Konsultacje dla rodziców

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy udzielają konsultacji w sprawach dydaktycznych i wychowawczych. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Apelujemy więc do Rodziców w kwestii  zasięgania informacji o bieżących wynikach w nauce dziecka z poszczególnych przedmiotów lub nauczania początkowego. Zachęcamy do korzystania z konsultacji, które odbywają się w każdym tygodniu w wyznaczonych godzinach.  Warto poza okresowymi wywiadówkami wybrać się na konsultacje. Nasze zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka jest dla niego najlepszym motywatorem do starań o dobre wyniki oraz wpływa na lepszą relację rodzic-dziecko.

Warto wiedzieć, że od bieżącego roku szkolnego zatrudniony jest psycholog szkolny, który jest dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców.  Z psychologiem można skontaktować za pośrednictwem wychowawcy.

Pamiętajmy!

Przez współpracę i wzajemne zrozumienie funkcji szkoły oraz jej podmiotów, proces edukacyjno-wychowawczy będzie dla wszystkich łatwiejszy i zakończony powodzeniem.