Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniu 8 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu.

Cele jakie chcieliśmy uzyskać to:

  • Podniesienie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie.
  • Zachęcenie uczniów do odpowiedzialnego korzystania z zasobów online.
  • Edukacja w zakresie cyberprzemocy i cyberzagrożeń.

Zorganizowano serię lekcji prowadzonych przez nauczycieli z dziedziny bezpieczeństwa internetowego. Poruszane tematy obejmowały cyberprzemoc, bezpieczeństwo haseł, ochronę prywatności online oraz rozpoznawanie zagrożeń internetowych.

Zorganizowano również konkurs plastyczny dotyczący tematyki bezpieczeństwa internetowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po feriach.

Dzień Bezpiecznego Internetu w był pełen wartościowych i edukacyjnych wydarzeń. Uczniowie zdobyli nową wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz nabrali umiejętności niezbędnych do ochrony swojej prywatności online. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Policji i nauczycieli, przyczyniliśmy się do stworzenia bardziej bezpiecznej przestrzeni online dla uczniów naszej szkoły.