Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej

            Rok 2023 jest nie tylko doskonałą okazją do pełniejszego uobecnienia postaci Wisławy Szymborskiej oraz jej twórczości, ale także do debaty na temat miejsca poetyckiego słowa we współczesnym świecie. W uznaniu zasług, w setną rocznicę urodzin poetki Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej. Poza polską noblistką patronami roku 2023 są: Mikołaj Kopernik i Jan Matejko.

Wisława Szymborska  to jedna z najbardziej znanych polskich poetek, zarazem jedna z nielicznych polskich noblistek. Jej twórczość spotyka się wciąż z żywym odbiorem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bibliografia Szymborskiej – wraz z publikacjami listów, wydaniami specjalnymi jej utworów, wyborami wierszy, felietonami oraz innymi tekstami – liczy obecnie kilkadziesiąt pozycji. Za życia poetki ukazało się dwanaście tomów jej poezji. Pośmiertnie, w roku 2012, wydano niedokończony tom „Wystarczy”, a dwa lata późnej „Czarną piosenkę”, która miała być debiutem poetki.

W 1996 roku Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla za – jak brzmiało uzasadnienie Akademii Szwedzkiej – „poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi wyjść na światło we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”. I dalej: „W Wisławie Szymborskiej Szwedzka Akademia chce uhonorować przedstawicielkę niezwykłej czystości i siły poetyckiego spojrzenia. Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością”.

         22.05.2023 roku gościliśmy uczniów  II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich wraz z nauczycielami, biorącymi czynny udział w klimatycznym spotkaniu, pt: „Kawiarenka u Wisławy Szymborskiej”. Spektakl prezentujący wiersze poetki, przeplatane życiorysem, muzyką, prezentacją multimedialną pozwolił nam uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu z kulturą języka polskiego na najwyższym poziomie.

.