Wiem co zrobić gdy …

Fałków wygrywa kolejny konkurs „Wiem co zrobić, gdy…”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich w środę 02.10 2019 r. zorganizował powiatowy konkurs  „Wiem co zrobić, gdy…” dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych..

Konkurs był podzielony na trzy konkurencje. Uczestnicy mieli za zadanie udzielić pomocy: porażonemu prądem, u którego wystąpiło zatrzymanie akcji serca, poparzonemu gorącą wodą oraz osobie, która ma złamanie otwarte przedramienia. Pomimo zaciętej rywalizacji do rozstrzygnięcia  potrzebna była dogrywka, która polegała na resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Konkursowi towarzyszył pokaz związany z bezpieczeństwem. 

Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: przedstawiciel Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Maciej Kiełbowski, przedstawiciel SANEPID-u w Końskich Marcin Szyposzyński oraz pielęgniarka ZSP nr 2 w Końskich Dorota Mika.

Po trzech konkurencjach oraz dogrywce został wyłoniony zwycięzca – Szkoła Podstawowa w Fałkowie

Wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Fałkowie (skład: Kubka Julia, Skwarek Julia, Wiaderny Mateusz, opiekun: Beata Gonerka)

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Królewcu (skład: Szymkiewicz Jan, Lachowska Joanna, Kowalczyk Aleksandra, opiekun: Magdalena Grzeszczuk)

Finał „Z podwórka na stadion”

FINAŁ POWIATOWY Z PODWÓRKA NA STADION- STADNICKA WOLA

   W dniu 15-11-2019 r w Stadnickiej Woli rozegrane zostały zawody powiatowe w piłce nożnej ogólnopolskiego turnieju ,,Z podwórka na stadion’’ o Puchar Tymbarku. W zawodach rywalizowały dziewczęta w kat   U- 10( rocznik 2010-11) oraz w kat U-12 ( 2009-08) a także chłopcy w kat U-12.

W kat U-10 dziewcząt wystąpiły 2 drużyny PSP Fałków oraz gospodynie Stadnicka Wola. Po zaciętym pojedynku lepsze okazały się dziewczynki z Fałkowa, które pokonały Stadnicką Wolę 2:1 i to one będą reprezentowały powiat konecki na zawodach wojewódzkich.

Dziewczęta PSP Fałków zagrały w składzie: Aleksandra Szymczyk, Amelia Zub, Zofia Zięba, Nikola Baran, Maja Mucha, Marta Ruś, Aleksandra Kubka, Zuzanna Zub.

 

W kat. chłopców U-12 wystąpiło 9 zespołów, które rozlosowano na 3 grupy. PSP Fałków trafiło do grupy C, w której zagrały jeszcze SP Radoszyce oraz SP Stadnicka Wola II.

Wyniki gr. C:                                                                             Tabela gr C:

Radoszyce- Stadnicka Wola II       3:1                                 1. PSP Fałków                   6 pkt           5:0

Radoszyce – Fałków                     0:2                                   2. SP Radoszyce               3                 3:3

Fałków- Stadnicka Wola II           3:0                                   3. SP Stadnicka Wola II     0                 1:6

 

Zwycięzcy poszczególnych grup   zagrały o m-ca 1-3.

Wyniki meczów finałowych:

Królewiec- Stadnicka Wola                 1:2

Królewiec- Fałków                                 3:2

Fałków- Stadnicka Wola                       0:3

Skład PSP Fałków: Jakub Wedlechowicz, Oliwier Stefanek, Antoni Zganiacz, Alan Pluta, Krzysztof Waszczyk, Mikołaj Błażejewski, Maciej Szymczyk, Przemysław Orman, Oliwier Stefanek, Kacper Wychowałek.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

  1. SP Stadnicka Wola I
  2. SP Królewiec
  3. PSP Fałków

4-6 SP Radoszyce, SP Wilczkowice, SP Pilczyca

7-9 SP Kłucko, SP Gowarczów. SP Stadnicka Wola II

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, Glinianki 47, 26-260 Fałków,  tel. 44 787-35-08

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego oraz zajęć pozalekcyjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Działania szkoły we wrześniu

Działania zrealizowane w PSP w Fałkowie

WRZESIEŃ – 2019

Lp. Data Wydarzenie Uczestnicy Odpowiedzialny
1 02.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Wszyscy uczniowie Dyrektor
2 09.09.2019 Spotkanie z rodzicami Rodzice, nauczyciele Dyrektor Pedagog, wychowawcy klas
3 10.09.2019 Bezpiecznie przechodzimy przez ulicę (ćwiczenia) wyjście na skrzyżowanie dróg II R. Michalska
4 11.09.2019 80 rocznica wybuchu II wojny światowej – rekonstrukcja wydarzeń w wykonaniu grupy „Rekonstrukto” z Lublina Wszyscy uczniowie K. Chuda J. Grzegorczyk
5 13.09.2019 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym – prelekcja dzielnicowego Wszyscy uczniowie Dyrektor wychowawcy klas
6 15.09 – 22.09.2019 Wymiana uczniów PSP Fałków – Pohrebyszcze VII P. Gonerka J. Bartos K. Krzysztoporska A. Barańska
7 18.09.2019 Wycieczka do OSP w Fałkowie   Kl. 0, I A. Musiał J. Chojnacka A. Pluta
8 18.09.2019 Wyjście na skrzyżowanie dróg – bezpieczeństwo ćw. praktyczne Klasa I J. Chojnacka
9 20.09.2019 Ogólnopolska akcja społeczna „Sprzątamy” pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy (Przedbórz) Uczniowie klas VII i VIII Dyrektor wychowawcy klas
10 23.09.2019 Udział w Wielkim Świętokrzyskim Quizie Historycznym „Gramy dla Niepodległej” – etap powiatowy Zespół uczniów kl. VII b, VIII a i VIII b K. Chuda J. Grzegorczyk
11 24.09.2019 Rajd rowerowy – Rezerwat przyrody „Piekiełko” ognisko integracyjne kl. V a i V b Klasa V a i V b B. Gonerka J. Grzegorczyk
12 30.09.2019 Spotkanie z p. Józefem Zysk – wiceprezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP – lekcja historii Uczniowie IV – VII K. Chuda J. Grzegorczyk
13 30.09.2019 Konkurs dla uczniów „0” i klas I – III „ Jesienne cudaki z darów jesieni ‘’ „0” kl. I – III J. Chojnacka A. Musiał
14 wrzesień Zbiórka nakrętek dla Mai Gozdek (dziewczynka 4 –letnia chora na nowotwór Neuroblastomę) Wszyscy uczniowie Samorząd uczniowski J. Chojnacka