Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Witaj Maj, Trzeci Maj…

27 kwietnia 2023 roku uroczystą akademią upamiętniliśmy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej ustawy zasadniczej w Europie, drugiej na świecie. Wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęliśmy
obchody Święta Narodowego 3 Maja. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili historię Polski w czasach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podkreślili wagę reform Sejmu Wielkiego, w szczególności Konstytucji 3 Maja.
Występ został wzbogacony poezją i pieśniami patriotycznymi m.in. „Mazurek Trzeciego Maja”, „Kwiaty polskie”, „Ojczyzna nasza”.

Nauczyciele historii: Jolanta Grzegorczyk, Katarzyna Chuda
Oprawa muzyczna: Katarzyna Krzysztoporska

Góra grosza

W dniach od 1 listopada do 28 lutego odbyła się w naszej szkole  zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Uczniowie klas I-VIII zebrali 18,45 kg monet co dało łącznie sumę 269,09 zł. Zebrane środki zostały następnie przesłane na adres wskazany przez organizatora.

Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Samorząd Uczniowski