Lekcja w Przedborskim Parku Krajobrazowym

Lekcja terenowa z przyrody i geografii w Przedborskim Parku Krajobrazowym – 20 czerwca 2022.

Poznanie walorów przyrodniczych Przedborskiego Parku Krajobrazowego (PPK) było głównym celem wyjazdu edukacyjnego uczniów klasy IV i VI naszej szkoły.

Oczywiście nie zdołaliśmy poznać wszystkich atrakcyjnych turystycznie miejsc PPK ze względu na ograniczony czas ale …….weszliśmy na Fajną Rybę – 347 m.n.p.m – najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego i najwyższy punkt w Paśmie Przedborsko-Małogoskim. Wcale nie było łatwo zdobyć szczyt tak stromym podejściem (od Gór Suchych) ale jakże warto – przepiękny widok rozciągający się od Rezerwatu Piskorzeniec przez Góry Mokre do Rezerwatu Czarna Rózga.

Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Murawy Dobromierskie, gdzie podziwialiśmy roślinność kserotermiczną na wapieniach jurajskich. Obszar ten inaczej nazywany jest rezerwatem stepowym.

Niestety nie udało się nam wejść do Rezerwatu Bukowa Góra, który sąsiaduje z Murawami, gdyż w kwietniu tego roku wprowadzony został zakaz zwiedzania. Prowadzona jest wycinka ogromnych suchych buków, które zagrażają bezpieczeństwu turystów.

W następnym roku szkolnym będziemy odkrywać kolejne ciekawe i „cieszące oko” zakątki Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Tydzień języków obcych

Tydzień Języków Obcych

            W dniach 6-10 czerwca 2022r. w naszej szkole odbył się Tydzień  Języków Obcych. Uczniowie wzięli udział w lekcjach kulturoznawczych z języka  angielskiego i niemieckiego, na których mogli się nie tylko wykazać wiedzą, lecz również pogłębić swoje wiadomości na temat krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Lekcje  przeprowadzone zostały z wykorzystaniem  prezentacji multimedialnych, ciekawych kart pracy, ilustracji, puzzli oraz quizów. Uczniowie pracowali w małych grupach wykonując zadania dotyczące geografii, zabytków, znanych osób oraz ciekawostek na temat w/w krajów. Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Świetlica szkolna

Działalność świetlicy w roku szkolnym 2021/22

Chyba fajniej będzie obejrzeć to co się działo w świetlicy niż czytać opis, a uwierzcie, powstałaby z tego bardzo długa powieść.

A więc zapraszamy do galerii!