Święto Edukacji Narodowej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13.10.2022 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, oraz zaproszonych gości. Mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczycieli. Życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Część artystyczną przygotował Samorząd Uczniowski. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
Podczas uroczystości serdeczne życzenia złożyli również – Wójt Gminy Fałków- p. Henryk Konieczny, Przewodniczący Rady Gminy- p. Piotr Gonerka, oraz Przewodnicząca Rady Rodziców- p. Agnieszka Zganiacz. Dziękowali wszystkim za zaangażowanie w pracę na rzecz
szkoły.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Krystyna Waszczyk , Iwona Błońska
Oprawa muzyczna: Katarzyna Krzysztoporska