Ślubowanie klasy I

Dnia 14 listopada 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. Uroczystość ta odbyła się w obecności : dyrekcji szkoły, rodziców, starszych koleżanek i kolegów, a także zaproszonych gości: wójta gminy Fałków – Henryka Koniecznego, księdza proboszcza – Dariusza Kroka, przewodniczącego gminy Fałków – Piotra Gonerki, skarbnika gminy Fałków – Anny Wajnberger, a także przewodniczącej Rady Rodziców – Agnieszki Zenka – Zganiacz. Zanim odbyła się część oficjalna pierwszaki odwiedziły 3 krainy : muzyki, miłości i mądrości, w których wykazały się swoimi umiejętnościami śpiewu, recytacji, znajomości zasad wzorowego zachowania i przepisów ruchu drogowego.

    Po części artystycznej pierwszaki złożyły ślubowanie na Sztandar Szkoły, podczas którego obiecywali być dobrymi uczniami, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów, uczyć się tego, co ważne i piękne oraz kochać swoją Ojczyznę.

    Potem nadszedł moment ślubowania rodziców, którzy obiecywali : pamiętać, że dziecko jest wspaniałym darem, że może popełniać błędy, że należy kochać je i wspierać, cenić w nim, to co najlepsze oraz cieszyć się jego dzieciństwem.

    Następnie dyrektor szkoły pani Mirosława Palus pasowała pierwszaków na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie, a pani wicedyrektor Anna Barańska wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy. Pierwszoklasiści otrzymali też legitymacje szkolne, upominki od Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, plecaki z wyposażeniem od wójta gminy Fałków oraz prezenty od rodziców. Na zakończenie ksiądz proboszcz udzielił dzieciom błogosławieństwa, a zaproszeni goście przekazali uczniom mnóstwo życzeń.

    Miejmy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie pierwszoklasistom w pamięci, a słowa przyrzeczenia będą dla nich drogowskazem na długie szkolne lata.

 

                                                                      Wychowawczyni klasy: Wiesława Nowak