Informacja o obiadach

Opłata za obiady w każdym miesiącu  do 15 dnia tego miesiąca.

Odliczenia za nieobecność dziecka ( powyżej 4 dni choroby) odliczamy w miesiącu następnym  po uprzednim zgłoszeniu choroby dziecka pod numer 44 787 35 08.

Dzienna stawka żywieniowa – 3 zł.

Opłata za WRZESIEŃ (20 dni)  60 ZŁ – termin płatności do 15 WRZEŚNIA

Opłata za przedszkola  8 – godzinne  za WRZESIEŃ – 60 zł. Termin płatności do 15 WRZEŚNIA

Wpłat za obiady i przedszkola  dokonujemy na konto bankowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie:

BS w Fałkowie 63 8988 0001 0010 0120 4643 0009