Konsultacje dla rodziców

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy udzielają konsultacji w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Apelujemy więc do Rodziców w kwestii  zasięgania informacji o bieżących wynikach w nauce dziecka z poszczególnych przedmiotów lub nauczania początkowego. Zachęcamy do korzystania z konsultacji, które odbywają się w każdym tygodniu w wyznaczonych godzinach.  Warto poza okresowymi wywiadówkami wybrać się na konsultacje. Nasze zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka jest dla niego najlepszym motywatorem do starań o dobre wyniki oraz wpływa na lepszą relację rodzic-dziecko.

Warto wiedzieć, że od bieżącego roku szkolnego zatrudniony jest psycholog szkolny, który jest dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców.  Z psychologiem można skontaktować za pośrednictwem wychowawcy.

Pamiętajmy!

Przez współpracę i wzajemne zrozumienie funkcji szkoły oraz jej podmiotów, proces edukacyjno-wychowawczy będzie dla wszystkich łatwiejszy i zakończony powodzeniem. 

 

Wycieczki szkolne

Wycieczki i wyjazdy szkolne

Szkoła to nie tylko nauka i mozolne zdobywanie wiedzy, ale też wiele atrakcji i rozrywek dla uczniów. Jedną z nich (i chyba ulubioną przez uczniów), są wycieczki szkolne organizowane przez wychowawców. Aby jednodniowe oraz dłuższe wyjazdy mogły się odbyć, niezbędny jest odpowiedni środek transportu. Nauczyciele organizujący wycieczki wynajmują stosowny autokar. Jedną z możliwości jest wynajęcie stosownego do danej wycieczki pojazdu należącego do Gminy Fałków. Stając naprzeciw potrzebom szkolnym, organy gminy Fałków zdecydowały umożliwić wynajęcie pojazdów gminnych po preferencyjnych stawkach. Dzięki temu koszty wycieczek mogą być dla uczniów nieco niższe. Pamiętajmy jednak, że skorzystanie w przypadku wycieczki z autobusów gminy nie oznacza bezpłatnego przejazdu nimi!

Stawki obowiązujące za wynajem autobusów gminnych zostały ustalone zarządzeniem Wójta Gminy Fałków (treść dokumentu w poniższym linku na BIP Gminy Fałków).

Wójt Gminy Fałków zdecydował jednakże, iż opłaty za udostępnienie gminnych środków transportu nie są pobierane za wyjazdy dzieci i młodzieży szkół z terenu gminy na zawody sportowe, konkursy i olimpiady oraz reprezentujące Gminę Fałków w ramach zdobytych nagród.

zarządzenie nr 62 z 19.10.2022 r.pdf (falkow.pl)

Zadania Rady Rodziców

 Zadania Rady Rodziców

Rodzice wraz z Uczniami i Nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest Rada Rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania” (dostępny w linku poniżej), w którym znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące roli, funkcji i zasad działania Rady Rodziców w strukturze Szkoły i we wspieraniu jej w działalności wychowawczej.

Rady Rodziców – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Agnieszka Zenka – Zganiacz

Z-ca Przewodniczącego: Anna Mucha

Skarbnik: Ilona Białecka

Sekretarz: Dorota Jaruga – Bernacka