PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Termin

Prowadzący

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

IV

Czwartek   1325 – 1410

( 7 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Mirosława Grabowska

2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

IV

Wtorek    1325 – 1410

( 7 godz. lekcyjna

Co 2 tygodnie)

Iwona Błońska

3.

SKS

IV i III

Piątek  1145 1230

( 5 godz. lekcyjna )

Piotr Koń

4.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z języka angielskiego

V

Piątek  1145 –  1230

( co 2 tygodnie )

Hubert Szymczyk

5.

Zajęcia rozwijające  zainteresowania uczniów  z języka angielskiego

V

Piątek  1145 –  1230

( co 2 tygodnie )

Hubert Szymczyk

6.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z  matematyki

V

Piątek  1145 –  1230

( co 2 tygodnie )

Anna Barańska

7.

Zajęcia rozwijające  zainteresowania uczniów z  matematyki

V

Czwartek   1325 – 1410

( 7 godz. lekcyjna)

Anna Barańska

8.

Kółko polonistyczne

V

Czwartek   1325 – 1410

( 7 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Anna Wydra

9.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

VI

Piątek    1325 – 1410

( 7 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Mirosława Grabowska

10.

Kółko biblioteczne

 

Wtorek    1145 – 1320

(5 lub 6 godz. lekcyjna)

Krystyna Waszczyk

11.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

VII  B

Poniedziałek 1415 1500

( 8 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Katarzyna Najmrocka

12.

Zajęcia rozwijające  zainteresowania uczniów z  matematyki

VII  A i B

Poniedziałek 1415 – 1500

( 8 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Katarzyna Najmrocka

13.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

VII  A i B

Piątek   1415 -1500

( 8 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Anna Wydra

14.

Koło zainteresowań z  języka niemieckiego

VII A i B

VIII A i B

Czwartek   1415 – 1500

( 8 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Małgorzata Dudzińska

15.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki

VII A i B

VIII A i B

Według potrzeb

Marzena Kuzdak

16.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

VIII A

VIII B

Poniedziałek 1415 -1500

( 8 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Mirosława Grabowska

17.

Zajęcia rozwijające  zainteresowania uczniów  z języka angielskiego

VIII A

VIII B

Wtorek 1415 -1500

( 8 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Elżbieta Szymczyk

18.

Zajęcia dla uczniów zdolnych – geografia

VII – VIII

Piątek  1700

Agnieszka Lipska

19.

SKS

VII i VIII

Wtorek    1410– 1500

( 8 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Robert Soboń

20.

Realizacja programu ” Bliżej historii – turystycznie i patriotycznie po regionie „

IV – VIII

Według harmonogramu

Jolanta Grzegorczyk

Katarzyna Chuda

21.

Zajęcia dodatkowe z historii

IV -VIII

Według potrzeb

Jolanta Grzegorczyk

Katarzyna Chuda

22.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

II – III

Według potrzeb

Elżbieta Szymczyk

23.

Chór szkolny

IV – VII

Wtorek  1325 – 1410

( 7 godz. lekcyjna

co 2 tygodnie )

Katarzyna Krzysztoporska

24.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

III

Wtorek    800– 845

( 6 godz. lekcyjna)

Joanna Chojnacka

25.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

II

Czwartek 1045– 1130

( 4 godz. lekcyjna )

Wiesława Nowak

26.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

I

Poniedziałek 1145 – 1230

( 5 godz. lekcyjna )

Renata Michalska