Wycieczki szkolne

Wycieczki i wyjazdy szkolne

Szkoła to nie tylko nauka i mozolne zdobywanie wiedzy, ale też wiele atrakcji i rozrywek dla uczniów. Jedną z nich (i chyba ulubioną przez uczniów), są wycieczki szkolne organizowane przez wychowawców. Aby jednodniowe oraz dłuższe wyjazdy mogły się odbyć, niezbędny jest odpowiedni środek transportu. Nauczyciele organizujący wycieczki wynajmują stosowny autokar. Jedną z możliwości jest wynajęcie stosownego do danej wycieczki pojazdu należącego do Gminy Fałków. Stając naprzeciw potrzebom szkolnym, organy gminy Fałków zdecydowały umożliwić wynajęcie pojazdów gminnych po preferencyjnych stawkach. Dzięki temu koszty wycieczek mogą być dla uczniów nieco niższe. Pamiętajmy jednak, że skorzystanie w przypadku wycieczki z autobusów gminy nie oznacza bezpłatnego przejazdu nimi!

Stawki obowiązujące za wynajem autobusów gminnych zostały ustalone zarządzeniem Wójta Gminy Fałków (treść dokumentu w poniższym linku na BIP Gminy Fałków).

Wójt Gminy Fałków zdecydował jednakże, iż opłaty za udostępnienie gminnych środków transportu nie są pobierane za wyjazdy dzieci i młodzieży szkół z terenu gminy na zawody sportowe, konkursy i olimpiady oraz reprezentujące Gminę Fałków w ramach zdobytych nagród.

zarządzenie nr 62 z 19.10.2022 r.pdf (falkow.pl)