Konkurs przedmiotowy z geografii

Sukcesy naszych uczniów w IV Wojewódzkim Konkursie  z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Antoni Zganiacz – tytuł Laureata

Wiktoria Orman – tytuł Finalisty

8 marca 2023r. odbył się  etap finałowy Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Uczeń klasy VIIIA Antoni Zganiacz uzyskał tytuł laureata  konkursu, znajdując się w grupie 16 najlepszych uczniów województwa świętokrzyskiego. Uczennica Wiktoria Orman z klasy VIIIb uzyskała tytuł finalistki.  Od najwyższych laurów oddzieliły ją tylko 2 punkty. Wyniki te świadczą o zaprezentowaniu przez uczniów wysokiego poziomu wiedzy geograficznej i o znakomitym przygotowaniu do edukacyjnych zmagań. Antek i Wiktoria jako jedyni z powiatu koneckiego brali udział w etapie finałowym (ogólnie 54 uczniów z całego województwa).

W drugim etapie (24 stycznia 2023 r.) wzięło udział czworo uczniów – Wiktoria Orman, Zuzanna Czechowska, Antoni Zganiacz i Oliwier Stefanek. Niestety, Zuzi zabrakło 1 punktu a Oliwierowi 2 punktów aby dostać się do etapu finałowego (ogólnie 198 uczniów z całego województwa). 

W pierwszym etapie (22 listopada 2022 r.) wzięło udział siedmioro uczniów – wymienieni wyżej Wiktoria, Zuzanna, Antek, Oliwier oraz Lena Rydz, Oliwia Zuchmańska, Oliwia Cieślik.

Uczniowie  zmagali się z zadaniami dotyczącymi:  mapy Polski, ruchów Ziemi, krajobrazów świata, współrzędnych geograficznych, geografii Europy i mapy województwa świętokrzyskiego  (w I  etapie konkursu), geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski oraz turystyki naszego województwa ( w II etapie), geografii Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Oceanii oraz obszarów okołobiegunowych (w III etapie).

Udział w konkursie poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania podczas wielogodzinnych spotkań pod okiem nauczyciela geografii – Agnieszki Lipskiej.

Wszyscy uczniowie biorący udział w poszczególnych etapach konkursu włożyli wiele trudu i poświęcili dużo czasu na opanowanie wskazanego materiału. Opis tego doniosłego wydarzenia jest realizacją  zapisów regulaminu wojewódzkiego konkursu z geografii, w którym za cel Kuratorium Oświaty postawiło m.in. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. To wielkie osiągnięcie uczniów, nauczyciela oraz powód do dumy dla szkoły.

Jest to trzeci rok z kolei, w którym uczniowie naszej szkoły zdobywają tytuły laureata lub finalisty w Wojewódzkim Konkursie z Geografii:

2020/21 – Anna Auguścik i Dominik Doniecki – tytuły laureata,

2021/22 – Zofia Zub -laureat, Otylia Orman – finalistka,

2022/23 – Antoni Zganiacz – laureat,  Wiktoria Orman – finalistka.

                               Serdeczne gratulacje i wielkie brawa !!!