Zadania Rady Rodziców

 Zadania Rady Rodziców

Rodzice wraz z Uczniami i Nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest Rada Rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania” (dostępny w linku poniżej), w którym znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące roli, funkcji i zasad działania Rady Rodziców w strukturze Szkoły i we wspieraniu jej w działalności wychowawczej.

Rady Rodziców – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Agnieszka Zenka – Zganiacz

Z-ca Przewodniczącego: Anna Mucha

Skarbnik: Ilona Białecka

Sekretarz: Dorota Jaruga – Bernacka