Czytanie daje radość

Głośne czytanie!

             Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Został on ogłoszony przez Polską Izbę Książki w 2001 r. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia urodziła się autorka książek dla dzieci i młodzieży – Janina Porazińska.

Nadrzędnym celem tej akcji jest promowanie tej aktywności wśród dzieci i młodzieży. Zalet czytania na głos jest mnóstwo: wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć, poprawia koncentrację, uczy samodzielnego myślenia. Dzięki temu dorosły buduje silną więź  z dzieckiem.

            W tym dniu w naszej szkole także zainaugurowaliśmy akcję głośnego czytania. Na pierwszym spotkaniu uczniowie klas O-III z zainteresowaniem wysłuchali książki Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”. Ustaliliśmy także że głośne czytanie odbywać się będzie cyklicznie w klasach. Uczniowie zostali także zachęceni do odwiedzin biblioteki i częstszego czytania.

 Drugie spotkania dla klas IV-VIII rozpoczęło się z zapoznaniem,  przypomnieniem z książką Porazińskiej „Kto mi dał skrzydła”, opisującą życie Jana Kochanowskiego. Właśnie treny i fraszki Kochanowskiego głośno czytali uczniowie klasy VIII a.

            Dziękuję bardzo wszystkim nauczycielom, uczniom którzy przyłączyli się do akcji głośnego czytania. Zachęcam wszystkich rodziców, aby codziennie 10–15 minut przeznaczyli na głośne, wspólne czytanie.

            Zapraszam wszystkich czytelników do częstego odwiedzania naszej  biblioteki szkolnej. Krystyna Waszczyk