Konkurs biologiczny

16.11.2023 roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs biologiczny dla uczniów z klasy V i VI. Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności i uzdolnień biologicznych uczniów oraz popularyzowanie wiedzy biologicznej. W konkursie wzięło udział 10 uczniów: 7 z klasy V: Hanna Wira, Wiktoria Stolecka, Maria Zuchmańska, Danuta Prasal, Maja Ścisłowicz, Michalina Pawlik, Amelia Zganiacz,  i 3 z klasy VI- ZAfia Zięba. Aleksandra Szymczyk i Maja Domańska.
 
Najlepsze w tej „rywalizacji” okazały się:
– I miejsce- Aleksandra Szymczyk- Kl. VI
– II miejsce- Zofia Zięba- Kl. VI
– III miejsce- Hanna Wira- Kl. V.
 Organizatorem konkursu była nauczycielka biologii, pani mgr Katarzyna Popęda.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Opłaty za obiady i przedszkole

Opłata za obiady i za przedszkole w każdym miesiącu  do 10 dnia miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa – 3 zł.

Odliczenia za nieobecność dziecka ( powyżej 4 dni choroby) odliczamy w miesiącu następnym po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka pod numer 44 787 35 08.

 Dane do przelewu

Nazwa odbiorcy:    Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie  ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków

Numer konta:    BS w Przedborzu  63 8988 0001 0010 0120 4643 0009

Tytuł:    opłata za obiady np. Jan Kowalski kl. V za miesiąc wrzesień

PROSZĘ O NIEDOKONYWANIE WPŁAT OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA

Opłata za obiady

Kwiecień (18 dni) klasy I – VIII – 54 zł
Dzieci z oddziałów przedszkolnych – 42 zł
(po odliczeniu 3 dni z marca)

Opłata za przedszkole 8 – godzinne

Kwiecień  (odliczenie 3 dni z marca)– 42 zł

Opłata za obiady MARZEC (19 dni) –  57 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne MARZEC (19 dni) –  57 zł


Opłata za obiady LUTY (11 dni) – 33 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne LUTY (11 dni) – 33 zł


Opłata za obiady STYCZEŃ (22 dni) – 66 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne STYCZEŃ (22 dni) – 66 zł


Opłata za obiady GRUDZIEŃ (16 dni) – 48 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne GRUDZIEŃ (16 dni) – 48 zł


Opłata za obiady LISTOPAD (19 dni) – 57 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne LISTOPAD (19 dni) – 57 zł


Opłata za obiady PAŹDZIERNIK (22 dni) – 66 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne PAŹDZIERNIK (22 dni) – 66 zł

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień Pluszowego Misia– symbol dzieciństwa, przyjaźni, wrażliwości. Realizując Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wraz z biblioteką szkolną zorganizowaliśmy Przedszkolakom Dzień Pluszowego Misia, wspierając ich wszechstronny rozwój poprzez: słuchanie literatury Cz. Janczarskiego „Gromadka misia Uszatka”, zorganizowanie zabaw na świeżym powietrzu tj. osiągnięcie misiowej sprawności czy szukanie tropów na śniegu i zabawa z kodowaniem. Na koniec dnia dzieci zostały poczęstowane misiowym przysmakiem i otrzymały odznakę.

Konsultacje dla rodziców

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy udzielają konsultacji w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Apelujemy więc do Rodziców w kwestii  zasięgania informacji o bieżących wynikach w nauce dziecka z poszczególnych przedmiotów lub nauczania początkowego. Zachęcamy do korzystania z konsultacji, które odbywają się w każdym tygodniu w wyznaczonych godzinach.  Warto poza okresowymi wywiadówkami wybrać się na konsultacje. Nasze zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka jest dla niego najlepszym motywatorem do starań o dobre wyniki oraz wpływa na lepszą relację rodzic-dziecko.

Warto wiedzieć, że od bieżącego roku szkolnego zatrudniony jest psycholog szkolny, który jest dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców.  Z psychologiem można skontaktować za pośrednictwem wychowawcy.

Pamiętajmy!

Przez współpracę i wzajemne zrozumienie funkcji szkoły oraz jej podmiotów, proces edukacyjno-wychowawczy będzie dla wszystkich łatwiejszy i zakończony powodzeniem. 

 

Wycieczki szkolne

Wycieczki i wyjazdy szkolne

Szkoła to nie tylko nauka i mozolne zdobywanie wiedzy, ale też wiele atrakcji i rozrywek dla uczniów. Jedną z nich (i chyba ulubioną przez uczniów), są wycieczki szkolne organizowane przez wychowawców. Aby jednodniowe oraz dłuższe wyjazdy mogły się odbyć, niezbędny jest odpowiedni środek transportu. Nauczyciele organizujący wycieczki wynajmują stosowny autokar. Jedną z możliwości jest wynajęcie stosownego do danej wycieczki pojazdu należącego do Gminy Fałków. Stając naprzeciw potrzebom szkolnym, organy gminy Fałków zdecydowały umożliwić wynajęcie pojazdów gminnych po preferencyjnych stawkach. Dzięki temu koszty wycieczek mogą być dla uczniów nieco niższe. Pamiętajmy jednak, że skorzystanie w przypadku wycieczki z autobusów gminy nie oznacza bezpłatnego przejazdu nimi!

Stawki obowiązujące za wynajem autobusów gminnych zostały ustalone zarządzeniem Wójta Gminy Fałków (treść dokumentu w poniższym linku na BIP Gminy Fałków).

Wójt Gminy Fałków zdecydował jednakże, iż opłaty za udostępnienie gminnych środków transportu nie są pobierane za wyjazdy dzieci i młodzieży szkół z terenu gminy na zawody sportowe, konkursy i olimpiady oraz reprezentujące Gminę Fałków w ramach zdobytych nagród.

zarządzenie nr 62 z 19.10.2022 r.pdf (falkow.pl)