Ślubowanie Pierwszoklasistów

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Dnia 24 listopada 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie po raz pierwszy uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar szkoły.

 „Uczyć się pilnie i chętnie. Szanować pracę swoją i innych. Dbać o dobre imię swojej szkoły i klasy. Żyć odważnie i uczciwie. Kochać swoją Ojczyznę i pracować dla niej, kiedy dorosnę.” – takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści. Zanim jednak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przedstawili  występ artystyczny, podczas którego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Dzieci zaśpiewały piosenki: „Na dobry początek”, „Pierwszaczek”, „Znaki drogowe”. Zatańczyły taniec z kapeluszami do utworu Hugo Strasser Letkiss. Nie zabrakło również elementów patriotycznych, uczniowie recytowali wiersze „Ojczyzna” i  „Co to jest Polska?” oraz wykonali taniec z flagami. Po zakończonej prezentacji dyrekcja szkoły oraz starsze koleżanki zgodnie potwierdziły, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały egzamin na ucznia i mogą zostać przyjęte do braci uczniowskiej.
       Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Symbolicznym ołówkiem aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor – Mirosława Palus. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie. Otrzymały swój pierwszy dokument – legitymację szkolną. Nie obyło się również bez upominków i dyplomów. Następnie ksiądz proboszcz Dariusz Krok dokonał poświęcenia  plecaków.

   Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze wywołały ogromne wrażenie na publiczności. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

      Na zakończenie głos zabrali: Pan Wójt Henryk Konieczny, Pan Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gonerka, Pani Skarbnik Gminy Anna Wajnberger oraz Pani Agnieszka Zenka-Zganiacz – Przewodnicząca Rady Rodziców. Zaproszeni goście witali pierwszoklasistów w gronie uczniów, życzyli sukcesów w nauce, podziękowali również rodzicom, dyrekcji i nauczycielom za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości, a także wręczyli pamiątkowe upominki uczniom. Po zakończeniu rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

Do społeczności szkolnej przyjęto 22 uczniów. Gratulujemy!!!

 1. Antosik Tomasz
 2. Banasik Antoni
 3. Banasik Oliwia
 4. Bernacki Hubert
 5. Brzezicka Patrycja
 6. Flejterska Iga
 7. Gawroński Adam
 8. Jaruga Miłosz                             
 9. Kaczmarek Tomasz
 10. Kucharczyk Alicja
 11. Lesiak Filip
 12. Mirowski Marcel
 13. Nowak Alicja
 14. Orman Oskar
 15. Pawłowski Franciszek
 16. Pękala Jakub
 17. Popęda Dominik
 18. Pytlos Aleksandra
 19. Soboń Błażej
 20. Wąsowicz Nikola
 21. Wijaczka Łukasz
 22. Wyciszkiewicz Paweł

                                                                                                                             Wychowawca: Joanna Chojnacka