Opłaty za obiady i przedszkole

Opłata za obiady i za przedszkole w każdym miesiącu  do 10 dnia miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa – 3 zł.

Odliczenia za nieobecność dziecka ( powyżej 4 dni choroby) odliczamy w miesiącu następnym po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka pod numer 44 787 35 08.

 Dane do przelewu

Nazwa odbiorcy:    Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie  ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków

Numer konta:    BS w Przedborzu  63 8988 0001 0010 0120 4643 0009

Tytuł:    opłata za obiady np. Jan Kowalski kl. V za miesiąc wrzesień

PROSZĘ O NIEDOKONYWANIE WPŁAT OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA

Opłata za obiady

Czerwiec(14 dni)  – 42 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne

Czerwiec   (20 dni)60 zł

Opłata za obiady MAJ (15 dni) –  45 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne MAJ (15 dni) –  45 zł 


Opłata za obiady KWIECIEŃ (15 dni) –  54 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne KWIECIEŃ –  42 zł (po odliczeniu 3 dni z marca)


Opłata za obiady MARZEC (19 dni) –  57 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne MARZEC (19 dni) –  57 zł


Opłata za obiady LUTY (11 dni) – 33 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne LUTY (11 dni) – 33 zł


Opłata za obiady STYCZEŃ (22 dni) – 66 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne STYCZEŃ (22 dni) – 66 zł


Opłata za obiady GRUDZIEŃ (16 dni) – 48 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne GRUDZIEŃ (16 dni) – 48 zł


Opłata za obiady LISTOPAD (19 dni) – 57 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne LISTOPAD (19 dni) – 57 zł


Opłata za obiady PAŹDZIERNIK (22 dni) – 66 zł

Opłata za przedszkole 8 – godzinne PAŹDZIERNIK (22 dni) – 66 zł