Turniej gwiazdkowy

XV GMINNY GWIAZDKOWY TURNIEJ REKREACYJNO SPORTOWY

    W dniu 20 grudnia  2022 roku już po raz 15 odbył się Gminny Gwiazdkowy Turniej Rekreacyjno Sportowy. W Turnieju udział wzięło 230 uczniów z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-VIII. Najmłodsi rywalizowali w zabawach ze współzawodnictwem na torze przeszkód( bieg z przejściem pod płotkiem, przez szarfę, slalom, przejście przez matę koordynacyjną, rzuty woreczkami do celu) uczniowie  klas 4-8 w rozgrywkach tenisa stołowego oraz w piłce nożnej.Celem turnieju było: Propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, zapobieganie różnym nałogom  powstającym wskutek prowadzenia niezdrowego stylu życia, integracja dzieci w środowisku szkolnym, stosowanie zasady ,,fair play’’, właściwe przeżywanie emocji  związanych ze zwycięstwem i porażką, szacunek dla przeciwnika. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki natomiast  drużyny z klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych  otrzymali pamiątkowe dyplomy. Turniej zorganizowano  dzięki pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fałkowie.