Wycieczka Sportowo – Krajoznawcza klasy VII

W dniu 19.01 – 16 uczniów klasy VII w raz z wychowawcą – p. Hubertem Szymczykiem, oraz p. Elą Szymczyk wybrała się na wycieczkę sportowo – krajoznawczą do Bełchatowa. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta na punkcie widokowym największej kopalni węgla brunatnego w Polsce – ważnym obiektem przemysłowo-energetycznym na mapie naszego kraju. Po drodze odwiedziliśmy Kleszczów – najbogatszą Gminę w Polsce. Drugim punktem była wizyta na … dwóch lodowiskach   w Bełchatowie: najpierw mniejsze lodowisko miejskie – gdzie mogliśmy poćwiczyć jazdę na łyżwach i zapoznać się z nowym sportem. Dla wszystkich uczestników była to pierwsza próba z łyżwami na nogach, niektórzy przy pomocy dobrego kolegi „pingiwnka” stawiali pierwsze „kroki” na lodowisku. Po godzinnej jeździe przenieśliśmy się na ogromne lodowisko powiatowe, gdzie jazda już była „na maxa”. W drodze powrotnej  odwiedziliśmy Maca i lekko zmęczeni około 20 wróciliśmy do domu. Nowy sport – nowy sposób na spędzanie wolnego czasu z korzyścią dla zdrowia – mamy OPANOWANY!