcenie do robótek ręcznych (proste krawiectwo , szydełkowanie, majsterkowanie).

5.„Kraina pamięci”- kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i lokalnej oraz kulturowej, miłości Ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii.

+ Załącznik – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Z kulturą mi do twarzy’’  autorstwa: Pauliny Marcysiak, Magdaleny Wojdan, Moniki Dobrołowicz – nauczycielek z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu.  

  Obszar 

                                                         Planowane  zadanie / działanie  

   Uwagi

„Ślepy zaułek”

„Do przodu”

„Energia życia”

„Zosia Samosia”

„Kraina pamięci”

 • tematyczne lekcje wychowawcze nt profilaktyki uzależnień,  
 • spotkania z higienistką szkolną, 
 • pogadanki i prelekcje z Policją, 
 • scenki , spektakle i warsztaty profilaktyczne, 
 • opowiadania wskazujące do zdobycia umiejętności niezbędnych w przypadku zagrożenia życia,
 • zajęcia praktyczne, piosenki , gry i ćwiczenia,
 • udział w akcjach charytatywnych , zbiórkach dla potrzebujących pomocy,
 • promowanie aktywnego wypoczynku (wyjścia, ogniska, marsze , rajdy),
 • Turniej Gwiazdkowy,
 • zajęcia SKS,   
 • zajęcia w terenie: zwiad  oraz poznanie sygnalizacji chorągiewkowej, alfabetu Morsa, i innych szyfrów komunikacji,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody i jej poszanowania,
 • zajęci ruchowe ,gry i ćwiczenia,  pląsy, piosenki
 • promowanie zdrowego odżywiania
 • II śniadanie w szkole 
 • -warzywa i owoce,   
 • warsztaty kulinarne
 • piramida zdrowia 
 • zajęcia ruchowe , pląsy , piosenki tematyczne ,                               
 • zajęcia praktyczne
 • wyjścia /wyjazdy edukacyjne,
 •  spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • warsztaty prostego krawiectwa ,                                   
 • próby majsterkowania
 • próby robótek ręcznych (szydełko, druty)
 • origami,  zajęcia indywidualne lub grupowe ,   
 • pozyskiwanie umiejętności pożytecznych prac
 • udział w obchodzonych świętach wg harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych,
 • zarys historii powstania ZHP ,
 • charakterystyka postaci zucha i harcerza,
 • Moja mała Ojczyzna,
 • krótki rys historycznych postaci zasłużonych w działalność ZHP,
 • miejsca pamięci w naszej okolicy, Betlejemskie Światło Pokoju, 
 • Dzień Myśli Braterskiej ,
 • Dzień Św .Jerzego-patrona skautów na całym świecie,
 • gawędy , opowiadania, prezentacje multimedialne, -piosenki tematyczne i pieśni patriotyczne

Podjęte zadania/działania w obrębie każdego obszaru ,będą w miarę możliwości ,dokumentowane  w formie : plakatów, wystaw , kart wyścia , listy uczestników , zdjęć itp.

Całoroczne sprawozdanie zostanie przedstawione na posiedzeniu RP końcoworocznej.

 1. Koordynator programu –Marzena Kuzdak

 Opiekunowie grup:

 – I grupa wiekowa  -„ gromada”- klasy I, II, III – Joanna Chojnacka , Wiesława Nowak, Renata Michalska,

  -II grupa wiekowa  – „drużyna”-klasy VIIa, VII b   – Elżbieta Szymczyk, Katarzyna Najmrocka.

Konkurs pieśni patriotycznej

WYNIKI  KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”

W szkolnym konkursie pieśni patriotycznej on-line wzięło udział 33 uczniów wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez popularyzację pieśni, jak również promowanie talentów w naszym szkolnym oraz rodzinnym środowisku. Przesłuchania nie były łatwe, ponieważ „gro” uczestników przesyłało nagrania w różnorodnej formie oraz w różnorodnych miejscach. Wszyscy włożyli sporo wysiłku i warto to docenić, niemniej jednak trzeba było wyłonić zwycięzców. Największą popularnością cieszyły się pieśni „Rota” oraz „Przybyli ułani pod okienko” ale były również wykonywane inne utwory takie jak: „ Piechota”, „Jest takie miejsce”. „Pałacyk Michla”, „Mazurek Dąbrowskiego”; „Ojczyzno ma” czy „Dnia pierwszego września”.  A oto wygrani w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: nagranie – film.

 1. Amelia Maciejczyk kl. 4 – „Rota”
 2. Maja Mucha kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko”
 3. Ex aequo : Małgorzata Skawińska kl. 6 a oraz Adam Skawiński – oboje wykonali „Rotę”.

Kategoria : śpiew z rodziną.

 1. Zuzanna kl. 4 oraz siostra Zofia Zub kl. 7 a – „Mazurek Dąbrowskiego”
 2. Zuzanna Chojnacka kl. 6 a wraz z mamą p. Joanną – „Piechota”
 3. Wiktoria kl. 6 a oraz siostra Michalina z kl. 1 – „Rota”

Wyróżnienie otrzymali : Wiktor Stolarski z kl. 4 wraz z mamą p. Edytą – „Rota”

Kategoria:  śpiew – nagranie (bez obrazu)

 1. Anna Fijołek kl. 6 a – „Rota”
 2. Zuzanna Czechowska kl. 6 b – „Jest takie miejsce”
 3. Oliwier Stefanek kl. 6 a – „Mazurek Dąbrowskiego”

W tej najliczniejszej kategorii wyróżnienia otrzymali :

Marta Ruś kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko” , Amelia Białecka kl. 4 – „Przybyli ułani pod okienko” ; Wiktoria Orman kl. 6 b – „Rota”; Milena Sobczyk kl. 6 b „ Rota” ; Wiktoria Ścisłowicz kl. 7 b – „Rota” ; Otylia Orman kl. 7 b – „Rota”; Aleksandra Orzeł kl. 8 a – „ Jest takie miejsce” ; Natalia Jach kl. 8 a – „ Piechota”.

Ponadto w konkursie udział wzięli uczniowie :

 1. 4 : Konrad Brudny, Michał Doniecki, Wojciech Doniecki, Aleksander Gawroński ; kl. 6 a : Oskar Jaruga, Joanna Pawlik, Zuzanna Jaborowska, Alan Pluta; kl. 7 a : Krzysztof Wijaczka; kl. 7 b : Damian Marchewka; kl. 8 a : Adrian Jaborowski.

Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i otrzymają pamiątkowe nagrody.

Ponadto oceny celujące i pozytywne wpisy do zeszytów uwag. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody po powrocie do szkoły. W razie przedłużającej się nauki zdalnej będą one dostarczone wcześniej.

GRATULACJE !!!