Lekcja WOS na sesji Rady Gminy

UCZNIOWIE NA SESJI RADY GMINY

Dzięki zaproszeniu Przewodniczącego Rady Gminy p. Piotra Gonerki oraz
uprzejmości Wójta Gminy Fałków p. Henryka Koniecznego mogliśmy
uczestniczyć w XLIII Sesji Rady Gminy Fałków w dniu 24.02.2023r. zajmując
miejsca przeznaczone dla publiczności. Poznanie pracy Radnych bezpośrednio
podczas ich obrad, to praktyczna lekcja wychowania obywatelskiego. Rada
gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej
kompetencji. Sesja, w której uczestniczyliśmy, była spotkaniem
podsumowującym – sprawozdawczym za 2022 rok. Zapoznano się również
z procesami przygotowania inwestycji zaplanowanymi na 2023 rok oraz
zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2023-2026.
Uczestnicząc w sesji dowiedzieliśmy się jaki jest porządek obrad, kto udziela
głosu, jak wygląda merytoryczna dyskusja i w jaki sposób podejmuje się
uchwały. To była ciekawa lekcja, która pogłębiła i utrwaliła naszą wiedzę
na temat pracy samorządu. Wiemy już, że rada gminy jest organem
stanowiącym, natomiast wójt – organem wykonawczym.
Dziękujemy !!!

Uczniowie kl. VIII a i VIII b
wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie
Katarzyną Krzysztoporską