Czytanie fragmentów książki

Czytanie fragmentów książki „Kamienie na szaniec” oraz wierszy K. K. Baczyńskiego

Uczniowie klas V – VIII uczestniczyli w zorganizowanych przez bibliotekę i nauczycieli języka polskiego zajęciach realizujących działania projektu: „Szkoła pamięta”. Podczas kameralnych spotkań uczniowie poznali biografię pisarza A.Kamińskiego i poety K. K. Baczyńskiego oraz bohaterstwo, heroizm młodzieży w czasie II wojny światowej.  Zajęcia te zostały zrealizowane od 12 do 27 listopada.