Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Witaj Maj, Trzeci Maj…

27 kwietnia 2023 roku uroczystą akademią upamiętniliśmy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej ustawy zasadniczej w Europie, drugiej na świecie. Wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęliśmy
obchody Święta Narodowego 3 Maja. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili historię Polski w czasach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podkreślili wagę reform Sejmu Wielkiego, w szczególności Konstytucji 3 Maja.
Występ został wzbogacony poezją i pieśniami patriotycznymi m.in. „Mazurek Trzeciego Maja”, „Kwiaty polskie”, „Ojczyzna nasza”.

Nauczyciele historii: Jolanta Grzegorczyk, Katarzyna Chuda
Oprawa muzyczna: Katarzyna Krzysztoporska