Z wizytą w schronisku dla zwierząt

W dniu 25 kwietnia w godzinach popołudniowych uczniowie klasy VII razem z wychowawcą odwiedzili schronisko dla zwierząt w Rytlowie. Ta wizyta to jedno z działań wychowawczych mające na celu wpajanie od najmłodszych lat szacunku do innych. Nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt – by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym; by uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem jest niestety schronisko.  

Szkolną delegację powitała pracownica schroniska, która opowiedziała m.in. o funkcjonowaniu instytucji, o tym jak należy witać się z psem, jakie są psie zwyczaje. Najważniejszą lekcją było to, że zwierzęta to nie są zabawki, z których można zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fascynacji. Dzieci zrozumiały, że posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek wobec słabszej żywej istoty. Uczniowie dostarczyli też 10 kg karmy dla zwierzaków ze schroniska  i wyprowadzili psy na spacer. 

Lokalny świadek historii Polski – Bulianów

PAMIĘTAMY….

       16 kwietnia 2023 roku minęła 80 rocznica bestialskiego mordu dokonanego przez hitlerowców na rodzinie Olszewskich i żydowskich rodzinach Wajntraubów i Rosenthalów. Dla upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń w miejscu kaźni spotkała się społeczność naszej gminy. W uroczystości uczestniczyli: p. Katarzyna Lewandowska- wnuczka Władysława Olszewskiego, który jako jedyny przeżył pogrom, Wójt Gminy Fałków p. Henryk Konieczny, zastępca wójta p. Krzysztof Bajor, Przewodniczący Rady Gminy Fałków p. Piotr Gonerka, skarbnik gminy p. Anna Wajnberger, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie p. Mirosława Palus, ks. proboszcz Dariusz Krok, piłsudczyk kpt. Jan Krogulec,  pracownicy  urzędu gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy, strażacy, pracownicy szkoły w Fałkowie, nauczyciele i uczniowie szkół.

Uroczystości przewodniczył p. Piotr Gonerka.  Najpierw rozległ się wśród drzew hymn Polski potem miało miejsce przywitanie  zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Fałków p. Henryk Konieczny, który przybliżył zebranym tragiczną zbrodnię wyrządzoną mieszkańcom naszej ziemi, za to że mieli odwagę pomagać rodzinom żydowskim. Słowa przemawiających wyrażały bolesną refleksję dotyczącą wojennych losów Polaków i Żydów. Skierowano apel do młodzieży o pielęgnowanie pamięci narodowej i zachowanie szacunku dla drugiego człowieka oraz pamięć historyczną faktów które dziś próbuje się w różny sposób kwestionować. Ksiądz proboszcz otoczył wspólną modlitwą poległych. 

Patriotycznym występem artystycznym uczniowie klasy VI, VII VIII naszej szkoły złożyli hołd ofiarom  z 1943 roku. Poczty sztandarowe  Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie i Czermnie oraz miejscowych szkól uświetniły tę uroczystość. Złożone wieńce przez obecne delegacje i zapalone znicze służyły zadumie. Nastrój ciszy zmienił się przy wspólnym ognisku.

                                                Nauczyciele historii: Jolanta Grzegorczyk, Katarzyna Chuda

                                               Oprawa muzyczna: Katarzyna Krzysztoporska