Poznaj Polskę

09-11.10.2023 rok- wycieczka pod hasłem: „Kultura i dziedzictwo narodowe”

            Trzydniowa wycieczka z programu „Poznaj Polskę” była super uatrakcyjnieniem naszego  procesu edukacyjnego. Umożliwiła naszym uczniom dalsze poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zamku Pieskowa Skała  w dolinie Prądnika. Jest to piękny zamek osadzony  na wysokim wzgórzu, ze skał wapiennych. Jeden  z wielu, na  Szlaku Orlich Gniazd, ale jedyny, który nie stanowi dziś tzw trwałej ruiny. Po obejrzeniu i wysłuchaniu  historii o zamku zobaczyliśmy Maczugę Herkulesa, wapienną skałę (ostaniec) o dużych rozmiarach, która jest atrakcją Ojcowskiego Parku Narodowego. Z okolic Ojcowa udaliśmy się do Krakowa do Ogrodu Doświadczeń gdzie prowadziliśmy samodzielne doświadczania sensoryczne, czyli  różnymi zmysłami doświadczaliśmy  na sobie zjawiska fizyczne i przyrodnicze.

Drugi dzień rozpoczęliśmy do kompleksowego zwiedzania Wzgórza Wawelskiego. Pierwszym obiektem zwiedzania stała się Katedra na Wawelu o której tak mówił wieloletni kustosz i proboszcz wawelskiej katedry, ks. prałat Janusz Bielański:  „Mam zawsze świadomość, że wchodzę do sanktuarium narodu, że wchodzę do pierwszego kościoła Rzeczypospolitej, że to jest świętość najwyższej rangi” . My także poczuliśmy, zauważyliśmy to wspaniałe, pełne historii, piękna, miejsce. Następnie zwiedziliśmy Komnaty Królewskie, gdzie najcenniejszym elementem ekspozycji renesansowych komnat, jedynym zachowanym z ich pierwotnego wystroju, są arrasy, utkane w Brukseli na zamówienie Zygmunta Augusta w. XVI, o tematyce biblijnej, bądź z ornamentem groteskowym oraz z herbami Polski i Litwy. Są tu również dużej wartości artystycznej obrazy i meble włoskie, głównie toskańskie, z w. XVI oraz portrety polskich monarchów.

Ze Wzgórza Wawelskiego szlakiem, drogami naszego papieża Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego udaliśmy się do Bazyliki  Mariackiej z Ołtarzem Wielkim Wita Stwosza – perłą w koronie skarbów Krakowa. Następnie przeszliśmy do Muzeum Domu Jana Matejki znajdującego  się w rodzinnym domu artysty na ul. Floriańskiej 41.
Jan Matejko (1838-1893) – najwybitniejszy przedstawiciel polskiego nurtu malarstwa historycznego, kolekcjoner, profesor i wieloletni dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie był również prekursorem konserwacji i ochrony zabytków, członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń artystycznych, naukowych i społecznych.

Dopełnieniem naszej duchowości kulturalnej było zwiedzanie Muzeum Narodowego w Sukiennicach.

Pierwszy i drugi dzień spędziliśmy pod przewodnictwem wspaniałej pani przewodnik Anny Kapera. Jest to osoba pełna profesjonalizmu, godna podziwu i naśladowania. Dzięki jej osobie poznaliśmy i poczuliśmy piękno naszej kultury i zwiedzanych miejsc.

            Wreszcie usatysfakcjonowani i pełni wrażeń powróciliśmy do hotelu Dworek Skawiński, gdzie wypoczywaliśmy i stąd wyruszliśmy na kolejne dni naszej wycieczki. Trzecim dniem było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce oraz znajdującym się w niej Muzeum Żup Krakowskich.  Podczas wędrówki trasą turystyczną poznaliśmy historię zabytkowej kopalni, której początki sięgają czasów średniowiecza, dowiedzieliśmy się o tradycjach i obyczajach wielickich górników, podziwialiśmy prawdziwe cuda wykonane w soli: m.in. wspaniałe kaplice zdobione solnymi rzeźbami i płaskorzeźbami, żyrandole, urokliwe podziemne jeziora, stare wyrobiska o oryginalnej drewnianej zabudowie, dawne narzędzia górnicze oraz zachowane ślady prac  w dawnej kopalni.

Organizowana wycieczka miała na celu:

  • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, zabytków kultury i historii,
  • poznanie walorów turystycznych naszego kraju
  • poznanie historii miasta Krakowa
  • zapoznanie uczniów z miejscami pamięci narodowej – Kraków , Pieskowa Skała
  • poznawanie historii polskich patriotów,
  • kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na ludzkie losy związane z poświęceniem dla ojczyzny
  • kształtowanie społecznych postaw przez kontakt z ludźmi i z ich efektami pracy
  • kształtowanie odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata (realizacja celów wychowania patriotycznego i moralnego).

Wszystkie cele zostały osiągnięte, a założone punkty programu wycieczki zostały zrealizowane. Wycieczka dostarczyła nam nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale przede wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń. Będziemy  wspominać już przeżyte przez nas chwile  w pięknym Krakowie i jego okolicach. 

Należy dodać, iż wycieczka była tak atrakcyjna i bogata dzięki  wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę” za co pragniemy serdecznie  podziękować twórcom i pomysłodawcom programu.

Opiekunowie: Krystyna Waszczyk, Iwona Błońska, Hubert Szymczyk, Piotr Gonerka