Konkurs Geograficzny

NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE Z GEOGRAFII !

 Czwarty rok z kolei uczniowie naszej szkoły okazali się najlepsi w zmaganiach V Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Tytuł Laureata – Zuzanna Zub, Wiktor Wijaczka

 Tytuł Finalisty – Paula Słupska, Konrad Brudny, Wiktor Stolarski

Na uwagę zasługuje fakt, że są to uczniowie klasy siódmej!!!

6 marca 2024r. odbył się  etap trzeci finałowy konkursu, którego gospodarzem była nasza szkoła (jedyna szkoła w województwie mająca 5 uczestników etapu finałowego). W drugim etapie (10 stycznia 2024r.) wzięło udział ośmioro uczniów – Paula Słupska, Zuzanna Zub, Amelia Maciejczyk, Wiktor Stolarski, Wiktor Wijaczka, Konrad Brudny, Michał Doniecki, Wojciech Doniecki (ogólnie 206 uczniów z całego województwa). W pierwszym etapie (15 listopada 2023 r.) wzięli udział wymienieni wyżej uczniowie.

Zmagania konkursowe poprzedziły całoroczne przygotowania podczas wielogodzinnych spotkań pod okiem nauczyciela geografii – Agnieszki Lipskiej. Wszyscy uczniowie biorący udział w poszczególnych etapach konkursu włożyli wiele trudu i poświęcili dużo czasu na opanowanie wskazanego materiału a wyniki  świadczą o zaprezentowaniu wysokiego poziomu wiedzy geograficznej i o znakomitym przygotowaniu do edukacyjnych zmagań.

Opis tego doniosłego wydarzenia jest realizacją  zapisów regulaminu wojewódzkiego konkursu z geografii, w którym za cel Kuratorium Oświaty postawiło m.in. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

To wielkie osiągnięcie uczniów, nauczyciela oraz powód do dumy dla szkoły.

Jest to czwarty rok z kolei, w którym uczniowie naszej szkoły zdobywają tytuły laureata lub finalisty w Wojewódzkim Konkursie z Geografii:

2020/21 – Anna Auguścik i Dominik Doniecki – tytuły laureata,

2021/22 – Zofia Zub -laureat, Otylia Orman – finalistka,

2022/23 – Antoni Zganiacz – laureat,  Wiktoria Orman – finalistka.

2023/24- Zuzanna Zub i Wiktor Wijaczka -laureaci, Paula Słupska, Konrad Brudny i Wiktor Stolarski – finaliści

                             Serdeczne gratulacje i wielkie brawa !!!