Warsztaty profilaktyczne

PRZEMOC ODBIERZE CI MOC

8 grudnia br. uczniowie  klasy VI, VII a, VII b i VIII a, VIII b  wzięli udział w warsztatach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy rówieśniczej. Zajęcia uświadomiły uczniom czym są konflikty i dlaczego występują w naszym życiu negatywne emocje. Podczas wykonywanych ćwiczeń uczyli się kontrolowania swoich emocji w sposób akceptowany społecznie i poznawały techniki opanowania złości.

Warsztaty przeprowadzone przez p. Artura Tebienia – trenera z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, przedstawiły uczniom na czym polega szacunek do innych  i dlaczego jest tak ważne, aby relacje oparte były na poszanowaniu wartości każdego człowieka. Podczas warsztatów trener proponował sposoby radzenia sobie ze złością, emocjami i trudnymi sytuacjami, z którymi spotykają się zarówno w szkole, jak i poza środowiskiem szkolnym.

Ćwiczenia wykorzystane podczas zajęć przybliżyły uczniom w jaki sposób unikać konfliktów, jak je rozwiązywać, jak kontrolować własne zachowania. Uczniowie uczyli się rozwiązywania sytuacji konfliktowych z rówieśnikami bez użycia siły oraz wyrażania swojego zdania, obrony siebie w sposób asertywny. Zachęcani byli do refleksji dotyczącej poprawnej komunikacji.

Koordynator zajęć: Pedagog szkolny