Wizyta uczniów kl. IV w PGK

27 marca 2023 roku uczniowie klasy IV  udali się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich  w ramach akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów.

 Uczniowie dowiedzieli się jakie odpady powinny trafiać do worków i pojemników w poszczególnych kolorach, poszerzyli swoje wiadomości o procesie recyklingu i jego efektach. Wzięli udział w zajęciach praktycznych – ich zadaniem było właściwe posegregowanie przygotowanych przez pracowników przedsiębiorstwa odpadów oraz  mogli zobaczyć  linię przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej,  obserwować jak segregowane są odpady, a także poznać cały proces technologiczny zakładu .

Pracownikom PGK dziękujemy  za możliwość  udziału w zajęciach dotyczących poszanowania środowiska, zorganizowania dla nas transportu oraz otrzymane upominki.

Uczniowie kl. IV z wychowawcą