Nadanie sztandaru naszej szkole

Nadanie sztandaru szkole na Święto Niepodległości!

W dniu 10 listopada w naszej szkole miała miejsce uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru  im. Stefana Żeromskiego. To szkolne święto połączono z gminnymi obchodami 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele św. Trójcy w Fałkowie. W pierwszej części do świątyni wkroczyły poczty sztandarowe OSP Fałków oraz OSP Czermno, Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Czermnie, a na końcu wniesiono nasz nowy sztandar. Przed mszą świętą  sztandar został uroczyście poświęcony przez księdza proboszcza Dariusza Kroka, a następnie Przewodniczący Rady Gminy przekazał poświęcony sztandar słowami: „Przekazujemy panu, Panie Wójcie ten sztandar jako symbol dążeń rodziców i nauczycieli, jako symbol dbałości o wychowanie naszej młodzieży”. Wójt Gminy Henryk Konieczny odpowiadając: Przyjmuję ten sztandar z dumą i przekazuję na ręce p. dyrektor szkoły Mirosławy Palus.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: p. Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, p. Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, p. Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa, p. Sławomir Krzsztofik, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach. Obecni również byli radni Rady Gminy i sołtysi.

Po poświęceniu i przekazaniu sztandaru w kościele odbyła się uroczysta msza święta. Po mszy wszyscy uczestnicy wydarzenia przemaszerowali  pod remizę Ochotniczej Straży Pożarnej Fałków. Tam z okazji Święta Niepodległości wciągnięto flagę na nowo wbudowany maszt, który gmina pozyskała w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod patronatem premiera Mateusza Morawickiego. Następnie odśpiewano hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”. Po hymnie, gdy po raz pierwszy nad Fałkowem dumnie powiewała flaga państwowa głos zabrał wójt Henryk Konieczny mówiąc:

„Po 123 latach niewoli Rzeczpospolita powróciła na mapę świata. Ziściły się marzenia wielu pokoleń Polaków. Nasi przodkowie walkę o wolność, niepodległość ojczyzny okupili własną krwią. W wyniku trzeciego rozbioru I Rzeczpospolita została wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków.  Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym. Kończąc pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich biorąc udział w obchodach tego święta na terenie naszej małej ojczyzny gminy Fałków” 

Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Gminy w Fałkowie, Piotr Gonerka: „Chcę złożyć w imieniu Rady Gminy hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność, wszystkim, którzy potem odbudowywali Polskę gospodarczo i społecznie. Patron naszej szkoły powiedział o ojczyźnie w ten sposób „Każdy z nas ma swoje ulubione miejsce z dzieciństwa. To miejsce jest ojczyzną w duszy”. To piękne słowa, bo każdy z nas ma w swoim sercu swoje święte miejsce. Te małe nasze święta miejsca tworzą naszą gminę, gmina tworzy powiat, dalej województwo i tak tworzymy nasz kraj” – mówił do mieszkańców.

Po przemówieniach cała społeczność szkolna w przemarszu na którego czele szedł poczet sztandarowy udała się do szkoły. Z- ca dyrektora szkoły p. Anna Barańska uroczyście wprowadziła poczty sztandarowe na halę sportową, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Dyrektor Szkoły p. Mirosława Palus powitała gości i wszystkich zebranych. Po powitaniu miało miejsce podniosłe wydarzenie; po raz pierwszy wszyscy uczniowie ślubowali na sztandar słowami:

My uczniowie, ślubujemy:
– służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i postępowaniem – ŚLUBUJEMY
– dbać o dobre imię szkoły – ŚLUBUJEMY
– solidnie wypełniać obowiązki – ŚLUBUJEMY
– godnie reprezentować swoja szkołę wytrwałą pracą – ŚLUBUJEMY
– Dochować wierności sztandarowi szkoły – ŚLUBUJEMY

Odświętny dzień zakończyła uroczysta akademia, którą w szkole przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców.

Kwesta na rzecz hospicjum w Rudzie Białaczowskiej

KWESTA NA RZECZ HOSPICJUM W RUDZIE BIAŁACZOWSKIEJ

Kolejny raz 16 wolontariuszy z naszej szkoły wzięło udział w kweście na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywno- Hospicyjnej im. Księdza Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej. Kwesta, jak co roku odbyła się 1 listopada na cmentarzu parafialnym w Fałkowie.
Uczniowie pod opieką nauczycieli oraz rodziców kwestowali w godzinach od 10.00 do 14.00 Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup leków i wyrobów medycznych Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli choć cegiełkę do tak zacnej akcji.
Koordynatorzy akcji: Iwona Błońska, Krystyna Waszczyk

Spotkania teatralne

SPOTKANIA TEATRALNE

25 października 2022 roku do naszej szkoły zawitali aktorzy Agencji Artystycznej PRO-ART-KRAK.

Zaprezentowali uczniom klas 4-8 spektakl „ŚRODKI STYLISTYCZNE W LITERATURZE”.

W spektaklu wzięli udział dwaj aktorzy. Jeden z nich to nauczyciel literatury, natomiast drugi to ktoś, kto ma braki w edukacji, ale …  po pierwsze ma ambicje, a po drugie pieniądze. Zatrudnia więc nauczyciela, aby ten pomógł mu napisać list do sympatii. Zabawna sytuacja pisania listu była pretekstem do zaprezentowania wielu środków stylistycznych, począwszy od epitetu, porównania, metafory, onomatopei  … a  skończywszy na pytaniu retorycznym. Uczniowie wysłuchali recytacji wielu  utworów omawianych na lekcjach języka polskiego.

         Teatr szkolny to świat bardzo wyjątkowy. To miejsce, w którym uczeń ma szansę nauczyć się wrażliwości, rozwinąć umiejętności komunikacyjne i otworzyć się na nowe doświadczenia.

Anna Rydz, Mirosława Grabowska