Promujemy noszenie elementów odblaskowych

Konkurs na hasło promujące noszenie elementów odblaskowych.

  1. Cele konkursu:
  • propagowanie idei noszenia odblasków;
  • korzystanie przez dzieci z elementów odblaskowych;
  • promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym;
  • pogłębienie dotychczasowej wiedzy dzieci i młodzieży odnośnie bezpiecznego
  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie uczęszczający do klas 4-6.
  2. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła promującego noszenie elementów odblaskowych .
  3. Prace należy oddać do końca października 2023r.

Wyniki konkursu na hasło promujące noszenie elementów odblaskowych

I miejsce – Lena Bajor

II miejsce – Igor Stolarski

III miejsce – Marcel Michalski

Wyróżnienie – Hanna Wira, Kornelia Bała, Michał Lesiak