Bieg po zdrowie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU ANTYNIKOTYNOWEGO  ,,BIEG PO ZDROWIE”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy IV przystąpili do VI edycji programu „Bieg po zdrowie”. Był to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, a także Rzecznik Praw Dziecka. Nadrzędnym  jego celem było zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Główne cele programu to:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Program został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych.

Uczniowie klasy IV w ciągu całego cyklu wykonali zadania, które dotyczyły następujących aspektów uzależnienia nikotynowego oraz prewencji:
1. Palenie jest niezdrowe.
2. Jak się nie dać złowić nałogowi?
3. Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów ?
4. Palenie szkodzi.
5. Jak zrobić, żeby nie palić ?
6. Jak to zrobić, żeby inni nie palili ?

Zajęcia realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Podczas lekcji uczestnicy dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów, tworzyli komiks z bohaterami programu, przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń czy pomysłów. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w życiu codziennym.

                                                                                                          Małgorzata Doniecka- wychowawca klasy i koordynator programu.