Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Rozporządzenia MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą w następujących terminach:

  • 2 listopada 2023 r.
  • 3 listopada 2023 r.
  • 29 kwietnia 2024 r.
  • 30 kwietnia 2024 r.
  • 2 maja 2024 r.
  • 14, 15 i 16 maja 2024 r. – egzaminy ósmoklasistów.
  • 31 maja – dzień wolny, odpracowany w dniu 11 listopada (sobota)