Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

24.04.2024 r. w Koneckim Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego; propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu; popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu; inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tegoroczne eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym miały miejsce w Koneckim Centrum Kultury.  Patronat Honorowy w tym wydarzeniu objął  Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Pan Krzysztof Obratański.

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Szymczyk, Artur Bajdur oraz Michał Doniecki zajęli II miejsce w powiecie.

Na zakończenie zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, medale  oraz upominki wręczone przez Komendanta Powiatowego Policji w Końskich insp. Rafała Zielińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich Pana Krzysztofa Obratańskiego.

Gratulujemy miejsca na podium i promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym!

Opiekun – Beata Gonerka